chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ

Câu hỏi:

01/05/2020 46,435

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ

C. CO                         

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Hợp hóa học cơ học là thích hợp hóa học của cacbon trừ CO; CO2; axit cacbonic; muối bột cacbonat; cacbua kim loại… Vậy CH4 là thích hợp hóa học hữu cơ

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Oxi hóa trọn vẹn 6 gam hóa học cơ học X, nhận được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Khối lượng thành phần oxi nhập 6 gam X là

A. 2,4 gam

B. 1,6 gam

C. 3,2 gam                     

D. 2,0 gam

Câu 2:

Mục đích của phân tách ấn định lượng hóa học hữu cơ

A. xác ấn định sức nóng chừng sôi của hóa học hữu cơ

B. xác lập Xác Suất lượng những thành phần nhập phân tử hóa học hữu cơ

C. xác ấn định cấu trúc của hóa học cơ học.

D. xác lập những thành phần nhập phân tử hóa học hữu cơ

Câu 3:

Đốt cháy trọn vẹn 3 gam thích hợp hóa học cơ học X ( C, H, O ). Hấp thụ toàn cỗ thành phầm cháy nhập dung dịch CaOH2 dư. Sau thực nghiệm , nhận được 10 gam kết tủa và lượng hỗn hợp rời 3,8 gam đối với dung dịch CaOH2 lúc đầu. Thành phần Xác Suất lượng oxi nhập X là

A. 26,67%                

B. 56,67%                 

Xem thêm: bài thơ ngày khai trường

C. 53,33 %                  

D. 37,04%.

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn m gam thích hợp hóa học cơ học X ( C, H, O ) cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 6,72 lít O2 (đktc), nhận được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Thành phần Xác Suất lượng oxi nhập X là

A. 34,78%                

B. 69,56 %

C. 76,19 %                  

D. 67,71%

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn 4 gam hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn cỗ thành phầm cháy nhập hỗn hợp CaOH2. Sau thực nghiệm, nhận được 25 gam kết tủa và lượng hỗn hợp rời 8,2 gam đối với dung dịch CaOH2 lúc đầu. Thành phần Xác Suất lượng cacbon nhập X là

A. 75%                

B. 60%                 

C. 80 %                  

D. 90%.

Câu 6:

Oxi hóa trọn vẹn 1,5 gam thích hợp hóa học cơ học X, nhận được 0,224 lít N2 và 0,896 lít CO2 (các khí đều đo ở đktc) và 0,9 gam H2O. Khối lượng thành phần oxi trong một,5 gam X là

A. 0,32 gam                 

B. 0,16 gam                    

C. 0,64 gam                  

Xem thêm: những câu chửi tục mất dạy nhất

D. 0,78 gam