anh 9 unit 1 skills 1


Làm việc theo gót group. Một người coi nhập tranh ảnh A, và những người dân không giống coi nhập tranh ảnh B ở trang 15. Hỏi nhau những thắc mắc nhằm lần đi ra điểm tương tự và khác lạ Một trong những bức tranh

Tổng thích hợp đề ganh đua thân thiết kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Bạn đang xem: anh 9 unit 1 skills 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Task 1. Work in pairs. One looks at Picture A, and the other looks at Oicture B on page 15. Ask other questions vĩ đại find out the similarities and differences between your pictures. 

(Làm việc theo gót group. Một người coi nhập tranh ảnh A, và những người dân không giống coi nhập tranh ảnh B ở trang 15. Hỏi nhau những thắc mắc nhằm lần đi ra điểm tương tự và khác lạ Một trong những tranh ảnh.) 

Lời giải chi tiết:

- Similarities: a conical hat with a string

(Giống nhau: nón lá có một dây)

- Differences: (Khác nhau:)

Picture A: light green, pictures between layers, xanh xao string => look darker

(Hình A: nón greed color sáng sủa, đem hình tô điểm bên trên những lớp nón, đem quai treo greed color => nón coi tối hơn)

Picture B: white, no decoration, pink string => look lighter

(Hình B: nón white color, ko tô điểm, đem chạc quai color hồng => nón coi sáng sủa hơn)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Mi visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided vĩ đại present what she knows about this place vĩ đại the class. 

(Mi đã từng đi thăm hỏi thôn Tây Hồ ở Huế. Cô ấy đưa ra quyết định kể cho tất cả lớp nghe những điều cô ấy biết về điểm này.)

Read what she has prepared and match the titles with the paragraphs. 

(Đọc những loại cô ấy sẵn sàng và nối những đoạn văn với những đề ví dụ.)

1. Present status of the craft

2. Location and history of conical hat making village

3. How the conical hat is made

А. When you think about the conical hat, the first thing you think of is the region of Hue. Conical hat making has been a traditional craft there for hundreds of years, and there are many craft villages lượt thích Dale, Phu Cam, and Doc So. However, Tay Ho is the most famous because it is the birthplace of the conical hat in Hue. It is a village on the ngân hàng of the Nhu Y River, 12 km from Hue City.

B. A conical hat may look simple, but artisans have vĩ đại follow 15 stages, from going vĩ đại the forest vĩ đại collect leaves vĩ đại ironing the leaves, making the frames, etc. Hue's conical has always have two layers of leaves. Craftsmen must be skillful vĩ đại make the two layers very thin. What is special is that they then add poems and paintings of Hue between the two layers, creating the famous bai tho or poetic conical has.

C. Conical hat making in the village has been passed down from generation vĩ đại generation because everybody, young or old, can take part in the process. It is a well-known handicraft, not only in Viet Nam, but all around the world.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tình trạng thời điểm hiện tại của nghề nghiệp thủ công

2. Vị trí và lịch sử dân tộc thôn nghề nghiệp tạo ra nón

3. Nón được sản xuất thế nào

A. Khi chúng ta nghĩ về về nón, điều trước tiên chúng ta nghĩ về cho tới là vùng Huế. Sản xuất nón là nghề nghiệp tay chân truyền thống lịch sử ở phía trên hàng nghìn năm, và có không ít thôn nghề nghiệp như Dạ Lê, Phú Cam, và Đốc Sơ. Tuy nhiên, Tây Hồ có tiếng nhất vì như thế đấy là điểm bắt mối cung cấp của nón ở Huế. Đây là một trong những ngôi thôn ở bờ sông Như Ý, cơ hội thành phố Hồ Chí Minh Huế 12 km.

B. Một cái nón rất có thể coi giản dị, tuy nhiên những thợ thuyền tay chân nên tuân theo 15 bước, kể từ lên đường nhập rừng nhằm lấy lá nhằm là nghiền lá, thực hiện sườn, vv. Nón của Huế luôn luôn đem nhì lớp lá. Thợ tay chân nên đem khả năng nhằm thực hiện cho tới nhì lớp đặc biệt mỏng dính. Điều nhất là chúng ta tăng những bài xích thơ và tranh giành của Huế thân thiết nhì lớp, tạo ra các cái nón 'bài thơ' có tiếng.

C. Nón được sản xuất nhập thôn nghề nghiệp đã và đang được để lại kể từ mới này quý phái mới không giống cũng chính vì người xem, trẻ em hoặc già nua, đều rất có thể nhập cuộc nhập quy trình này. Đây là một trong những tay chân nghệ thuật đẹp có tiếng, không chỉ là ở nước ta tuy nhiên bên trên toàn trái đất.

Lời giải chi tiết:

1. C          

2. A

3. B 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Read the text again and answer the questions.  

(Đọc lại đoạn văn và vấn đáp những thắc mắc.)

1. Why is Tay Ho the most well-known conical hat making village?

(Tại sao Tây Hồ là thôn thực hiện nón có tiếng nhất?)

2. How far is it from Tay Ho vĩ đại Hue City?

(Tây Hồ cơ hội Thành phố Huế bao xa?)

3. What is the first stage of conical hat making?

(Bước trước tiên của việc thực hiện nón lá là gì?)

4. What is special about the hat layers?

(Điều gì quánh  biệt trong mỗi lớp nón?)

5. What is special about the bal tho conical hat?

(Điều gì đặc biệt quan trọng nhập cái nón bài xích thơ?)

6. Who can make conical hats?

(Ai rất có thể thực hiện nón lá?)

Lời giải chi tiết:

1. Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.

(Bởi vì như thế đấy là điểm sinh đi ra nón lá của Huế.)

2. It's 12 km from Hue City.

(Nó cơ hội thành phố Hồ Chí Minh Huế 12 km.)

3. It's going vĩ đại the forest vĩ đại collect leaves.

(Đó là nhập rừng lấy lá.)

4. They're very thin.

(Chúng đặc biệt mỏng dính.)

Xem thêm: anh nhân viên may mắn

5. It has poems and paintings of Hue between the two layers.

(Nó đem bài xích thơ và tranh giành của Huế thân thiết nhì lớp lá.)

6. Everybody can, young or old.

(Mọi người đều rất có thể, trẻ em hoặc già nua.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C. 

(Đọc những phát minh sau. Chúng nói tới quyền lợi của mặt hàng tay chân truyền thống lịch sử (B) hoặc thử thách tuy nhiên người thợ thuyền nên đương đầu (C). Viết B hoặc C.)

1. providing employment (cung cung cấp việc làm)

2. losing authenticity (mất tính chân thực)

3. providing additional income (cung cung cấp tăng thu nhập)

4. relying too much on tourism (phụ nằm trong rất nhiều nhập du lịch)

5. treating waste and pollution (xử lý hóa học thải và dù nhiễm)

6. preserving cultural heritage (bảo tồn di tích văn hoá)

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. B

4. C

5. C

6. B

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an action plan vĩ đại khuyến mãi with the challenges.

(Tưởng tượng rằng chúng ta nên phụ trách cho tới việc xúc tiến những sản phẩm tay chân. Đề xuất những hoạt động và sinh hoạt nhằm giải quyết và xử lý những thử thách.)

Lời giải chi tiết:

Our group want vĩ đại propose an action plan for promoting the conical hat, a well-known traditional crafts of our country.

The first part of the plan, we want vĩ đại provide young people, especially students lượt thích us, with knowledge about this product. Young people should know about conical hat’s history, its symbol and making process, etc… so sánh they understand why we need vĩ đại promote it and keep it alive even in the current modern life. After that, we should organize some fairs or festivals for the conical hat and even other traditional crafts vĩ đại increase the sales of these products. Last but not least, we can produce conical hats for different purposes instead of only for wearing. Nowadays, conical hats are no longer a conventional accessory for the majority of our population. For instance, we can create more unique and artistic conical hats for decorating trang chủ or dance and music performance. It can also be a way vĩ đại increase the sales of this product.

We hope our plan can help vĩ đại develop the conical hat's industry in the future. Thanks for listening! 

Tạm dịch:

Nhóm của công ty chúng tôi mong muốn khuyến cáo một plan hành vi nhằm tiếp thị nón, một nghề nghiệp tay chân truyền thống lịch sử có tiếng của việt nam.

Phần trước tiên của plan, công ty chúng tôi mong muốn hỗ trợ cho tới những người dân trẻ em tuổi hạc, nhất là những SV như công ty chúng tôi, đem kiến thức và kỹ năng về thành phầm này. Các chúng ta trẻ em nên biết về lịch sử dân tộc nón, hình tượng, quy trình tạo ra, vậy nên chúng ta hiểu tại vì sao tất cả chúng ta cần thiết tiếp thị nó và lưu giữ cho tới nó tồn bên trên trong cả nhập cuộc sống đời thường văn minh. Sau cơ, tất cả chúng ta nên tổ chức triển khai một số trong những trung tâm thương mại hoặc tiệc tùng, lễ hội cho tới nón lá và thậm chí còn những nghề nghiệp tay chân truyền thống lịch sử không giống nhằm tăng thu nhập cung cấp những thành phầm này. Cuối nằm trong tuy nhiên ko tầm thường phần cần thiết, tất cả chúng ta rất có thể tạo ra nón cho những mục tiêu không giống nhau chứ không chỉ nhằm group. Trong thời đại ngày này, nón hình nón không hề là một trong những phụ khiếu nại thường thì cho tới phần rộng lớn dân sinh của tất cả chúng ta. Cụ thể là, tất cả chúng ta rất có thể đưa đến các cái nón lá độc đáo và khác biệt và nghệ thuật và thẩm mỹ rộng lớn nhằm tô điểm ngôi nhà hoặc màn biểu diễn múa và âm thanh. Nó cũng rất có thể là một trong những phương pháp để tăng thu nhập cung cấp thành phầm này.

Chúng tôi kỳ vọng plan của công ty chúng tôi rất có thể chung xúc tiến công nghiệp nón nhập sau này. Cảm ơn vì như thế vẫn lắng nghe!

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Skills 2 Unit 1 trang 13 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  3. Listen again and complete the table. Use no more kêu ca three words for each blank.

 • Looking back Unit 1 trang 14 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  1. Write some traditional handicrafts in the word trang web below. Viết thương hiệu một số trong những sản phẩm tay chân nghệ thuật đẹp nhập sơ thiết bị sau đây.

 • Project Unit 1 trang 15 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tưởng tượng Đoàn Thanh Niên đang được tổ chức triển khai một cuộc ganh đua đem tên: " Điều gì khiến cho chúng ta kiêu hãnh về quê mình".

 • Communication Unit 1 trang 11 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  học về kiểu cách tiếp xúc, thì thầm, kể từ vựng Lúc lên đường thăm hỏi thú 1 vị trí nổi tiếng

 • A Closer Look 2 Unit 1 trang 9 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Hoàn trở nên câu sao cho tới nghĩa của câu thứ hai tương tự với câu trước tiên. Sử dụng những kể từ được cho tới

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: chào buổi sáng u linh tiểu thư

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định chung học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.