bài 117 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: bài 117 em ôn lại những gì đã học

Câu 1

Chơi trò đùa "Đố ai dò thám thời gian nhanh ?"

a) Tìm \(\dfrac{1}{2};\,\,\dfrac{1}{3};\,\,\dfrac{1}{5};\,\,\dfrac{1}{6};\,\,\dfrac{1}{{10}};\,\,\dfrac{1}{{12}}\) của 60.

b) Tìm 15%, 20%, 50%, 75% của 60

c) Tìm những số nhưng mà 60 phân chia không còn cho tới số đó

Phương pháp giải:

a) Muốn dò thám \(\dfrac{1}{2}\) của 60 tao rất có thể lấy 60 nhân với \(\dfrac{1}{2}\) hoặc lấy 60 phân chia cho tới 2.

Các câu không giống thực hiện tương tự động.

b) Muốn dò thám 15% của 60 tao rất có thể lấy 60 phân chia cho tới 100 rồi nhân với 15 hoặc lấy 60 nhân với 15 rồi phân chia cho tới 100.

Các câu không giống thực hiện tương tự động.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{1}{2}\)của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{2}\)= 30;                       \(\dfrac{1}{3}\) của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{3}\)= 20; 

\(\dfrac{1}{5}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{5}\)= 12;                         \(\dfrac{1}{6}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{6}\)= 10; 

\(\dfrac{1}{{10}}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{{10}}\)= 6;                     \(\dfrac{1}{{12}}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{{12}}\)= 5.

b) 15% của 60 là :  60 : 100 × 15 = 9;

20% của 60 là :  60 : 100 × đôi mươi = 12;

50% của 60 là :  60 : 100 × 50 = 30;

75% của 60 là :  60 : 100 × 75 =  45.

c) Các số nhưng mà 60 phân chia không còn cho tới số cơ là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, đôi mươi, 30, 60.

Câu 2

Tính:

a) \(1\dfrac{5}{7} \times \dfrac{3}{4}\)                                             b) \(\dfrac{{10}}{{11}}:1\dfrac{1}{3}\)

c) 3,57 × 4,1 + 2,43 × 4,1                          d) 3,42 : 0,75 × 8,4 – 6,8

Phương pháp giải:

a) Đổi láo số về dạng láo số rồi tiến hành luật lệ nhân nhì phân số.

 Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, hình mẫu số nhân với hình mẫu số.

b) Đổi láo số về dạng láo số rồi tiến hành luật lệ nhân phân chia phân số. 

Muốn phân chia nhì phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

c) sít dụng công thức nhân một tổng với cùng một số: \((a+b)\times c = a \times c + b \times c\).

d) Biểu thức đem những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tiến hành luật lệ tính nhân, phân chia trước, tiến hành luật lệ tính nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \(1\dfrac{5}{7} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{{12}}{7} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{{12 \times 3}}{{7 \times 4}} \)\(= \dfrac{{4 \times 3 \times 3}}{{7 \times 4}} = \dfrac{9}{7}\)

b) \(\dfrac{{10}}{{11}}:1\dfrac{1}{3} = \dfrac{{10}}{{11}}:\dfrac{4}{3} = \dfrac{{10}}{{11}} \times \dfrac{3}{4} \)\(= \dfrac{{10 \times 3}}{{11 \times 4}} = \dfrac{{5 \times 2 \times 3}}{{11 \times 2 \times 2}} = \dfrac{{15}}{{22}}\)

c) 3,57 × 4,1 + 2,43 × 4,1

   = (3,57 + 2,43) × 4,1

   = 6 × 4,1

   = 24,6

d) 3,42 : 0,57 × 8,4 – 6,8

   = 6 × 8,4 – 6,8

   = 50,4 – 6,8

   = 43,6

Câu 3

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

\(a)\,\,\dfrac{{21}}{{11}} \times \dfrac{{22}}{{17}} \times \dfrac{{68}}{{63}}\)                              \(b)\,\,\dfrac{5}{{14}} \times \dfrac{7}{{13}} \times \dfrac{{26}}{{25}}\)

Phương pháp giải:

- Muốn nhân nhiều phân số tao lấy những tử số nhân cùng nhau, những hình mẫu số nhân cùng nhau.

- Tách tử số và hình mẫu số kết quả của những quá số, tiếp sau đó phân chia nhẩm tích ở tử số và hình mẫu số cho những quá số công cộng.

Lời giải chi tiết:

\(a)\,\,\dfrac{{21}}{{11}} \times \dfrac{{22}}{{17}} \times \dfrac{{68}}{{63}} = \dfrac{{21 \times 22 \times 68}}{{11 \times 17 \times 63}}\)\( = \dfrac{{21 \times 11 \times 2 \times 17 \times 4}}{{11 \times 17 \times 21 \times 3}} = \dfrac{8}{3}\)

Xem thêm: liên bang nga đã từng là trụ cột kinh tế của

\(b)\,\,\dfrac{5}{{14}} \times \dfrac{7}{{13}} \times \dfrac{{26}}{{25}} = \dfrac{{5 \times 7 \times 26}}{{14 \times 13 \times 25}}\)\( = \dfrac{{5 \times 7 \times 13 \times 2}}{{7 \times 2 \times 13 \times 5 \times 5}} = \dfrac{1}{5}\)

Câu 4

Một hồ bơi hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 22,5m, chiều rộng lớn 19,2m. Nếu bể chứa chấp 414,72m3 thì mực nước vô bể lên đến \(\dfrac{4}{5}\)  chiều cao của bể. Hỏi độ cao của bể là từng nào mét ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S lòng bể = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn.

- Tính độ cao mực nước vô bể = thể tích nước vô bể \(:\) diện tích S lòng bể.

- Tính độ cao của bể = độ cao mực nước vô bể \(:\) 4 × 5.

Lời giải chi tiết:

Diện tích lòng bể là :

            22,5 × 19,2 = 432 (m2)

Chiều cao của mực nước vô bể là :

            414,72 : 432 = 0,96 (m)

Chiều cao của bể nước là:

            0,96 : 4 × 5 = 1,2 (m)

                        Đáp số: 1,2m.

Câu 5

Một phi thuyền cút với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Lúc nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một,6km/giờ. 

a) Nếu thuyền cút xuôi loại thì sau bao 3,5 giờ tiếp tục cút được từng nào ki-lô-mét ?

b) Nếu thuyền cút ngược loại thì nên từng nào thời hạn nhằm cút được quãng lối như Lúc xuôi loại vô 3,5 giờ ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Vận tốc xuôi loại = véc tơ vận tốc tức thời Lúc nước lặng + véc tơ vận tốc tức thời làn nước. 

- Vận tốc ngược loại = véc tơ vận tốc tức thời Lúc nước lặng – véc tơ vận tốc tức thời làn nước.

- Quãng lối = véc tơ vận tốc tức thời xuôi loại × thời hạn cút xuôi loại = vận tốc ngược loại × thời hạn cút ngược loại.

Lời giải chi tiết:

a) Vận tốc của thuyền máy Lúc xuôi loại là :

            7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Trong 3,5 giờ thuyền máy cút được số ki-lô-mét là :

             8,8 × 3,5 = 30,8 (km)

b) Vận tốc của thuyền máy Lúc cút ngược loại là :

             7,2 – 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Để cút được 30,8km thì thuyền máy cút vô số thời hạn là :

             30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)

                          Đáp số: a) 30,8 km.

                                       b) 5,5 giờ.

Câu 6

Tìm \(x\) :        8,75 × \(x\) + 1,25 × \(x\) = 20

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân một trong những với cùng một tổng:

          \( a \times c + b \times c =(a+b)\times c \)

Lời giải chi tiết:

8,75 × \(x\) + 1,25 × \(x\) = 20

     (8,75 + 1,25) × \(x\) = 20

                      10 × \(x\) = 20

                              \(x\) = đôi mươi : 10

                              \(x\) = 2

Vậy \(x\) = 2.

 Loigiaihay.com

Xem thêm: hát chúc mừng sinh nhật tiếng trung