cách đặt tab trong word

Để tab văn bạn dạng bên phía trong một dù của bảng

Bấm hoặc nhấn nhập trước văn bạn dạng hoặc số mình muốn thu nhỏ, rồi nhấn CTRL+TAB.

Bạn đang xem: cách đặt tab trong word

Để bịa một trạm dừng tab

 1. Đi cho tới Trang đầu, rồi lựa chọn khí cụ phát động vỏ hộp thoại Đoạn Công cụ khởi động hộp thoại.

 2. Chọn Tab.

 3. Trong ngôi trường Vị trí điểm dừng tab, nhập số đo tuy nhiên mình muốn bịa trạm dừng tab.

 4. Chọn căn chỉnh.

 5. Chọn một Đường chỉ dẫn nếu như mình muốn.

 6. Chọn Đặt.

 7. Chọn OK.

Hộp thoại tab

 1. Đi cho tới Trang đầu, rồi lựa chọn khí cụ phát động vỏ hộp thoại Đoạn Công cụ khởi động hộp thoại.

 2. Chọn Tab.

 3. Thực hiện tại một trong mỗi thao tác sau:

  • Chọn một trạm dừng tab và lựa chọn Xóa.

  • Chọn Xóa Tất cả nhằm vô hiệu toàn bộ trạm dừng tab.

 4. Chọn OK.

  Xem thêm: que thử thai vạch mờ

Để tab văn bạn dạng bên phía trong một dù của bảng

Bấm hoặc nhấn nhập trước văn bạn dạng hoặc số mình muốn thu nhỏ, rồi nhấn CTRL+TAB.

Để bịa một trạm dừng tab

 1. Đi cho tới Định > Tab.

 2. Trong ngôi trường Điểm ngừng tab, nhập số đo nhập điểm mình muốn với trạm dừng tab.

 3. Chọn Căn chỉnh.

 4. Chọn một Đường chỉ dẫn nếu như mình muốn.

 5. Chọn Nút Thêm trạm dừng tab để tại vị tab.

 6. Chọn OK.

Hộp thoại tab của sản phẩm Mac

 1. Đi cho tới Định > Tab.

 2. Thực hiện tại một trong mỗi thao tác sau:

  • Để xóa một trạm dừng tab độc nhất, nên chọn trạm dừng tab, rồi lựa chọn Nút Loại vứt trạm dừng tab.

  • Để xóa toàn bộ những tab, nên chọn Xóa Tất cả

 3. Chọn OK.

  Xem thêm: google giải bài tập bằng camera