a closer look 2 unit 6 lớp 9


Tổng ăn ý bài xích tập dượt phần A closer look 2 Trang 63 Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

Tổng ăn ý đề thi đua thân ái kì 2 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: a closer look 2 unit 6 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar 

Task 1. Fill in each blank with the past perfect size of the verb in brackets.

(Điền từng vị trí rỗng một động kể từ ở dạng vượt lên trên khứ hoàn thiện.)

1. Before the 1990s, trams (be) _________ a popular means of transport in Ha Noi.

2. I won the game because I (play) _________ it a lot with my brother.

3. How long  you (use) _________ your mobile phone before it broke down?

4. Before the invention of television, people  only (see) _________ films at the cinema.

5. Before the 1990s, Viet Nam (have) _________ an old banking system.

6. Viet Nam (experience) _________ decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

Lời giải chi tiết:

1. Before the 1990s, trams had been a popular means of transport In Ha Noi.

(Trước trong thời hạn 1990, xe cộ năng lượng điện đang trở thành phương tiện đi lại thông dụng ở thủ đô hà nội.)

2. I won the game because I had played It a lot with my brother.

(Tôi đang được thắng trò nghịch tặc vì như thế tôi đang được nghịch tặc nó thật nhiều đợt với anh tôi.)

3. How long had you used your mobile phone before it broke down?

(Bạn đang được dùng điện thoại cảm ứng địa hình bao lâu rồi trước lúc nó bị vỡ?)

4. Before the invention of television, people only had only seen films at the cinema.

(Trước Lúc phát minh sáng tạo rời khỏi truyền hình, người tao chỉ coi phim bên trên rạp chiếu phim.)

5. Before the 1990s, Viet Nam had had an old banking system.

(Trước trong thời hạn 90, VN đang được với 1 khối hệ thống ngân hàng cũ.)

6. Viet Nam had experienced decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

(Việt Nam đang được trải qua chuyện sản phẩm thập kỷ trổ tài mang đến tự tại trước lúc nước nhà trọn vẹn song lập.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Ask and answer the following questions using the cues.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau với dùng khêu ý.)

Example: (Ví dụ)

- How long had King Duc Duc ruled our country before he was overthrown?

(Vua Dục Đức trị vì như thế VN bao lâu thì bị lật đổ?)

- He had ruled the country for only three days.

(Ông tao đang được trị vì như thế nước nhà chỉ nhập phụ thân ngày.)

1. - What/family groups/Vietnamese people/live in before 1990?

    - They/live/extended family.

2. - How/people in Viet Nam/travel/before the first motorbike/imported?

    - They/travel/bicycle.

3. - How/Vietnamese people/live/before the open-door policy in 1986?

    - They/had/harder life.

4. - Where/your family/spend/holidays/before 2005?

    - We/holidays/Viet Nam/only/before then.

5. - Who/rule/Viet Nam right before the Tran dynasty?

    - Ly Chieu Hoang/rule/before the Tran dynasty.

Lời giải chi tiết:

1. - What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

(Nhóm những mái ấm gia đình người VN sinh sống cùng với nhau trước năm 1990 là gì?)

    - They had lived in extended families.

(Họ đang được sinh sống trong số mái ấm gia đình rộng lớn.)

 2. - How had people in Viet Nam travelled before the first motorbike was imported?

(Người dân ở VN cút trước lúc nhập vào xe cộ máy đầu tiên?)

    - They had travelled by bicycle.

(Họ cút bởi vì xe đạp điện.)

3. - How had Vietnamese people lived before the open-door policy in 1986?

(Người VN đang được sinh sống ra làm sao trước quyết sách Open nhập năm 1986?)

    - They had had a harder life.

(Họ đang được với 1 cuộc sống thường ngày trở ngại rộng lớn.)

4. - Where had your family spent holidays before 2005?

(Gia đình chúng ta đang được dành riêng kì nghỉ ngơi ở đâu trước năm 2005?)

    - We had spent our holidays only in Viet Nam before then.

(Trước cơ Shop chúng tôi đang được trải qua chuyện những ngày nghỉ lễ ở VN.)

5. - Who had ruled Viet Nam right before the Tran dynasty?

(Ai đang được thống trị VN ngay lập tức trước triều Trần?)

    - Ly Chieu Hoang had ruled the country before the Tran dynasty.

(Lý Chiêu Hoàng đang được thống trị nước nhà trước triều Trần.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B.

(Nối 50% của câu ở mục A với 50% của câu ở mục B.) 

1. It was smart of her

2. It was brave of him

3. It was kind of her

4. It was unprofessional of her

5. It is useful for us

6. It is hard for us

a. to stay in the old house alone the whole night.

b. to lend bủ her book.

c. to tướng get along with people from other cultures.

d. to know about how our people used to tướng live in the past.

e. to be late for the meeting.

f. to be able to tướng solve the maths problem.

Lời giải chi tiết:

1. f

2. a

3. b

4. e

5. d

6. c

1 - f. It was smart of her - to tướng be able to tướng solve the maths problem.

(Cô ấy thiệt lanh lợi - nhằm xử lý những yếu tố toán học tập.)

2 - a. It was brave of him - to tướng stay in the old house alone the whole night.

(Anh ấy thiệt dũng cảm - nhằm ở nhập ngôi nhà cũ 1 mình xuyên suốt đêm.)

3 - b. It was kind of her - to tướng lend bủ her book.

(Cô ấy thiệt chất lượng bụng - Lúc mang đến tôi mượn sách của cô ấy ấy.)

4 - e. It was unprofessional of her - to tướng be late for the meeting.

(Cô ấy thiệt ko có trách nhiệm - lúc tới trễ những buổi họp.)

5 - d. It is useful for us - to tướng know about how our people used to tướng live in the past.

(Chúng tôi thấy hữu ích - lúc biết cơ hội dân tao sinh sống nhập vượt lên trên khứ.)

Xem thêm: thềm lục địa là gì

6 - c. It is hard for us - to tướng get along with people from other cultures. 

(Thật khó khăn mang đến tất cả chúng ta - nhằm hòa phù hợp với những người dân kể từ những nền văn hóa truyền thống không giống.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Fill in each blank with one adjective from the box. More phàn nàn one adjective can be used.

(Điền vào cụ thể từng vị trí rỗng 1 tính kể từ nhập bảng. phần lớn rộng lớn 1 tính kể từ được đồng ý.)

glad                    sure                   sorry                   certain                   confident             astonished                   pleased                   relieved                   surprised

1. I was __________ to tướng meet my best friend yesterday.

2. He is __________ to tướng have sánh little time for his family.

3. They were __________ to tướng finish their last performance.

4. She's __________ to tướng get the job. The interview went really well.

5. The mother was __________ to tướng hear that her smart son failed the exam.

6. All the students were __________ to tướng have passed the exams.

Phương pháp giải:

- glad (adj): hài lòng

- sure =  certain (adj): chắc hẳn chắn

- sorry (adj): tiếc, xin xỏ lỗi                                   

- confident (adj): ngạc nhiên

-  astonished = surprised (adj): ngạc nhiên                 

- pleased (adj): vui vẻ lòng                  

- relieved (adj): nhẹ nhàng nhõm                  

Lời giải chi tiết:

1. I was glad / pleased to meet my best friend yesterday.

(Tôi vui vẻ Lúc gặp gỡ bạn tri kỷ của tôi nhập ngày hôm qua.)

2. He is sorry to have sánh little time for his family.

(Anh ấy vô cùng tiếc vì như thế với không nhiều thời hạn dành riêng cho mái ấm gia đình bản thân.)

3. They were relieved/ pleased to finish their last performance.

(Họ thoải mái / ưng ý Lúc hoàn thiện phần trình trình diễn vừa phải rồi.)

4. She’s sure / certain to get the job. The interview went really well.

(Cô ấy chắc hẳn rằng là cảm nhận được việc. Cuộc phỏng vấn rất tuyệt.)

5. The mother was surprised / astonished to hear that her smart son failed the exam.

(Bà u đang được sửng sốt lúc nghe tới đứa nam nhi lanh lợi của bà ấy trượt kỳ thi đua.)

6. All the students were relieved / pleased to have passed the exams.

(Tất cả học viên đều thoải mái / ưng ý vì như thế đang được băng qua kì thi đua.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause.

(Viết câu bằng phương pháp phối hợp 2 câu dùng cấu tạo S+ be+ tính từ+ that+ mệnh đề.)

1. We did well in the exam. We were relieved about that.

(Chúng tôi đã thử chất lượng nhập kỳ thi đua. Chúng tôi đang được thoải mái về vấn đề này.)

2. I am sorry about the school facilities our parents had. They were very poor.

(Tôi vô cùng tiếc về hạ tầng vật hóa học những ngôi trường học tập tuy nhiên thân phụ u Shop chúng tôi học tập. Họ vô cùng nghèo khổ nàn.)

3. Everyone was glad. The government had decided to tướng invest more in education.

(Mọi người đều mừng. nhà nước đang được đưa ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn thế nữa nhập dạy dỗ.)

4. It will be much safer to tướng have elevated walkways and underpass systems for pedestrians.

(Nó tiếp tục an toàn và tin cậy rất là nhiều nếu như với khối hệ thống tầng hầm và lối quốc bộ bên trên cao cho những người quốc bộ. Mọi người đều biết rõ điều này.)

5. Life in the countryside has improved considerably. All of us are delighted about that.

(Cuộc sinh sống ở nông thônđã được nâng cấp đáng chú ý. Tất cả Shop chúng tôi đều biết rõ.)

Lời giải chi tiết:

1. We were relieved that we had done well in the exam.

(Chúng tôi cảm nhận thấy thoải mái Lúc Shop chúng tôi đã thử chất lượng nhập kỳ thi đua.)

2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

(Tôi vô cùng tiếc vì như thế thân phụ u Shop chúng tôi đang được học tập ở hạ tầng vật hóa học vô cùng nghèo khổ.)

3. Everyone was glad that the government had decided to tướng invest more in education.

(Mọi người đều mừng vì như thế cơ quan chính phủ đang được đưa ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn thế nữa nhập dạy dỗ.)

4. Everyone is aware that it will be much safer to tướng have elevated walkways and underpass systems for pedestrians

(Mọi người đều hiểu được tiếp tục an toàn và tin cậy rất là nhiều Lúc với khối hệ thống tầng hầm và tầng hầm cao cho những người quốc bộ.)

5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

(Tất cả chủng tối điều biết về sự việc cuộc sống thường ngày ở vùng quê đang được thay cho thay đổi đáng chú ý.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Task 6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner.

(Hoàn trở thành những câu sau dùng ý tưởng phát minh của chúng ta. Sau cơ đối chiếu với chúng ta cặp của tớ.)

1. It was kind of them _______________.

2. They were certain to tướng _______________.

3. She is confident that _______________.

4. He was afraid that _______________.

5. The teachers are aware that _______________.

6. The head teacher was astonished to tướng _______________.

Lời giải chi tiết:

1. It was kind of them to tư vấn the victims after the disaster.

(Họ thiệt chất lượng bụng Lúc tương hỗ những nàn nhân sau thiên tai.)

2. They were certain to be able to tướng build the country into a powerful one.

(Họ chắc hẳn rằng hoàn toàn có thể kiến thiết nước nhà trở thành một cường quốc.)

3. She is confident that Viet Nam has good potential for tourism.

(Cô ấy tin cậy tưởng rằng VN với tiềm năng phượt chất lượng.)

4. He was afraid that there would be less land for agriculture in Viet Nam.

(Anh ấy kinh hãi rằng tiếp tục càng ngày càng không nhiều khu đất nông nghiệp ở VN.)

5. The teachers are aware that non-academic subjects are also significant.

(Các nhà giáo trí tuệ được rằng những môn học tập phi học tập thuật cũng cần thiết.)

6. The head teacher was astonished to learn that some of his students could not get scholarships.

(Giáo viên công ty nhiệm đang được không thể tinh được lúc biết rằng một trong những học viên của anh ý ấy ko thể đã có được học tập bổng.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Communication Unit 6 trang 65 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý bài xích tập dượt phần Communication Unit 6 Trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Skills 1 Unit 6 trang 66 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý bài xích tập dượt phần Skills 1 Unit 6 Trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Skills 2 Unit 6 trang 67 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý bài xích tập dượt phần Skills 2 Unit 6 Trang 67 SGK Tiếng Anh 9 tập dượt 1 mới nhất

 • Looking back Unit 6 trang 68 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý bài xích tập dượt phần Looking back Unit 6 Trang 68 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Project Unit 6 trang 69 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý bài xích tập dượt phần Project Unit 6 Trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: tả đồ vật mà em yêu thích

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.