công thức sinh 12

Học Mãi hỗ trợ tư liệu hoàn hảo cỗ những công thức sinh học tập 12 gom những em học viên đơn giản tổ hợp kiến thức và kỹ năng một cơ hội khoa học tập, cụt gọn gàng đáp ứng quy trình ôn thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học tập.

Phần 1: Các công thức về cấu tạo ADN

1. Tính số nucleotit của AND hoặc của gen

Bạn đang xem: công thức sinh 12

- Đối với từng mạch của gen

- Đối với cả hai mạch

- Tổng số nu của ADN

- Tính số chu kỳ luân hồi xoắn

- Tính lượng phân tử ADN

- Tính chiều nhiều năm của phân tử ADN

2. Tính số links Hidro và links hóa trị Đ-P

- Công thức tính số links Hidro

- Công thức tính số links hóa trị

Phần 2: Cơ chế tự động nhân song của ADN

1. Công thức tính số Nucleotit tự tại cần thiết dùng

- Tính số Nucleotit qua một đợt tự động nhân đôi

- Công thức tính số Nucleotit trải qua nhiều đợt tự động nhân đôi

2. Tính số links Hidro, hóa trị Đ-P được tạo hình hoặc bị huỷ vỡ

- Qua 1 mùa tự động nhân đôi

- Qua nhiều mùa tự động nhân đôi

3. Tính thời hạn sao mã

Đăng ký tức thì khóa học: Học chất lượng tốt sinh học tập 12 sẽ được những thầy cô tổ hợp kiến thức và kỹ năng một cơ hội khoa học tập, cụt gọn gàng và dễ nắm bắt nhất.

Phần 3: Cấu trúc ARN

1. Công thức tính số Ribonucleotit của ARN

2. Công thức tính lượng ARN (mARN)

3. Công thức tính chiều nhiều năm và số links hóa trị Đ-P của ARN

- Công thức tính chiều dài

Xem thêm: sự phát triển của từ vựng

- Công thức tính số links hóa trị Đ-P

Phần 4: Cơ chế tổ hợp ARN

1. Công thức tính Ribonucleotit tự tại cần thiết dùng

- Công thức tính Ribonucleotit tự tại nên dùng qua một đợt sao mã

- Công thức tính Ribonucleotit tự tại nên dùng trải qua nhiều đợt sao mã

2. Tính số links hidro và links hóa trị Đ- P

- Qua 1 đợt sao mã

- Qua rất nhiều lần sao mã

3. Công thức tính thời hạn sao mã

- Tốc phỏng sao mã

- Thời gian giảo sao mã

Phần 5: Cấu trúc Protein

1. Tính số cỗ tía mật mã - số axit amin

2. Số links peptit

3. Tính số cơ hội mã hóa của ARN và số cơ hội sắp xếp A Amin nhập chuỗi Polipeptit

Phần 6: Cơ chế tổng hợp Protein

1. Công thức tính số Axit Amin cần thiết dùng

2. Công thức tính số thành phần nước và số links Peptit

3. Tính số ARN vận chuyển

4. Sự dịch gửi Riboxom bên trên ARN thông tin

5. Tính số Axit Amin tự tại nên dùng so với những Riboxom còn xúc tiếp với mARN

Phần 7: Di truyền và đổi thay dị

1. Lai thân mật một cặp tính trạng

Xem thêm: phim ma kinh dị 2022

2. Lai thân mật 2 cặp tính trạng

3 Di truyền liên kết

Các em học viên đang được nhập tiến trình cuối cung cấp rất có thể xem thêm khóa học: ôn sinh thi đua đại học