de thi giữa kì 2 lớp 4 môn toán

Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 với đáp án

Bộ đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 bao bao gồm đáp án và bảng yêu tinh trận đề ganh đua chuẩn chỉnh theo gót Thông tư 22. Các đề ganh đua tiếp sau đây cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng kĩ năng giải Toán, ôn tập luyện những dạng bài bác tập luyện trọng tâm, sẵn sàng mang đến bài bác ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 đạt thành quả cao. Mời những em nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất tại đây.

Bạn đang xem: de thi giữa kì 2 lớp 4 môn toán

1. Đề ganh đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì hai năm 2022 - 2023

1.1. Đề ganh đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì 2 Số 1

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô màu sắc với hình ở trên:

Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: Rút gọn gàng phân số \frac{21}{42} tớ được phân số tối giản là:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{3}

Câu 3: Phân số lớn số 1 trong số phân số \frac{1}{2} ; \frac{2}{5} ; \frac{7}{10} ; \frac{4}{5} là:

A. \frac{1}{2}

B. \frac{2}{5}

C. \frac{7}{10}

D. \frac{4}{5}

Câu 4: Trong những phân số \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} những phân số to hơn 1 là:

A. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6}.
B. \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4}
C. \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} ; \frac{3}{2}
D. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{7}{4}

Câu 5: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng 18cm; độ cao 13cm. Diện tích hình bình hành cơ là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống: (M2)

a) 4 tạ = 4000kg

b) 63000kg = 63 tấn

c) 4m2 7dm2 = 407dm2

d) 230 000cm2 = 230m2

II. Phần tự động luận:

Câu 7: Tính:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=

Câu 8: Tìm x: (Viết bên dưới dạng phân số tối giản)

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

................................................... ...........................................................

................................................... ...........................................................

Câu 9: Giải câu hỏi sau: Lớp 4A với 35 học viên nhập cuộc đánh giá Toán thân thiết kì II. Trong số đó, với \frac{2}{7} số học viên đạt điểm 10; với \frac{4}{7} số học viên đạt điểm 9; còn sót lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm phủ của nhì hành lang cửa số. Em hãy viết lách quy tắc tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Đáp án Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu chính ghi 1 điều, câu có khá nhiều ý phân chia theo gót những ý)

Câu 1.

Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a) 4 tạ = 4000kg S

b) 63000kg = 63 tấn Đ

c) 4m2 7dm2 = 407dm2 Đ

d) 230 000cm2 = 230mS

II. Phần tự động luận:

Câu 7:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=\frac{10}{11}

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=\frac{14}{8}-\frac{5}{8}=\frac{9}{8}

Câu 8

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

x = 4 \times \frac{1}{2}

x = 2

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

x = 15:\frac{3}{5}

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học viên lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x \frac{2}{7} = 10 (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x \frac{4}{7} = đôi mươi (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 - (10 + 20) = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học tập sinh

Câu 10

Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Phép tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

\frac{2}{5}+\frac{2}{3}=\frac{6}{15}+\frac{10}{15}=\frac{16}{15}

1.2. Đề ganh đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì 2 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số được hiểu là:

A. Hai mưới lăm phần tứ mươi tía.

B. Hai mươi lắm bên trên tứ mươi tía.

C. Hai mươi lăm phân chia tứ mươi tía.

D. Bốn mươi tía phần nhì mươi lăm.

Câu 2:

a)1 km2 = ................ m2. Số phù hợp điền vô chổ chấm là:

A. 100.000.000

B. 10.000.000

C. 1.000.000

D. 100.000

b) 5T = ............ kilogam. Số phù hợp điền vô chổ chấm là

A. 500

B. 5.000

C. 50.000

D. 500.000

Câu 3: Hình bình hành với Điểm lưu ý là

A. Hai cặp cạnh đối lập tuy vậy song cùng nhau.

B. Hai cặp cạnh đối lập cân nhau.

C. Hai lối chéo cánh tách nhau bên trên trung điểm của từng lối.

D. Cả A,B,C đều chính.

Câu 4: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng là Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m, độ cao là Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m. Diện tích của hình bình hành cơ là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 5: Phân số này tại đây ko vày với phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) :

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cho hình thoi ABCD với :

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Điền đáp án chính vô vị trí chấm:

a) Các cặp canh tuy vậy song cùng nhau là:...................

...................................................................................

b) Các cặp cạnh cân nhau là:................................

.................................................................................. .

c) Diện tích của hình thoi ABCD là: .......................

................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tính

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật với nữa chu vi là Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m. Tính diện tích S của miếng bìa đó?

Đáp án:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2aCâu 2bCâu 3Câu 4Câu 5
ACBDDC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a) AB và DC; AD và BC

b) AB=BC=CD=DA..

c) 27 cm2

Câu 2 (2 điểm):

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm):

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

2. Đề ganh đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì 2 Tải nhiều

2.1. Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

Bài 1: Hình này với \frac{2}{3}số dù vuông đang được tô đậm? (0,5 điểm)

Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: Phân số này bên dưới đó là phân số nhì phần năm? (0,5 điểm)

A. \frac{2}{5}
B.\frac{7}{5}
C. \frac{3}{5}
D.\frac{4}{5}

Bài 3: Điền vết > < = phù hợp vô vị trí chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} \frac{11}{18}

D. 1 \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số phù hợp vô vị trí chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ cm2

1 tạ 25 kilogam =...........kg

Xem thêm: các trường đại học ở thái nguyên

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có tứ cạnh cân nhau.

B. Có nhì cặp cạnh đối lập tuy vậy song và cân nhau.

C. Có tứ góc vuông và với nhì cặp cạnh đối lập cân nhau.

D. Có tứ góc vuông.

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60} = ........................

\frac{28}{36} = .......................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}

b)\frac{2}{3} \times \frac{9}{5}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}

d)\frac{4}{5}-\frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7}

b) \frac{4}{3}+ \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học tập với \frac{3}{5} học viên, vô cơ số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp cơ. (1,5 điểm)

Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 năm 2021

 • Đề ganh đua thân thiết kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán 

Em hãy khoanh vô vần âm trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền vết > < = phù hợp vô vị trí chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} < \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} = \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} < \frac{11}{18}

D. 1 > \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số phù hợp vô vị trí chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kilogam = 125 kg

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60}=\frac{45: 15}{60: 15}=\frac{3}{4}

\frac{28}{36}=\frac{28: 4}{36: 4}=\frac{7}{9}

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}

b) \frac{2}{3} \times \frac{9}{5}=\frac{18}{15}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}=\frac{8}{9}

d) \frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{12}{15}-\frac{5}{15}=\frac{7}{15}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

\begin{array}{l}
\frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7} \\
\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right) \\
\frac{5}{5}+\frac{7}{7}=2
\end{array}

b) 

\begin{array}{l}\frac{4}{3} + \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9} \\\left(\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\right)+ \left(\frac{14}{9}-\frac{5}{9}\right) \\\frac{3}{3}+ \frac{9}{9}=1+ 1= 2\end{array}

Bài 9: Một lớp học tập với \frac{3}{5} học viên, vô cơ số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp cơ. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học viên xếp loại khá của lớp học tập cơ là:

35 x \frac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học tập sinh

2.2. Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: Trong những phân số \frac{9}{8};\frac{9}{9};\frac{8}{8};\frac{8}{9} phân số này bé thêm hơn 1?

A. \frac{9}{8}

B. \frac{9}{9}

C. \frac{8}{8}

D. \frac{8}{9}

Câu 2: Phân số này tiếp sau đây vày phân số \frac{3}{4}?

A. \frac{10}{15}

B. \frac{12}{16}

C. \frac{20}{15}

D. \frac{6}{9}

Câu 3: Hình bình hành có tính lâu năm lòng là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là từng nào ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X + \frac{3}{4} = 9

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

Câu 5: Số phù hợp viết lách vô vị trí chấm nhằm 55m2 8cm2 = ... cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=

c. \frac{6}{7}\times4

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=

Câu 7: Các phân số được bố trí theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ xíu là: (1 điểm)

A. \frac{2}{3};\frac{5}{6};\frac{4}{2}

B. \frac{5}{6};\frac{2}{3};\frac{4}{2}

C. \frac{4}{2};\frac{5}{6};\frac{2}{3}

D. \frac{2}{3};\frac{4}{2};\frac{5}{6}

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất (1 điểm)

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vày 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm).

Câu 10: Một siêu thị với 250kg gạo. Buổi sáng sủa đang được buôn bán 25kg gạo, giờ chiều buôn bán 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Đáp án Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X + \frac{3}{4} = 9

X = 9-\frac{3}{4}

X = \frac{33}{4}

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

X = \frac{8}{9}:\frac{6}{7}

X = \frac{28}{27}

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}\ =\frac{4}{10}+\frac{15}{10}=\frac{9}{10}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=\frac{10}{15}-\frac{5}{15}=\frac{1}{3}

c. \frac{6}{7}\times4=\frac{6\times4}{7}=\frac{24}{7}

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=\frac{3}{4}\times\frac{9}{6}=\frac{27}{24}=\frac{9}{8}

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}=\frac{7}{10}\times\left(3\ +\ 5\ +\ 2\right)=\frac{7}{10}\times10=\frac{70}{10}=7

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vày 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x \frac{2}{3}= 80 (m)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một siêu thị với 250kg gạo. Buổi sáng sủa đang được buôn bán 25kg gạo, giờ chiều buôn bán 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo còn sót lại của siêu thị sau buổi sớm buôn bán là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kilogam gạo giờ chiều buôn bán là:

225 x \frac{3}{5}= 135 (kg)

Số kilogam gạo cả nhì buổi siêu thị đang được bán tốt là:

Xem thêm: luyện khí kỳ 10 vạn năm

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kilogam gạo

3. Đề ôn tập luyện thân thiết kì 2 lớp 4 môn Toán

 • Đề cương ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 • Đề ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2
 • Đề ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3
 • Đề ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4
 • Đề ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5
 • Đề ôn ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6
 • Đề ôn ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

4. Đề ganh đua thân thiết kì 2 lớp 4 môn khác

 • Sở đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 những môn học tập năm 2022 - 2023
 • Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - 2023
 • Đề đánh giá giờ Anh lớp 4 thân thiết kì hai năm 2022 - 2023

Ngoài rời khỏi những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt toàn cỗ đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo gót chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.