Blessing là gì

 - 
kinh·khiếp Tạ ơn·hạnh phúc·phúc lộc·phúc đức·phước lành·sự may mắn·phúc

*


At their altars we kneel before God, our Creator, & are given promise of His everlasting blessings.

Bạn đang xem: Blessing là gì


Chúng ta quỳ xuống trên bàn thờ tổ tiên trong số ngôi nhà đó trước Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo của bọn họ với được ban cho lời hứa hẹn về các phước lành trường cửu của Ngài.
4:4-6) Jehovah’s spirit & blessings are linked khổng lồ the one association of brothers that God is using.
She wholeheartedly agrees with the words of the Proverb that says: “The blessing of Jehovah —that is what makes rich, & he adds no pain with it.” —Proverbs 10:22.
Chị khôn cùng đồng ý cùng với lời Châm-ngôn: “Phước-lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu-có; Ngài chẳng thêm sự nhức lòng gì lẫn vào” (Châm-ngôn 10:22).
Nếu chúng ta liên tiếp sống nhỏng bọn họ đang sống và làm saigonmachinco.com.vnệc, thì phước lành đã có hẹn tất cả được làm tròn không?
Bless Jehovah, all you his works, in all places of his domination .” —Psalm 103:19-22.
Hỡi những công-saigonmachinco.com.vnệc của Đức Giê-hô-va, trong đa số vị trí nước Ngài , tương đối ngợi-khen Đức Giê-hô-va!”—Thi-thiên 103:19-22.
And your friendship khổng lồ even one new member may, in this life & in the next, cause hundreds or even thousands of their ancestors & their descendants to lớn hotline you blessed.
Và tình các bạn của những anh bà bầu mặc dù chỉ đối với một tín hữu mới cũng rất có thể, trong cuộc sống thường ngày này cùng trong cuộc sống đời thường tương lai, khiến cho hằng trăm tuyệt trong cả hằng nđần độn ông cha của mình và nhỏ con cháu của họ ngợi khen các anh mẹ.
Isn’t it wonderful lớn know that we don’t have sầu to lớn be perfect to lớn experience the blessings và gifts of our Heavenly Father?
Là điều tuyệt vời nhằm biết rằng bọn họ không cần phải tuyệt vời để có được những phước lành với ân tđọng của Cha Thiên Thượng.
The narrative sầu is also of interest to us because it highlights the blessings that come from obedience to lớn the true God và the consequences of disobedience khổng lồ hlặng.

Xem thêm: Phi Hạt Nhân Hóa Là Gì ? Thế Nào Là Phi Hạt Nhân Hóa Bán Đảo Triều Tiên


Lời trần thuật cũng đáng mang đến họ chăm chú bởi nêu bật đều ân phước giành được qua sự vâng lời Đức Chúa Ttách thiệt và kết quả thảm hại lúc bất tuân lệnh Ngài.
They would exalt Jehovah’s name more than ever before & would lay the basis for the ultimate blessing of all the families of the earth.
Các biến chuyển cụ kia bây giờ hẳn đang làm cho rạng danh Đức Giê-hô-va hơn trước nhiều cùng sau cuối đang dẫn đến ân phước cho tất cả các gia đình bên trên khu đất.
Đối cùng với tín đồ Đấng Christ, sự dâng mình với báp têm là rất nhiều bước cần thiết nhằm nhận được ân phước của Đức Giê-hô-va.
Jehovah promised Abraham: “By means of your seed all nations of the earth will certainly bless themselves.”
Đức Giê-hô-va hứa hẹn với Áp-ra-ham: “Các dân thế-gian hầu hết đang dựa vào dòng-dõi ngươi cơ mà được phước” (Sáng-rứa Ký 22:18).
Yes, he will bless you with many children*+ và with the produce of your soil, your grain, your new wine, your oil,+ the calves of your herds và the lambs of your flocks, in the land that he swore to lớn your forefathers lớn give lớn you.
Thật thay, ngài đã ban phước cho anh em có không ít con con cháu,+ dư dật thổ sản, ngũ cốc, rượu bắt đầu, dầu,+ bò con với cừu con vào bè cánh, trên xđọng cơ mà ngài vẫn thề cùng với tổ prúc anh em rằng ngài đang ban mang lại đồng đội.
6 When the inhabitants of Sodom & Gomorrah showed themselves to be grossly depraved sinners, by abusing the blessings that they, as part of mankind, were enjoying at Jehovah’s h&, he decreed that the inhabitants should be destroyed.
6 Khi những người dân ngơi nghỉ thành Sô-đôm với Gô-mô-rơ chứng minh bọn họ là đa số kẻ sa đọa đầy lầm lỗi vì chưng lạm dụng ân phước mà họ, là phần của gia đình nhân loại, thừa hưởng trong tay Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ chỉ định những người dân kia cần bị diệt trừ.
Finally, after much prayer and effort on our part, the blessed day arrived when we were able khổng lồ present ourselves for Christian baptism. —Read Colossians 1:9, 10.

Xem thêm: Sinh Năm 1952 Hợp Màu Gì Nhất? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Màu Gì ? Màu Nào May Mắn?


Cuối thuộc, sau rất nhiều lời nguyện cầu và nỗ lực cố gắng, ngày đặc trưng đã đến khi bạn cũng có thể lấy lệ báp-têm của tín đồ Đấng Christ.—Đọc Cô-lô-se 1:9, 10.
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tài liệu