Apprehension là gì

 - 

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú saigonmachinco.com.vn.Học những từ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.
Bạn đang xem: Apprehension là gì

Aspirations & apprehensions towards the musical, academic và social aspects of college life were collected in addition khổng lồ career aims, & the data analysed qualitatively khổng lồ produce emergent themes.
However, what grates with those who may even giới thiệu her gut apprehensions is the crudely counter-productive effect of her ill-chosen words & her careless talk.
The reasons for this opposition, and the apprehensions that existed and were so widely expressed, are not far to seek.
I recognise that there are some genuine apprehensions about this, but on balance it will bring benefit.
Paradoxically it is they, who have sầu expressed grave apprehensions about the whole business, who have sầu shouldered the responsibility of pointing out these grave sầu dangers.
We all underst& and sympathise with the apprehensions & sorrows about the state of the world with which he concluded.
To a large extent—in fact, almost overwhelmingly—the 24-hour rule relieves many of our apprehensions about civil liberties.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu hiện ý kiến của những biên tập viên saigonmachinco.com.vn saigonmachinco.com.vn hoặc của saigonmachinco.com.vn University Press xuất xắc của các bên cấp giấy phép.
*Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa "I Am Busy Đi Với Giới Từ Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Hazel Eyes Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Mắt Xanh Và Mắt Hazel

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tài liệu