cyberpunk 2077 viet hoa

Cyberpunk 2077 Việt Ngữ - Theredteam.vn

Thông tin tưởng chung:
Phiên bản: Steam, Steam Deck Trạng thái: Đã trả thành
Nhân sự:
Dịch giả:
Quỳnh Phạm
Lê Minh
Helidtor
Anh Khoa
MrBanana
Henry Varro
Khang Điệp
A Chu

Kỹ thuật:
Nguyễn Kim
Huy Đặng
Shin G
Redshop

Bạn đang xem: cyberpunk 2077 viet hoa

Xem thêm: công thức tính phần trăm thể tích

Kiểm duyệt:
Huy Đặng
Grimnibal
MrBanana
Huỳnh Lưu
Hiếu Nghĩa
Shin G

Kỹ thuật PS4:
Mia

Hướng dẫn vận tải đặt:
- Pass giải nén: Theredteam.vn
- Mở cỗ vận tải lên, Bấm nhập hình tượng > nhằm lựa chọn đường đi cho tới folder game và ấn thiết đặt. Cài đoạn chúng ta nhập game đùa thông thường.
- Chú ý:
+ Bản việt hóa tiến hành dựa vào version 2.1 tiên tiến nhất (chưa bao hàm DLC)..
Donate:
Nếu thấy bạn dạng dịch hoặc, hãy cỗ vũ dịch fake ly coffe hoặc chén bát phở bên trên trên đây.
Tải xuống:

FShare

Drive

Steam Deck