bat qua nhan gian

哪怕事事都大度宽容
nǎpà shì shì dōu dàdù kuānróng
Cho mặc dù tất cả đều bao dong phỏng lượng

伤害又何曾停止
shānghài yòu hécéng tíngzhǐ
Thì cũng ko thể rời ngoài những tổn thương

Bạn đang xem: bat qua nhan gian

哪怕事事都温柔忍耐
nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài
Cho mặc dù tất cả đều nhẹ dịu êm đềm đềm

难过又何曾减少
nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo
Thì nỗi phiền cũng khó khăn tuy nhiên vơi chuồn không còn

善良的你掏心掏肺
shànliáng de nǐ tāoxīn tāo fèi
Bạn quá chất lượng bụng và thực lòng

想看你出丑的人却太多
xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rón rén què tài duō
Nhưng những người dân ham muốn các bạn ê mặt lại quá nhiều

你自己也不好过
nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò
Cuộc sinh sống của khách hàng cũng ko đơn giản và dễ dàng gì

却要替别人的故事感动
què yào tì biérén de gùshì gǎndòng
Nhưng lại ham muốn cảm động trước mẩu chuyện của những người khác

月亮月亮你别睡
yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì
Trăng ơi trăng sáng sủa trăng chớ ngủ

迷茫的人他已酒醉
mímáng de rón rén tā yǐ jiǔ zuì
Người nam nhi lạc lối bại liệt đang được đắm chìm ngập trong men rượu cay

思念的人已经不在
sīniàn de rón rén yǐ·jing bùzài
Người ngày tối hòng lưu giữ đang được không thể nữa

人生不过一堆堆的顾念
rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn
Cuộc đời chỉ từ lại những nỗi thương nhớ day dứt

月亮月亮你别睡
yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì
Trăng ơi trăng sáng sủa, trăng chớ ngủ

捱过这段艰难日子
Ái guò zhè duàn jiānnán rì·zi
Đau đau đớn không còn tiến độ trở ngại này

想起来也不过如此
xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ
Suy mang đến nằm trong cũng chỉ việc vậy thôi

虚伪的酒我再也不接
xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē
Nhưng ly rượu mừng fake gian trá bại liệt kể từ ni xin xỏ chối từ

哪怕事事都大度宽容
nǎpà shì shì dōu dàdù kuānróng
Cho mặc dù tất cả đều bao dong phỏng lượng

伤害又何曾停止
shānghài yòu hécéng tíngzhǐ
Thì cũng ko thể rời ngoài những tổn thương

哪怕事事都温柔忍耐
nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài
Cho mặc dù tất cả đều nhẹ dịu êm đềm đềm

难过又何曾减少
nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo
Thì nỗi phiền cũng khó khăn tuy nhiên vơi chuồn không còn

善良的你掏心掏肺
shànliáng de nǐ tāoxīn tāo fèi
Bạn quá chất lượng bụng và thực lòng

Xem thêm: sư tôn đừng tới đây

想看你出丑的人却太多
xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rón rén què tài duō
Nhưng những người dân ham muốn các bạn ê mặt lại quá nhiều

你自己也不好过
nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò
Cuộc sinh sống của khách hàng cũng ko đơn giản và dễ dàng gì

却要替别人的故事感动
què yào tì biérén de gùshì gǎndòng
Nhưng lại ham muốn cảm động trước mẩu chuyện của những người khác

月亮月亮你别睡
yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì
Trăng ơi trăng sáng sủa trăng chớ ngủ

迷茫的人他已酒醉
mímáng de rón rén tā yǐ jiǔ zuì
Người nam nhi lạc lối bại liệt đang được đắm chìm ngập trong men rượu cay

思念的人已经不在
sīniàn de rón rén yǐ·jing bùzài
Người ngày tối hòng lưu giữ đang được không thể nữa

人生不过一堆堆的顾念
rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn
Cuộc đời chỉ từ lại những nỗi thương nhớ day dứt

月亮月亮你别睡
yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì
Trăng ơi trăng sáng sủa, trăng chớ ngủ

捱过这段艰难日子
Ái guò zhè duàn jiānnán rì·zi
Đau đau đớn không còn tiến độ trở ngại này

想起来也不过如此
xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ
Suy mang đến nằm trong cũng chỉ việc vậy thôi

虚伪的酒我再也不接
xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē
Nhưng ly rượu mừng fake gian trá bại liệt kể từ ni xin xỏ chối từ

月亮月亮你别睡
yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì
Trăng ơi trăng sáng sủa trăng chớ ngủ

迷茫的人他已酒醉
mímáng de rón rén tā yǐ jiǔ zuì
Người nam nhi lạc lối bại liệt đang được đắm chìm ngập trong men rượu cay

思念的人已经不在
sīniàn de rón rén yǐ·jing bùzài
Người ngày tối hòng lưu giữ đang được không thể nữa

人生不过一堆堆的顾念
rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn
Cuộc đời chỉ từ lại những nỗi thương nhớ day dứt

月亮月亮你别睡
yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì
Trăng ơi trăng sáng sủa, trăng chớ ngủ

捱过这段艰难日子
Ái guò zhè duàn jiānnán rì·zi
Đau đau đớn không còn tiến độ trở ngại này

想起来也不过如此
xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ
Suy mang đến nằm trong cũng chỉ việc vậy thôi

Xem thêm: stt buồn cô đơn một mình

虚伪的酒我再也不接
xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē
Nhưng ly rượu mừng fake gian trá bại liệt kể từ ni xin xỏ chối từ

想起来也不过如此
xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ
Suy mang đến nằm trong cũng chỉ việc vậy thôi

虚伪的酒我再也不接
xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē
Nhưng ly rượu mừng fake gian trá bại liệt kể từ ni xin xỏ chối từ