anh 8 unit 9 a closer look 1Lời giải bài xích luyện Unit 9 lớp 8 A Closer Look 1 trang 94 nhập Unit 9: Natural disasters Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 9.

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 8 unit 9 a closer look 1

Vocabulary

1 (trang 94 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): In column B, write the noun forms of the verbs in column A. (Ở cột B, ghi chép dạng danh kể từ của động kể từ ở cột A)

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. destruction

2. eruption

3. warning

4. prediction

5. damage

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

A

B

1. diệt diệt

1. sự diệt diệt

2. phun trào

2. sự phun trào

3. cảnh báo

3. sự cảnh báo

4. dự đoán

4. sự dự đoán

5. thực hiện thiệt hại

5. thiệt hại

2 (trang 94 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write a word or phrase from the box under the correct picture. (Viết một kể từ hoặc cụm kể từ từ vỏ hộp bên dưới hình hình họa đúng)

Quảng cáo

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94) | Tiếng Anh 8 Global Success

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. whistle

2. property

3. emergency kit

4. victim

5. rescue worker

Quảng cáo

Giải thích:

1. whistle: còi

2. property: tài sản

3. emergency kit: bộ cấp cho cứu

4. victim: nàn nhân

5. rescue worker: nhân viên cấp dưới cứu vớt hộ

3 (trang 94 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Fill in each blank with a word or phrase from the box (Điền vào cụ thể từng điểm trống trải với cùng 1 kể từ hoặc cụm kể từ nhập hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. Natural disasters can cause serious _________ đồ sộ human life.

2. Local authorities gave a flood _______ yesterday, ví today people are moving đồ sộ safer places.

3. To prepare for a natural disaster, we should make a(n) _________.

4. It’s hard đồ sộ believe that we cannot _________ when earthquakes will happen.

5. They lost all of their _________ because of the volcanic eruption.

Đáp án:

1. damage

2. warning

3. emergency kit

4. predict

5. property

Giải thích:

Xem thêm: cò ơi cò bạc như vôi

1. damage: thiệt hại

2. warning: cảnh báo

3. emergency kit: cỗ cấp cho cứu

4. predict: dự đoán

5. property: tài sản

Hướng dẫn dịch:

1. Thiên tai hoàn toàn có thể khiến cho thiệt sợ hãi nguy hiểm về tính chất mạng nhân loại.

2. Chính quyền khu vực đã mang rời khỏi lưu ý lũ lụt ngày ngày qua, bởi vậy thời điểm ngày hôm nay quý khách đang được dịch rời cho tới những điểm đáng tin cậy rộng lớn.

3. Để sẵn sàng đối phó với thiên tai, tất cả chúng ta nên sẵn sàng một cỗ công cụ khẩn cấp cho.

4. Thật khó khăn nhằm tin tưởng rằng tất cả chúng ta ko thể Dự kiến lúc nào động khu đất tiếp tục xẩy ra.

5. Họ thất lạc không còn gia sản vì thế núi lửa phun trào.

Pronunciation

4 (trang 94 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and repeat the words. Pay attention đồ sộ the word stress. (Nghe và tái diễn những kể từ. Chú ý cho tới trọng âm của từ)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94) | Tiếng Anh 8 Global Success

5 (trang 94 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and repeat the sentences. Mark the stress in the underlined words. (Nghe và tái diễn những câu. Đánh lốt trọng âm trong số kể từ được gạch men chân)

Bài nghe:

1. The flood victims are collecting their personal property.

2. Avoid dangerous places, such as windows or bookcases, during an earthquake.

3. There are numerous tropical storms in this area every year.

4. Some natural disasters, such as landslides, usually happen in mountainous areas.

5. She gave us practical tios about treating poisonous wastes.

Đáp án:

1. The flood victims are collecting their ‘personal property.

2. Avoid ‘dangerous places, such as windows or bookcases, during an earthquake.

3. There are ‘numeroustropical storms in this area every year.

4. Some ‘natural disasters, such as landslides, usually happen in ‘mountainous areas.

5. She gave us ‘practical tios about treating ‘poisonous wastes.

Hướng dẫn dịch:

1. Đồng bào lũ lụt đang được dọn dẹp gia sản cá thể.

2. Tránh những điểm nguy nan, ví dụ như hành lang cửa số hoặc tủ sách, khi với động khu đất.

3. Có thật nhiều cơn sốt nhiệt đới gió mùa ở chống này thường niên.

4. Một số thiên tai như sụt lún khu đất thông thường xẩy ra ở vùng núi.

5. Cô ấy vẫn mang đến Cửa Hàng chúng tôi tios thực tiễn về xử lý hóa học thải ô nhiễm và độc hại.

Lời giải bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 9

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started (trang 93, 93)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 2 (trang 95, 96)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Communication (trang 96, 97)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 1 (trang 97, 98)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2 (trang 99)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Looking Back (trang 100)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Project (trang 101)

Xem thêm thắt lời nói giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Review 3

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ với đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: phim chiếu rạp hàn quốc 2022

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-9-natural-disasters.jspGiải bài xích luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học