Callout là gì

 - 
an occasion when someone is asked khổng lồ come to a person"s trang chính or khổng lồ a particular place in order lớn do a job, help someone, etc.:


Bạn đang xem: Callout là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự saigonmachinco.com.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.


a short piece of text, sometimes printed in a box, that gives information about part of a printed drawing, photograph, document, etc.:
And, even if you succeed, what sort of drivers of requisitioned heavy vehicles will they be on call-out?
For instance, the emergency call-out service could not be mounted nearly so effectively on a 24-hour basis by private contractors.
The client had 24-hour emergency call-out cover arranged with the local authority for use by her children should she have sầu an epileptic fit.
Information on the helicopter emergency medical service"s call-out costs is not collected centrally.
I am pleased to be able lớn report that the call-out of medical reservists was successful and that the requirement was met in full.
We will also be running a major survey of employers who have been affected by the call-out of reservists.
Reservists are made aware of their right to lớn apply for deferral or exemption at the time of their call-out.
We believe sầu that it is right khổng lồ take steps khổng lồ minimise any financial disadvantage suffered by employers or reservists at a time of call-out.
If they have not been served with specific instructions to lớn show that they have been selected for possible call-out, they are not needed.


Xem thêm: Học Ngành Gì Để Làm Quản Lý Thị Trường, Định Hướng Chọn Ngành Cho Tương Lai

Các cách nhìn của các ví dụ không biểu thị ý kiến của những biên tập viên saigonmachinco.com.vn saigonmachinco.com.vn hoặc của saigonmachinco.com.vn University Press tuyệt của các đơn vị trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Nam Sinh 1990 Mệnh Gì ? Mệnh Gì? Hợp Với Tuổi Nào? Sinh Năm 1990 Tuổi Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tài liệu