cho na vào dung dịch cucl2 hiện tượng quan sát được là

Câu hỏi:

19/02/2020 166,838

Bạn đang xem: cho na vào dung dịch cucl2 hiện tượng quan sát được là

B. xuất hiện tại kết tủa xanh lơ lam.

C. xuất hiện tại kết tủa xanh lơ lục.

D. sủi lớp bọt do khí tạo ra và xuất hiện tại kết tủa xanh lơ lam.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn D.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt một lượng nhôm (Al) nhập 6,72 lít O2. Chất rắn nhận được sau phản xạ mang lại hoà tan trọn vẹn nhập hỗn hợp HCl thấy cất cánh rời khỏi 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo ở đktc). Khối lượng nhôm vẫn người sử dụng là:

A. 8,1 gam.

B. 16,2 gam.

C. 18,4 gam.

D. 24,3 gam.

Câu 2:

Thủy phân trọn vẹn 6,84 gam saccarozơ rồi phân tách thành phầm trở nên 2 phần đều nhau. Phần 1 mang lại ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thì thu được x gam kết tủa. Phần 2 mang lại ứng dụng với hỗn hợp nước brom dư, thì đem hắn gam brom nhập cuộc phản xạ. Giá trị x và hắn ln lượt là:

A. 2,16 và 1,6 gam.

B. 2,16 và 3,2 gam.

C. 4,32 và 1,6 gam.

D. 4,32 3,2 gam.

Câu 3:

Phản ứng chất hóa học nào là tại đây sai?

A. Cu + 2 FeCl3 (dung dịch)   CuCl2 + 2FeCl2

Xem thêm: truyện anime ngôn tình

B. 2 Na+ 2 H2 2 NaOH + H2

C. H2 + CuO  Cu + H2O

D. Fe + ZnSO4 (dung dịch)  FeSO4 + Zn

Câu 4:

Cho 7,2 gam ankanal A phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3/NH3 sinh rời khỏi muối hạt của axit B và 21,6 gam bạc sắt kẽm kim loại. Nếu mang lại A ứng dụng với H2/Ni, t° nhận được ancol đơn chức, đem mạch nhánh. CTCT của A là:

A. CH3 - CH2 - CH2 - CHO.

B. (CH3)2CH - CH2 - CHO.

C. CH3 - CH(CH3) - CH2 - CHO.

D. (CH3)2CH - CHO.

Câu 5:

Cho 16,05 gam phù hợp hóa học cơ học X đem công thức phân tử là C3H9O3N phản xạ trọn vẹn với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

A. 19,9 gam.

B. 15,9 gam.

C. 21,9 gam.

D. 26,3 gam.

Câu 6:

Hiđro hóa olein (glyxerin trioleat) nhờ xúc tác Ni tao nhận được stearin (glyxerin tristearat). Khối lượng olein cần thiết dùng làm tạo ra 5T stearin là:

A. 4966,292 gam.

B. 4966292 gam.

C. 496,6292 gam.

Xem thêm: phim hay viet nam 2017

D. 49,66292 gam.