chiếc bật lửa và váy

Phim "Chiếc nhảy lửa và váy công chúa" bởi Trần Phi Vũ đóng góp chủ yếu đang được đầu tiên khép lại sau 2 phần lên sóng. Dù từng được người theo dõi cực kỳ yêu thương mến và quan hoài bám theo dõi tuy nhiên ở đoạn kết, phim lại tạo nên nhiều giành giật cãi.