chất nào sau đây

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Chất nào là sau đấy là hóa học năng lượng điện li mạnh?

  Bạn đang xem: chất nào sau đây

  • A. HNO2    
  • B. HF   
  • C. Al2(SO4)3   
  • D. CH3COOH

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

Mã câu hỏi: 126027

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: hợp âm yêu em dài lâu

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: lời mời đám cưới ngắn gọn

CÂU HỎI KHÁC

 • Chọn câu tuyên bố ko đúng:
 • Xác ấn định hóa học (A) và (B) vô chuỗi sau :N2(+ H2, xt: Ni) → NH3 (+ O2)  →  (A)(+ O2) →  (B) → H
 • Cho những phản xạ chất hóa học sau:(1) (NH4)2SO4 + BaCl2→              &nb
 • Phản ứng trao thay đổi ion vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li xẩy ra khi:
 • Khối lượng kết tủa chiếm được Khi trộn 10ml hỗn hợp Na2SO4 1M và 10 ml hỗn hợp BaCl2 1M là:
 • Để tạo nên phỏng xốp mang lại một trong những loại bánh, vô bột nở thông thường người sử dụng muối bột nào là sau đây?
 • Khi bị nhiệt độ phân sản phẩm muối bột nitrat nào là tại đây mang lại thành phầm là sắt kẽm kim loại, khí nitơ đioxit và oxi?
 • Cho 40 ml dd HCl 0,75M vô 160 ml  Ba(OH)2 0,1M. pH hỗn hợp chiếm được là:
 • Phát biểu nào là sau đấy là sai Khi nói đến quy trình pha trộn HNO3?
 • Tính độ quý hiếm của lượng nhôm?
 • Trong chống thử nghiệm, khí oxi hoàn toàn có thể chiếm được bằng phương pháp nhiệt độ phân KNO3.
 • Tiến hành những thử nghiệm sau:(1) Sục khí SO2 vô hỗn hợp H2S.
 • Chọn câu đúng
 • Cho dd NaOH dư vô 300 ml dd NH4Cl 1,00 M, đun giá buốt nhẹ nhàng.Thể tích khí (đktc) chiếm được là:
 • Phát biểu nào là sau đấy là ko đúng?
 • Hòa tan những hóa học sau: KOH, C2H5OH, C12H22O11, NaCl  vô nước nhằm chiếm được những hỗn hợp riêng biệt rẽ.
 • Chất nào là sau đấy là hóa học ĐLM?
 • Phương trình phản xạ nào là sau đây đem phương trình ion rút gọn gàng là: H+  +  OH-  → H2O :
 • Muối dung hòa là?
 • Dãy muối bột nitrat nào là tại đây Khi nhiệt độ phân mang lại thành phầm là oxit sắt kẽm kim loại, khí nitơ đioxit và oxi?
 • Cho 24,4 gam lếu thích hợp Na2CO3, K2CO3 tính năng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp BaCl2. Sau phản xạ chiếm được 39,4 gam kết tủa.
 • Cho 200 ml dd NaOH 0,1M vô 100 ml dd H­Cl 0,5M. Dung dịch chiếm được sau phản xạ làm:
 • Pb nào là tại đây đích thị về S?
 • Cho 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 độ đậm đặc 0,1Mvào 1 lít hỗn hợp (NH4)2CO30,01M.
 • Dẫn khí  NH3 vô nước chiếm được hỗn hợp đem tính:
 • Khối lượng muối bột nitrat tạo nên vô hỗn hợp là?
 • Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối bột khan. Ion Y2– và độ quý hiếm của m là?
 • Cho sản phẩm những chất:  (NH4)2CO3, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4.
 • Cho những dd đem nằm trong độ đậm đặc mol: HNO3; CH3COOH; NaCl; NaOH.
 • Có 4 hỗn hợp ko màu: NH4Cl, (NH4)2SO4, BaCl2, Na2CO3 đựng vô 4 lọ thất lạc nhãn riêng không liên quan gì đến nhau.
 • Tổng lượng những hóa học tan vô hỗn hợp E bằng?
 • Axit HNO3 đặc, nguội ko tính năng với sắt kẽm kim loại nào là sau đây?
 • Số lão hóa của N được xếp theo gót trật tự tăng dần dần như sau :
 • Dãy những hóa học đều tính năng với hỗn hợp Ba(OH)2 là:
 • Khối lượng muối bột khan chiếm được Khi thực hiện cất cánh tương đối hỗn hợp X là?
 • Khối lượng CuO vô lếu thích hợp ban sơ là?
 • Trong 1,5 lít hỗn hợp đem hòa tan 0,3 mol NaCl. Nồng phỏng mol/l của [Na+];[Cl-] theo lần lượt là:
 • Hoà tan trọn vẹn Y vô hỗn hợp HNO3(dư), chiếm được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Số mol HNO3 đang được phản ứng?
 • Nung một lượng xác lập muối bột Cu(NO3)2.
 • Cho V lít (đktc) lếu thích hợp N2 và H2 đem tỷ trọng mol 1:4 vào trong bình kín và đun giá buốt. Sau phản xạ được một,5 mol NH3.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA