100 ngày cuối cùng

Bỏ qua quýt nội dung

Một trăm ngày cuối cùng

Tác giả: Mại Thái

Dịch: Duật Lam

Tôi vẫn suy nghĩ, tôi và anh ở cùng nhau, là sẽ tới Lúc bạc đầu.

Xem thêm: anh 8 unit 5 looking back

Một trăm ngày ấy, tôi biết bản thân bệnh dịch rồi.

Đến ngày sau cuối, tôi bị tiêu diệt rồi.

Tag: Ngược luyến, Cẩu huyết, Góc nom loại nhất, BE

Thời gian trá đăng: 6/4/2020

Xem thêm: truyện mami người đừng bỏ trốn

Thời gian trá dịch: 5/9/2021

Mục lục (hoàn)

Chương 1 – Chương 2

Về yếu tố bạn dạng quyền: Truyện dịch chưa xuất hiện sự được cho phép của người sáng tác.

Tác giả

Bình luận