để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

Câu hỏi:

17/01/2022 8,527

Bạn đang xem: để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

A. read ( < thay đổi tệp > , < list thay đổi > ); 

B. readln ( < thay đổi tệp > , < list thay đổi > ); 

C. readln ( < thương hiệu tệp > , < list thay đổi > ); 

D. Cả đáp án A và B đều đúng

Đáp án chủ yếu xác

Cú pháp của giấy tờ thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

 read ( < thay đổi tệp > , < list thay đổi > );

 readln ( < thay đổi tệp > , < list thay đổi > );

Trong đó: danh sách kết quả gồm một hoặc nhiều thay đổi đơn, những thành phần xa nhau chừng vì thế vết phẩy.

Đáp án: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE khi nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 2:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm phanh tệp ở cơ chế gọi tài liệu kể từ tệp là:

A. repeat( < thay đổi tệp >); 

B. reset ( < thay đổi tệp >); 

C. restart ( < thay đổi tệp >); 

D. rewrite ( < thay đổi tệp >); 

Câu 3:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp cho tới thay đổi tệp là:

A. < thay đổi tệp > := < thương hiệu tệp >; 

Xem thêm: top truyện tổng tài (h+ full)

B. < thương hiệu tệp > := < thay đổi tệp >;

C. assign ( < thay đổi tệp > , < thương hiệu tệp > ); 

D. assign ( < thương hiệu tệp > , < thay đổi tệp > );

Câu 4:

Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua thay đổi tệp cho tới trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta nên thực hiện gì?

A. Gắn thương hiệu tệp cho tới thay đổi tệp 

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu vô tệp 

C. Mở tệp nhằm gọi tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE khi nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp 

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 6:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu vô tệp văn phiên bản là:

A. write (< thay đổi tệp > , < list thành phẩm >); 

B. write (< thương hiệu tệp > , < list thành phẩm >);

C. writeln (< thay đổi tệp > , < list thành phẩm >); 

D. Cả đáp án A và C đều đúng

Xem thêm: nạp thuê bao trả sau

TÀI LIỆU VIP VIETJACK