công thức tính diện tích xung quanh

Trong nội dung bài viết này, Viện đào tạo và huấn luyện Vinacontrol tiếp tục chỉ dẫn các bạn công thức tính diện tích xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật. Qua tê liệt, chỉ dẫn các bạn giải những dạng bài xích tập dượt tương quan.

1. Diện tích xunh xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật

a. Định nghĩa

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tứ mặt mày mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích xung quanh

b. Công thức tính

Để tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ triển khai lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

Với:

 • a là chiều dài
 • b là chiều rộng
 • h là chiều cao

Cong-thuc-tinh-dien-tich-xung-quanh-hinh-hop-chu-nhat

Công thức tính diện tích S xunh quanh

Chứng minh công thức:

Hình hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm a, chiều rộng lớn b, độ cao h. Có diện tích S xung xung quanh là tổng diện tích S 4 mặt mày mặt mày. Ta có:

Sxq = a x h x 2 + b x h x 2 = (a + b) x 2 x h

2. Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

a. Định nghĩa

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhị lòng.

b. Công thức tính

Để tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhị lòng.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Với:

 • a là chiều dài
 • b là chiều rộng
 • h là chiều cao

Cong-thuc-tinh-dien-tich-xung-quanh-hinh-hop-chu-nhat

Công thức tính diện tích S toàn phần

✍ Xem thêm: Tổng hợp công thức tính thể tích những hình khối

3. Lưu ý khi thực hiện bài xích thói quen diện tích

Trong những bài xích tập dượt, hoặc bài xích đánh giá có tương đối nhiều việc tính diện tích S được gài cắm, tạo nên nhiễu cho tới học viên và sỹ tử. Do tê liệt khi thực hiện bài xích bạn phải hiểu kỹ đề và cảnh báo những điểm sau:

 • Khi đề bài xích phỏng nhiều năm những cạnh đem đơn vị chức năng không giống nhau, thì bước trước tiên cần thiết quy thay đổi về nằm trong một đơn vị đo phỏng nhiều năm.
 • Đối với bài xích đối chiếu diện tích S những hình, cũng cần phải cảnh báo về đơn vị đo diện tích của những hình. Nếu bọn chúng không giống nhau, hãy quy thay đổi về và một đơn vị chức năng đo rồi mới mẻ tổ chức đối chiếu.
 • Thực hiện tại đánh giá thành phẩm tối thiểu 2.

4. Các dạng bài xích tập dượt thông thường bắt gặp và chỉ dẫn giải

Dạng 1: Tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: sát dụng công thức tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 5cm, chiều rộng lớn 7cm và độ cao 3cm.

Bài giải

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt là:

Sxq = (5 + 7) x 2 × 3 = 78 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt là:

Stp = Sxq + Smd x 2 = 78 + (5 x 7) × 2 = 148(cm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 78cm2 | Diện tích toàn phần: 148cm2


Dạng 2: lõi diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần, lần chu vi lòng hoặc độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) Từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

 • Tìm độ cao theo dõi công thức:  h = Sxq : [(a + b) x 2] = Sxq: (a + b) : 2;
 • Tìm tổng chu vi lòng theo dõi công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích S toàn phần tớ cũng thay cho nhập công thức nhằm lần những đại lượng chưa chắc chắn.

Ví dụ. Cho hình vỏ hộp chữ nhật đem diện tích S xung xung quanh là 217,5m2 và nửa chu vi mặt mày lòng vày 14,5m. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt.

Bài giải

Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Xem thêm: hack blox fruit trên điện thoại


Dạng 3: Toán đem câu nói. văn (thường là lần diện tích S vỏ hộp, căn chống, đấm tường …)

Phương pháp: Cần xác lập coi diện tích S cần thiết lần là diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Ví dụ. Một căn chống hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 7m, chiều rộng lớn 50dm, độ cao 4m. Người tớ ham muốn quét tước vôi những bức tường chắn xung xung quanh và trần của căn chống tê liệt. Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích S những cửa ngõ vày 12m2 (biết rằng chỉ quét tước vôi bên phía trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích xung xung quanh của căn chống tê liệt là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích trần của căn chống tê liệt là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích cần thiết quét tước vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

5. Bài tập dượt áp dụng thực hiện bên trên nhà

Câu 1:

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều nhiều năm 25 centimet, chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 12 centimet.

b) Chiều nhiều năm 7,6 dm, chiều rộng lớn 4,8 dm và độ cao 2,5 dm.

c) Chiều nhiều năm 4/5 m, chiều rộng lớn 2/5 m và độ cao 3/5 centimet.

Câu 2:

Một loại vỏ hộp vày tôn (không đem nắp) hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 15 cm, chiều rộng lớn 25 cm, độ cao 20 cm. Tính diện tích S tôn dùng làm thực hiện loại vỏ hộp tê liệt. (không tính mép hàn).

Câu 3:

Một loại vỏ hộp hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 30 cm, chiều rộng lớn 10 cm và độ cao 15cm. quý khách hàng Bình dán giấy tờ màu sắc cam vào những mặt mày xung xung quanh và dán giấy tờ màu sắc xanh vào nhị mặt mày đấy của vỏ hộp tê liệt (chỉ dán mặt mày ngoài). Hỏi diện tích S giấy tờ màu sắc này to hơn và to hơn từng nào xăng - ti -mét vuông?

Câu 4:

Một hình vỏ hộp chữ nhật đem diện tích S xung xung quanh là 420 cm2 và đem độ cao là 7cm. Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt.

Câu 5:

Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp vày bìa hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 30 cm, chiều rộng lớn 18 cm và độ cao 16 cm. Tính diện tích S bài xích dùng làm thực hiện nguyệt lão loại vỏ hộp tê liệt. (không tính mép dán)

Câu 6:

Một căn chống hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m. Người tớ ham muốn quét tước vôi nhập những bức tường chắn xung xung quanh và trần của căn chống tê liệt. Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là từng nào mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ vày 8 m2. (chỉ quét tước bên phía trong phòng)

Câu 7:

Một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm vội vã thân phụ phiên chiều rộng lớn, độ cao vày khoảng nằm trong của thân phụ độ dài rộng. lõi khoảng nằm trong của chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao là 60. Tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt. Đơn vị đo vày centimet.

Bài 8:

Một loại thùng ko nắp hình trạng vỏ hộp chữ nhật, chiều rộng lớn vày 3/5 chiều nhiều năm và kém cỏi chiều nhiều năm 1,2m, độ cao nhiều năm 1,5m. Người tớ đấm cả mặt mày nhập và mặt phí ngoài của thùng, cứ 2m² thì không còn 0,5kg đấm. Tính lượng đấm vẫn đấm kết thúc loại thùng tê liệt.

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về tính chất diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật. Mong rằng nội dung bài viết đã hỗ trợ ích cho tới việc tiếp thu kiến thức của người tiêu dùng.

Tham khảo những công thức toán học tập khác:

✍ Xem thêm: Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Xem thêm: ba tôi là chiến thần

✍ Xem thêm: Chuyển thay đổi đơn vị chức năng đo diện tích dễ dàng với cùng một cú nhấp chuột

 Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

 Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình lập phương