để thao tác với tệp

Nội dung của Bài 15: Thao tác với tệp sau đây, những em sẽ tiến hành lần hiểu về kiểu cách khai báo tệp, những thao tác cơ phiên bản với tệp văn phiên bản và cơ hội sử dụng một số trong những hàmthủ tục chuẩn thao tác với tệp. Mời những em nằm trong theo đòi dõi nội dung sau đây.

Bạn đang xem: để thao tác với tệp

ANYMIND360

Tóm tắt lý thuyết

Để thao tác với tài liệu loại tệp tao cần sử dụng trở thành tệp.

Khai báo trở thành tệp văn phiên bản đem dạng:

   var  < thương hiệu trở thành tệp > : text;

Ví dụ 1var tep1,tep2: text;

Khai báo bên trên xác lập nhị trở thành tệp văn phiên bản tep1 tep2.

a. Gắn thương hiệu tệp

Thủ tục gắn thương hiệu tệp với trở thành tệp:

 assign(< trở thành tệp >, < thương hiệu tệp >);

 • Trong đó: tên tệpbiến xâu hoặc hằng xâu.
 • Thủ tục này vẫn tương đồng trở thành tệp với thương hiệu tệp. Do vậy, Lúc tiến hành những thao tác với trở thành tệp, thực tế là thao tác với tệp.

Hình 1. Minh họa thao tác gắn thương hiệu tệp

 • Ví dụ 3: Giả thiết đem trở thành tệp tep1 cần gắn kèm với tệp mang tên DULIEU.DAT tao tiến hành giấy tờ thủ tục sau: assign(tep1,’DULIEU.DAT’);
 • Ví dụ 4: Để hoàn toàn có thể gọi tài liệu kể từ tệp INP.DAT bên trên folder gốc đĩa C, tao cần thiết gắn tệp bại với 1 trở thành tệp, ví dụ là tep2 bởi thủ tục: assign(tep2,’C:INP.DAT’);

b. Mở tệp

 • Tệp hoàn toàn có thể dùng để làm chứa chấp thành phẩm rời khỏi hoặc tài liệu nhập.
 • Trước Lúc banh tệp, biến tệp cần được gắn thương hiệu tệp vì chưng giấy tờ thủ tục assign.
b.1. Thủ tục banh tệp nhằm ghi dữ liệu
 • Cú pháp:  rewrite( < trở thành tệp > );
 • Ví dụ 5:  assign(tep3,’C:KQ.DAT’);

                   rewrite(tep3);

Khi tiến hành giấy tờ thủ tục rewrite(tep3), nếu như bên trên folder gốc của đĩa C chưa tồn tại tệp KQ.DAT, thì tệp sẽ tiến hành tạo ra với nội dung trống rỗng. Nếu vẫn đem, thì nội dung cũ có khả năng sẽ bị xóa nhằm sẵn sàng ghi tài liệu mới nhất.

b.2. Mở tệp nhằm gọi dữ liệu
 • Cú pháp: reset( < trở thành tệp > );
 • Ví dụ 6:  Để gọi tài liệu kể từ tệp DL.INP, tao hoàn toàn có thể banh tệp vì chưng những thủ tục:

            tentep:= ‘DL.INP’;

            assign(tep1,tentep);

            reset(tep1);

hoặc

           assign(tep1, ‘DL.INP’);

           reset(tep1);

c. Đọc/ghi tệp văn bản

 • Việc gọi tệp văn phiên bản được tiến hành tựa như nhập kể từ keyboard.
 • Việc ghi tài liệu rời khỏi tệp văn phiên bản tựa như ghi rời khỏi screen.
 • Dữ liệu nhập tệp văn phiên bản được tạo thành những loại.
c.1. Đọc tệp văn bản

Cú pháp:read( < trở thành tệp >,< list trở thành > );

hoặc

    readln( < thương hiệu trở thành tệp >,< list trở thành >);

Trong đó:

 • Danh sách biến là một trong những hoặc nhiều tên trở thành đơn.
 • Trong tình huống nhiều trở thành thì những trở thành phân xa nhau vì chưng vết phẩy.
c.2. Ghi tệp văn bản

Xem thêm: uống cà phê sữa có béo không

Cú pháp:write(< trở thành tệp >,< list thành phẩm >);

hoặc

              writeln( < trở thành tệp >,< list thành phẩm > );

Trong đó:

 • Danh sách kết quả bao gồm một hoặc nhiều phần tử.
 • Phần tử hoàn toàn có thể là biến đơn hoặc biểu thức (số học tập, mối liên hệ hoặc lôgic) hoặc hằng xâu.
 • Trường phù hợp có rất nhiều thành phần thì những thành phần được xa nhau vì chưng vết phẩy.
c.3. Ví dụ đọc/ghi tệp văn bản

Giả sử nhập công tác đem khai báo:

          var tepA, tepB: text;

và tệp tepA được banh nhằm đọc dữ liệu, còn tệp tepB dùng nhằm ghi dữ liệu.

 • Các giấy tờ thủ tục dùng để làm đọc dữ liệutừ tệp tepAcó thể như sau: read(tepA, A, B, C); hoặc  readln(tepA, X, Y);
 • Các giấy tờ thủ tục dùng để làm ghi tài liệu nhập tệp tepBcó thể đem như sau:

write(tepB,’ A = ‘, A,’ B = ‘,B,’ C = ‘,C);

writeln(tepB,’ X1 = ‘,(-B – SQRT(B*B- 4*A*C))/(2*A):8:3);      

c.4. Một số hàm chuẩn chỉnh thông thường người sử dụng trong những lúc đọc/ghi tệp văn bản
 • Hàm eof( < trở thành tệp > ) trả về độ quý hiếm true nếu con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp.
 • Hàm eoln( < trở thành tệp > ) trả về độ quý hiếm true nếu con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng.

d. Đóng tệp

 • Sau Lúc thao tác hoàn thành với tệp rất cần phải đóng góp tệp.
 • Việc đóng góp tệp là quan trọng cần thiết sau khoản thời gian ghi tài liệu, Lúc bại khối hệ thống mới nhất thực sự dứt việc ghi tài liệu rời khỏi tệp.
 • Sau Lúc đóng góp một tệp vẫn hoàn toàn có thể được mở ra.

 • Khi mở lại tệp, nếu như vẫn người sử dụng trở thành tệp cũ thì không cần cần người sử dụng giấy tờ thủ tục assign gắn lại thương hiệu tệp.

 • Cú pháp:close( < thương hiệu trở thành tệp > );
 • Ví dụ 7:close(tep1);

2. Luyện luyện Bài 15 Tin học tập 11

Sau khi tham gia học xong Bài 15: Thao tác với tệp, những em hoàn toàn có thể thao tác với tệp được tế bào miêu tả nhập hình 1 bên dưới đây:

Hình 1. Thao tác với tệp

Các em hoàn toàn có thể khối hệ thống lại nội dung kiến thức và kỹ năng vẫn học tập được trải qua bài xích kiểm tra Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 15 cực hoặc đem đáp án và điều giải cụ thể. 

 • Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm khai báo trở thành tệp văn phiên bản là:

  • A.var < thương hiệu tệp > : txt; 
  • B.var < thương hiệu trở thành tệp > : txt; 
  • C.var < thương hiệu tệp > : text; 
  • D.var < thương hiệu trở thành tệp > : text; 
 • Để hoàn toàn có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua trở thành tệp mang lại trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta cần thực hiện gì?

  • A.Gắn thương hiệu tệp mang lại trở thành tệp
  • B.Mở tệp nhằm ghi tài liệu nhập tệp
  • C.Mở tệp nhằm gọi tài liệu kể từ tệp
  • D.Đóng tệp
 • Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại trở thành tệp là:

  • A.< trở thành tệp > := < thương hiệu tệp >;
  • B.< thương hiệu tệp > := < trở thành tệp >;
  • C.assign ( < trở thành tệp > , < thương hiệu tệp > );
  • D.assign ( < thương hiệu tệp > , < trở thành tệp > );

Câu 4-10: Mời những em singin coi tiếp nội dung và thi đua demo Online nhằm gia tăng kiến thức và kỹ năng về bài học kinh nghiệm này nhé!

3. Hỏi đáp Bài 15 Tin học tập 11

Trong quy trình học hành nếu như đem vướng mắc hoặc cần thiết trợ chung gì thì những em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học  sẽ tương hỗ cho những em một cơ hội nhanh chóng chóng!

Chúc những em học hành đảm bảo chất lượng và luôn luôn đạt kết quả cao nhập học tập tập!

Xem thêm: cách chuyển word sang pdf