Ba tiếng anh là gì

 - 
abbreviation for Bachelor of Arts: a first university degree (= qualification) in the arts or social sciences, or someone who has this degree:


Bạn đang xem: Ba tiếng anh là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ saigonmachinco.com.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Mã Hàng Tiếng Anh Là Gì ? Mã Sản Phẩm Chung Tiếng Anh Là Gì

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tên Các Ngày Lễ Tiếng Anh Là Gì, Anh Ngữ Ms Hoa

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu