các quý trong năm

Một năm sở hữu bao nhiêu quý? Một quý là bao nhiêu tháng?

Một năm sở hữu bao nhiêu quý? Một quý là bao nhiêu tháng? (Hình kể từ internet)

Bạn đang xem: các quý trong năm

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Một năm sở hữu bao nhiêu quý? Một quý là bao nhiêu tháng?

Quý vô năm là 1 trong những đơn vị chức năng thời hạn phân chia năm trở nên 4 phần cân nhau. Một năm sở hữu 4 quý.

Một quý là 03 mon, tương tự với 91 cho tới 93 ngày.

- Quý một trong những năm tiếp tục chính thức từ thời điểm tháng 1 cho tới không còn mon 3.

- Quý 2 vô năm tiếp tục chính thức từ thời điểm tháng 4 cho tới không còn mon 6.

- Quý 3 vô năm tiếp tục chính thức từ thời điểm tháng 7 cho tới không còn mon 9.

- Quý 4 vô năm tiếp tục chính thức từ thời điểm tháng 10 cho tới không còn mon 12.

2. Quý được dùng vô pháp lý Việt Nam

2.1. Quý được dùng vô Luật kế tiếp toán

Kỳ kế toán tài chính bao gồm kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính mon và được quy toan như sau:

- Kỳ kế toán tài chính năm là 12 mon, tính từ trên đầu ngày thứ nhất mon 01 cho tới không còn ngày 31 mon 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán tài chính sở hữu đặc trưng về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt được lựa chọn kỳ kế toán tài chính năm là 12 mon tròn xoe theo gót năm dương lịch, chính thức từ trên đầu ngày thứ nhất mon thời điểm đầu quý này cho tới không còn ngày ở đầu cuối của mon vào cuối quý trước năm tiếp theo và cần thông tin mang lại ban ngành tài chủ yếu, ban ngành thuế;

- Kỳ kế toán tài chính quý là 03 mon, tính từ trên đầu ngày thứ nhất mon thời điểm đầu quý cho tới không còn ngày ở đầu cuối của mon cuối quý;

- Kỳ kế toán tài chính mon là 01 mon, tính từ trên đầu ngày thứ nhất cho tới không còn ngày ở đầu cuối của mon.

(Khoản 1 Điều 12 Luật Kế toán 2015)

2.2. Quý được dùng vô Luật Quản lý thuế

- Thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế so với loại thuế khai theo gót mon, theo gót quý được quy toan như sau:

+ Chậm nhất là ngày loại trăng tròn của mon tiếp theo sau mon đột biến nhiệm vụ thuế so với tình huống khai và nộp theo gót tháng;

+ Chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng thứ nhất của quý tiếp theo sau quý đột biến nhiệm vụ thuế so với tình huống khai và nộp theo gót quý.

(Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019)

Xem thêm: last week i went to an international food festival taking place in hai phong

- Hồ nguyên sơ thuế so với loại thuế khai và nộp theo gót quý là tờ khai thuế quý.

(Khoản 2 Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019)

- Thời hạn nộp thuế:

Đối với thuế thu nhập công ty thì tạm thời nộp theo gót quý, thời hạn nộp thuế muộn nhất là ngày 30 của mon thời điểm đầu quý sau.

(Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019)

3. Thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế quý 1, quý 2, quý 3, quý IV năm 2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy toan về thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế quý như sau:

Điều 44. Thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế

1. Thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế so với loại thuế khai theo gót mon, theo gót quý được quy toan như sau:

a) Chậm nhất là ngày loại trăng tròn của mon tiếp theo sau mon đột biến nhiệm vụ thuế so với tình huống khai và nộp theo gót tháng;

b) Chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng thứ nhất của quý tiếp theo sau quý đột biến nhiệm vụ thuế so với tình huống khai và nộp theo gót quý.

...

Như vậy, thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế quý 1, quý 2, quý 3, quý IV năm 2024 như sau:

- Thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế quý một năm 2024: Chậm nhất là ngày 02/5/2024.

Theo quy toan thì thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế quý một năm 2024 được xem là ngày 30/4/2024. Tuy nhiên ngày 30/4/2024, ngày 01/5/2024 là 02 ngày nghỉ ngơi lễ. Do bại, thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế quý một năm 2024 muộn nhất là ngày 02/5/2024.

- Thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế quý hai năm 2024: Chậm nhất là ngày 31/7/2024.

Xem thêm: phim cái bóng sư tử của mèo lười

- Thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế quý 3 năm 2024: Chậm nhất là ngày 31/10/2024.

- Thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế quý IV năm 2024: Chậm nhất là ngày 31/01/2025.

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của công ty chúng tôi dành riêng cho người tiêu dùng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, vui mừng lòng gửi về Thư điện tử [email protected].