bài 88 chia số đo thời gian cho một số

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 88 chia số đo thời gian cho một số

Tính:

a) 48 phút 24 giây : 4

   70 giờ 40 phút : 5

b) 19 giờ 48 phút : 9

     26,6 phút : 7

Phương pháp giải:

- Ta bịa tính như so với phép tắc phân chia những số đương nhiên.

- Chia từng số đo ở số bị phân chia cho số phân chia (theo trật tự kể từ trái khoáy lịch sự phải).

- Khi tính sau từng sản phẩm tớ nên ghi đơn vị chức năng đo ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Xem thêm: phim trung quốc khánh nhật

 Một người thợ thuyền xây thao tác kể từ 7 giờ một phần hai tiếng cho tới 11 giờ một phần hai tiếng thì xây được 5m2 tường. Hỏi nhằm người cơ xây được 1m2 tường như vậy, tầm nên tổn thất từng nào phút ?

Phương pháp giải:

- Tính thời hạn người cơ xây được 5mtường tớ tiến hành phép tắc tính 11 giờ một phần hai tiếng – 7 giờ một phần hai tiếng.

- Đổi số đo vừa vặn tìm kiếm ra lịch sự đơn vị chức năng đo là phút.

- Tính thời hạn người cơ xây được 1m2 tường tớ lấy thời hạn người cơ xây được 5mtường phân chia mang đến 5.

Lời giải chi tiết:

Thời lừa lọc người thợ thuyền cơ xây được 5m2 tường là :

   11 giờ một phần hai tiếng  – 7 giờ một phần hai tiếng = 4 giờ

Đổi: 4 giờ = 240 phút

Trung bình nhằm xây được 1m2 tường tổn thất số phút là :

Xem thêm: cho phép anh thích em

             240 phút : 5 = 48 (phút)

                        Đáp số: 48 phút.

 Loigiaihay.com