chất phản ứng với dung dịch fecl3 cho kết tủa là

Câu hỏi:

23/08/2020 51,360

A. CH3NH2.

Bạn đang xem: chất phản ứng với dung dịch fecl3 cho kết tủa là

Đáp án chủ yếu xác

CH3NH2 phản xạ với hỗn hợp FeCl3 thu được kết tủa hiđroxit

3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O  FeOH3 + 3CH3NH3Cl

Đáp án nên chọn là: A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho anilin ứng dụng vừa phải đầy đủ với hỗn hợp HCl chiếm được 38,85 gam muối hạt. Khối lượng anilin vẫn phản xạ là

A. 18,6 gam.

B. 9,3 gam.

C. 37,2 gam.

D. 27,9 gam.

Câu 2:

Cho 5,9 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) ứng dụng không còn với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 9,55 gam muối hạt. Số nguyên vẹn tử H nhập phân tử X là

A. 11

B. 9

C. 5

D. 7

Câu 3:

Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) ứng dụng không còn với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 8,15 gam muối hạt. Số nguyên vẹn tử hiđro nhập phân tử X là

A. 7

B. 11

Xem thêm: quả phụ tướng hợp âm

C. 5

D. 9

Câu 4:

Cho 15 gam lếu láo phù hợp bao gồm nhì amin đơn chức ứng dụng vừa phải đầy đủ với V ml hỗn hợp HCl 0,75M, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 23,76 gam lếu láo phù hợp muối hạt. Giá trị của V là

A. 720.

B. 480.

C. 329.

D. 320

Câu 5:

Cho m gam amin đơn chức bậc 1 X ứng dụng với hỗn hợp HCl vửa đầy đủ chiếm được m + 7,3 gam muối hạt. Đốt cháy trọn vẹn m gam X cần thiết 23,52 lít khí O2 (đktc). X rất có thể là

A. CH3NH2.

B. C2H5NH2.

C. C3H7NH2.

D. C4H9NH2

Câu 6:

Cho 0,1 mol amin đơn chức X ứng dụng vừa phải đầy đủ với HCl chiếm được 9,55 gam muối hạt. Vậy Công thức phân tử của X là

A. C6H7N

B. CH5N

C. C3H9N

Xem thêm: bảng khắc hệ pokemon

D. C2H7N