bài 86 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 86 em ôn lại những gì đã học

Chơi trò đùa "đổi số đo thời gian"

Các các bạn đánh đố nhau thay đổi số đo thời hạn, các bạn loại nhất đánh đố các bạn "đổi số đo từ thời điểm ngày rời khỏi giờ", các bạn loại nhì đánh đố chúng ta "đổi số đo kể từ giờ rời khỏi phút"; các bạn loại phụ vương đánh đố chúng ta "đổi số đo kể từ phút rời khỏi giây", cứ như thế cho tới các bạn sau nằm trong của tập thể nhóm.

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội quy đổi :

1 ngày  = 24 giờ  ;      1 giờ = 60 phút  ;      1 phút = 60 giây.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ :

Câu 2

Viết số tương thích vô điểm chấm:

a) 3 năm 7 mon + 9 năm 6 mon = ...... năm ...... tháng

b) 6 ngày 23 giờ + 7 ngày 9h = ...... ngày ...... giờ

c) 12 giờ 25 phút + 6 giờ 35 phút = ...... giờ ...... phút

Phương pháp giải:

a) Cộng số mon với số mon, nằm trong số thời gian với số thời gian. Nếu sản phẩm ở số mon rất có thể thay đổi trở thành số thời gian thì tớ thay đổi số đo từ thời điểm tháng trở thành năm.

b) Cộng số giờ với số giờ, nằm trong số ngày với số ngày. Nếu sản phẩm ở số giờ rất có thể thay đổi trở thành số ngày thì tớ thay đổi số đo kể từ giờ trở thành ngày.

c) Cộng số phút với số phút, nằm trong số giờ với số giờ. Nếu sản phẩm ở số phút rất có thể thay đổi trở thành số giờ thì tớ thay đổi số đo kể từ phút trở thành giờ.

Lời giải chi tiết:

a) 3 năm 7 mon + 9 năm 6 mon = 12 năm 13 mon = 13 năm 1 tháng

   (Vì 13 mon = một năm 1 tháng).

b) 6 ngày 23 giờ + 7 ngày 9h = 13 ngày 32 giờ = 14 ngày 8 giờ

Xem thêm: truyện người đến bên cạnh tôi

   (Vì 32 giờ = một ngày 8 giờ).

c) 12 giờ 25 phút + 6 giờ 35 phút = 18 giờ 60 phút = 19 giờ.

   (Vì 60 phút = 1 giờ)

Câu 3

Tính :

a) 3 năm 7 tháng  – một năm 9 tháng           b) 17 giờ trăng tròn phút – 9h 38 phút

c) 12 giờ 5 phút – 4 giờ 49 phút                d) 7 phút 28 giây – 2 phút 50 giây

Phương pháp giải:

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và tiến hành tính như so với quy tắc trừ các số ngẫu nhiên.

- Khi tính sau từng sản phẩm tớ nên ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo theo gót đơn vị chức năng này ê ở số bị trừ nhỏ thêm hơn số đo ứng ở số trừ thì nên quy đổi 1 đơn vị chức năng sản phẩm to hơn ngay tắp lự kề sang trọng đơn vị chức năng nhỏ rộng lớn rồi tiến hành quy tắc trừ như thông thường.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Năm 1492, căn nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô phân phát hình thành châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-rin là kẻ thứ nhất cất cánh vô thiên hà. Hỏi nhì sự khiếu nại bên trên cách nhau chừng từng nào năm ?

Phương pháp giải:

Để tính khoảng cách thân thích nhì sự khiếu nại tớ lấy năm Ga-ga-rin cất cánh vô thiên hà trừ chuồn năm Cô-lôm-bô phân phát hình thành châu Mĩ.

Lời giải chi tiết:

Hai sự khiếu nại bên trên cách nhau chừng số thời gian là:

Xem thêm:

1961 – 1492 = 469 (năm)

                 Đáp số : 469 năm.

 Loigiaihay.com