để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta thực hiện

Câu hỏi:

14/01/2022 27,245

Bạn đang xem: để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta thực hiện

A. Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

B. Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở chính sách biểu mẫu

Đáp án chủ yếu xác

C. Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án và nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở chính sách thiết kế

D. Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở chính sách thiết kế

Trong chính sách kiến thiết của biểu kiểu mẫu, tớ rất có thể kiến thiết mới nhất mang đến biểu kiểu mẫu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ. Để thao tác làm việc nhập chính sách kiến thiết của biểu kiểu mẫu, tớ triển khai Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút hoặc nháy nút nếu như đang được ở chính sách biểu kiểu mẫu.

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo nên biểu kiểu mẫu tớ lựa chọn đối tượng người sử dụng này bên trên bảng lựa chọn đối tượng?

A. Queries 

B. Forms 

C. Tables

D. Reports

Câu 2:

Trong chính sách kiến thiết của biểu kiểu mẫu, tớ sở hữu thể:

A. Sửa thay đổi kiến thiết cũ 

B. Thiết tiếp mới nhất mang đến biểu kiểu mẫu , sửa thay đổi kiến thiết cũ 

C. Thiết tiếp mới nhất mang đến biểu kiểu mẫu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ 

D. Thiết tiếp mới nhất mang đến biểu kiểu mẫu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ, coi, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Câu 3:

Trong Access, tớ rất có thể dùng biểu kiểu mẫu để:

A. Tính toán cho những ngôi trường tính toán 

B. Sửa cấu hình bảng 

Xem thêm: cúng thái tuế vào ngày nào

C. Xem, nhập và sửa dữ liệu 

D. Lập báo cáo

Câu 4:

Trong Access, ham muốn tạo nên biểu kiểu mẫu Theo phong cách sử dụng thuật sĩ, tớ chọn:

A. Create size for using Wizard 

B. Create size by using Wizard 

C. Create size with using Wizard 

D. Create size in using Wizard

Câu 5:

Trong Access, ham muốn tạo nên biểu kiểu mẫu Theo phong cách tự động kiến thiết, tớ chọn:

A. Create size in Design View 

B. Create size by using Wizard 

C. Create size with using Wizard 

D. Create size by Design View

Câu 6:

Cho những thao tác:

(1) Gõ thương hiệu mang đến biểu kiểu mẫu rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng người sử dụng Form nhập bảng lựa chọn đối tượng người sử dụng rồi nháy lưu ban nhập Create size by using wizard

(3) Chọn loại mang đến biểu kiểu mẫu rồi nhấn Next

(4) Chọn cơ hội sắp xếp biểu kiểu mẫu rồi nhấn Next

(5) Trong vỏ hộp thoại Form Wizard, lựa chọn bảng (hoặc kiểu mẫu hỏi) kể từ dù Tables/Queries, tiếp theo sau là lựa chọn những ngôi trường đi vào biểu kiểu mẫu rồi nhấn Next

Trình tự động những thao tác nhằm rất có thể triển khai tạo nên biểu kiểu mẫu bằng phương pháp sử dụng thuật sĩ tiếp tục là:

A (2) → (5) → (3) → (4) → (1) 

B. A (2) → (5) → (4) → (3) → (1) 

C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1) 

D. A (2) → (3) → (4) → (5) → (1)

Xem thêm: chụp ảnh màn hình iphone 11

TÀI LIỆU VIP VIETJACK