Courtesy call là gì

 - 
a visit or phone Điện thoại tư vấn that a company makes to customers, for example, to lớn thank them for their business or ask if they are satisfied with the company"s service:


Bạn đang xem: Courtesy call là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ saigonmachinco.com.vn.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


*

If you have a sweet tooth, you lượt thích eating sweet foods, especially sweets và chocolate.

Về câu hỏi này
*

*

*Xem thêm: Khám Phá Nữ Sinh Năm 1985 Cung Gì Và Cung Gì Chính Xác Nhất, Xem Tử Vi Tuổi Ất Sửu (1985) Cho Nam, Nữ

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cã¡C đIềU CầN Kiãªng Ká»Μ Sau Khi đÁº·T Vã²Ng Mã  Chị Em Nãªn Quan Tã¢M

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu