bài 92 quãng đường

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 92 quãng đường

Viết vô địa điểm rỗng tuếch (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Muốn tính quãng lối tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

\(s = v \times t\)

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại tía : Quãng lối là :

            15 × 9 = 135 (m)

+) Cột loại tư : Quãng lối là :

            14 × 5 = 70 (cm)

+) Cột loại năm :

Đổi : 40 phút = \(\dfrac{2}{3}\) giờ

Quãng lối là :

            900 × \(\dfrac{2}{3}\) = 600 (km)

Vậy tao đem thành phẩm ở trên bảng sau :

Câu 2

Một tàu tiến công cá lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 20km/giờ. Tính quãng lối tàu lên đường được vô 2,5 giờ.

Phương pháp giải:

Muốn tính quãng lối tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

\(s = v \times t\)

Lời giải chi tiết:

Quãng lối nhưng mà tàu tiến công cá lên đường được vô 2,5 giờ là :

Xem thêm: flo bá vương âm nhạc

20 × 2,5 = 50 (km)

             Đáp số: 50km.

Câu 3

Một con cái ngựa chạy với véc tơ vận tốc tức thời 32km/giờ. Tính quãng lối chạy được của con cái ngựa trong một giờ 15 phút ?

Phương pháp giải:

- Đổi 1 giờ 15 phút sang trọng số đo thời hạn đem đơn vị chức năng là giờ.

- Muốn tính quãng lối tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

\(s = v \times t\)

Lời giải chi tiết:

Đổi : 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ.

Quãng lối nhưng mà con cái ngựa bại liệt chạy được trong một,25 giờ là :

            32 × 1,25 = 40 (km)

                        Đáp số: 40km.

Câu 4

Một con cái loài chuột túi hoàn toàn có thể dịch chuyển với véc tơ vận tốc tức thời 14m/giây. Tính quãng lối dịch chuyển được của loài chuột túi vô 2 phút 10 giây?

Phương pháp giải:

- Đổi 2 phút 10 giây sang trọng số đo thời hạn đem đơn vị chức năng là giây.

- Muốn tính quãng lối tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

\(s = v \times t\)

Lời giải chi tiết:

Đổi: 2 phút 10 giây = 130 giây

Quãng lối dịch chuyển được của loài chuột túi vô 2 phút 10 giây là :

Xem thêm: tình mãn tuyết dương hoa

            14 × 130 = 1820 (m)

                         Đáp số: 1820m.

 Loigiaihay.com