đề thi tiếng việt lớp 3Bộ 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án bám sát sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên gom Giáo viên và bố mẹ nhận thêm tư liệu Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 kể từ cơ gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua môn Tiếng Việt lớp 3.

Top 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD

Bạn đang xem: đề thi tiếng việt lớp 3

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời tạo nên với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời tạo nên với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD


Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (cả phụ vương sách)

Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 (sách mới)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 4 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 5 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 7 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 11 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 17 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 18 (cả phụ vương sách)

Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 (sách mới)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần đôi mươi (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 21 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 22 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 31 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 33 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34 (cả phụ vương sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 35 (cả phụ vương sách)

Bài luyện hằng ngày lớp 3

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài luyện Toán lớp 3

 • Bài luyện Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Lời giải bài bác luyện môn Tiếng Việt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Cánh diều)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi hiểu một quãng văn phiên bản trong những phiếu hiểu. Đảm bảo hiểu đích vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác hiểu, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

CHUYỆN TRONG VƯỜN

Cây hoa giấy tờ và cây táo con cái nằm trong sinh sống nhập một khu vực vườn. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy tờ đâm chồi, nảy lộc. Hàng trăm nhành hoa giấy tờ nở đỏ loét rực cả một góc vườn. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, thân mật cành trơ trụi, nứt nẻ.

Cây hoa giấy tờ phát biểu :

- Táo ơi! Cậu đã từng xấu xa khu vực vườn này. Cậu nên cút ngoài điểm trên đây nhằm lấy vị trí mang đến tớ trổ hoa.

Cây táo con cái vẫn nép bản thân, yên lặng. Ít lâu sau, nó chính thức nẩy các cái lá tròn xoe, bóng láng. Rồi cây táo nở hoa, mùi hương thơm nức phảng phất nhẹ nhõm nhập gió máy. Thoáng chốc, hoa tàn và kết trở nên những trái khoáy táo nhỏ greed color. Đầu ngày thu, những trái khoáy táo vĩ đại, chín vàng. Một hôm, nhị ông con cháu mái ấm vườn cút đi dạo. Ông với tay trẩy mang đến con cháu bao nhiêu trái khoáy táo. Cô bé bỏng ăn và luôn luôn mồm khen ngợi ngon. Cây hoa giấy tờ buồn trong khi thấy không có bất kì ai nhằm ý cho tới bản thân.

Cây táo nghiêng giã lá xanh rì, thì thầm thì yên ủi các bạn :

- quý khách hàng chớ buồn! Hai tất cả chúng ta từng người một việc. Tôi dưng trái khoáy ngon nhằm từng người

thưởng thức. Còn các bạn thì mang đến sắc hoa và bóng non.

Giờ thì cây hoa giấy tờ tiếp tục hiểu.

(Theo Thành Tuấn)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Câu văn nào là mô tả vẻ đẹp mắt của cây hoa giấy? (0,5 điểm)

A. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy tờ đâm chồi, nảy lộc.

B. Mưa phùn thực hiện để lá cây cối mướt, tươi tốt.

C. Hàng trăm nhành hoa giấy tờ nở đỏ loét rực cả một góc vườn.

Câu 2: Mùa xuân, cây táo như vậy nào?(0,5 điểm)

A. Thân cành trơ trụi, nứt nẻ.

B. Đâm chồi, nảy các cái lá rất hiếm.

C. Nở đi ra những nhành hoa với mùi hương thơm nức nhè nhẹ nhõm.

Câu 3: Câu hoa giấy tờ tiếp tục phát biểu gì với cây táo sau thời điểm thấy vẻ bề ngoài của cây táo? (0,5 điểm)

A. Cậu đã từng mang đến khu vực vườn tăng tươi tắn đẹp mắt.

B. Cậu thực hiện xấu xa khu vực vườn, cút nơi khác mang đến tớ nở hoa.

C. Cậu thực hiện mang đến khu vực vườn tăng chật hẹp.

Câu 4:  Sau trong khi thấy nhị ông con cháu ko nhằm ý gì cho tới bản thân, cây hoa giấy tờ tiếp tục cảm nhận thấy như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Nó cảm nhận thấy hạnh phúc.

B. Nó cảm nhận thấy buồn buồn chán.

C. Nó cảm nhận thấy phiền lòng.

Câu 5: Viết 1 – 2 câu nêu tâm lý của em về hành vi, việc thực hiện của cây táo? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Em rút đi ra bài học kinh nghiệm gì cho chính mình kể từ mẩu truyện trên? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm một cặp kể từ ngữ với nghĩa tương tự nhau nhập bài bác hiểu.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Chỉ đi ra những câu khiến cho được dùng nhập bài bác hiểu. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9:Chọn vết nhị chấm hoặc vết phẩy thay cho mang đến dù vuông trong khúc văn tiếp sau đây.(1 điểm)

Xem thêm: sinh 8 bài 33

       Trong rừng hoa mái ấm bà em□bà trồng thật nhiều loại hoa như□hoa giấy□hoa hồng□ hoa mai□hoa chục giờ□hoa huệ...Ngoài ra□bà còn trồng thêm 1 vài ba cây ăn trái khoáy □ cây táo □ cây ổi □ cây mãng cầu và cây mít.

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Hoa thiên lí

     Thiên lí là một trong những cây chạc leo dằng dịt. Hoa nở trở nên từng chùm ở nách lá, nụ hoa greed color lục, khi hoa nở được màu vàng đặc biệt nhẹ nhõm (màu thiên lí). Hương thơm nức lan nhập đêm tối và sáng sủa sớm. Khoảng đầu hè cho tới thân mật thu là mùa hoa thiên lí nở. Sang nhộn nhịp, cây rụng lá rồi bị tiêu diệt những cành nhỏ, chỉ từ thân mật chủ yếu và gốc cây vẫn sinh sống. Tháng nhị mon phụ vương thường niên, kể từ gốc cây và thân mật chủ yếu thiên lí lại nảy chồi rồi cải tiến và phát triển.

 (Lê Linh)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn ngắn ngủn (8 – 10 câu) kể lại chuyến đi dạo của em cho tới tham lam quan liêu một cảnh quan của non sông tao.

Gợi ý:

- Giới thiệu về chuyến hành trình cơ. 

- Giới thiệu khái quát về cảnh quan tuy nhiên em tiếp tục cho tới tham lam quan liêu.

- Nêu điểm lưu ý nổi trội của cảnh quan.

- Nêu cảm tưởng của em về cảnh quan.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi hiểu một quãng văn phiên bản trong những phiếu hiểu. Đảm bảo hiểu đích vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác hiểu, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

NGÔ QUYỀN ĐẠI PHÁ QUÂN NAM HÁN

     Ngô Quyền quê quán Đường Lâm (Ba Vì, TP. hà Nội ngày nay), thực hiện nha tướng mạo mang đến Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả phụ nữ mang đến, lại mang đến quyền quản lý Ái Châu (Thanh Hoá ngày nay).

     Tháng Ba năm Đinh Dậu (937), Dương Đình Nghệ bị con cái nuôi là Kiều Công Tiễn làm thịt bị tiêu diệt.Tháng Chạp năm ấy, Ngô Quyền kéo quân kể từ Ái Châu đi ra căn vặn tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn ngại, sai sứ thanh lịch cầu cứu giúp quân Nam Hán (Trung Quốc). Vua Nam Hán ham muốn nhân VN với loàn tuy nhiên đem quân xâm lăng, bèn sai con cái út ít là Hoằng Thao đem thiệt nhiều phi thuyền, theo đòi sông Bạch Đằng tiến thủ nhập VN.

      hiểu tin cẩn, Ngô Quyền với những tướng mạo bàn lược mưu mẹo. Ôngliền sai đem cọc đóng góp xuống nhị mặt mày bờ cửa ngõ sông. Khi nước triều lên, Ngô Quyền sai quân đem thuyền nhẹ nhõm đi ra khiêu chiến rồi fake thua thiệt nhằm dụ địch xua đuổi theo đòi. Quả nhiên Hoằng Thao trúng kế tiếp. Khi phi thuyền lọt được vào vùng cắm cọc, đợi cho tới Lúc nước triều rút, cọc nhô dần dần lên, Ngô Quyền bèn tung quân, liều mình bị tiêu diệt tuy nhiên tấn công. Quân Hoằng Thao bị rối loàn, nước triều lại xuống vội vàng, thuyền vướng cọc tuy nhiên lật úp, quân sĩ bị tiêu diệt cho tới vượt lên nửa. Ngô Quyền quá thắng xua đuổi tấn công, bắt và làm thịt được Hoằng Thao. Vua Nam Hán được tin cẩn, thương khóc mãi rồi thu nhặt tàn binh của Hoằng Thao còn còn sót lại và rút về.Ngô Quyền tiếp tục quấy tan cả trăm vạn quân của Hoằng Thao, dựng nước và xưng vương vãi, khiến cho giặc phương Bắc cần lo lắng, không đủ can đảm léo hánh cho tới VN.

Khoanh tròn xoe nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Ngô Quyền với quan hệ ra sao với Dương Đình Nghệ? (0,5 điểm)

A. Con trai ruột.

B. Con trai nuôi.

C. Con rể.

Câu 2: Vì sao Ngô Quyền kéo quân cút căn vặn tội Kiều Công Tiễn? (0,5 điểm)

A. Vì Kiều Công Tiễn thực hiện loại gián điệp cùng với nước Nam Hán.

B. Vì Kiều Công Tiễn làm thịt phụ vương nuôi của tớ.

C. Vì Kiều Công Tiễn làm thịt phụ vương ruột của tớ.

Câu 3: Ngô Quyền tiếp tục nghĩ về đi ra mưu mẹo gì nhằm xài khử đại quân Nam Hán? (0,5 điểm)

A. Ông đem phi thuyền của nước bản thân cút tấn công quân Nam Hán.

B. Ông sử dụng kế cắm cọc mộc đầu nhọn xuống điểm xung yếu ở sông Bạch Đằng, Lúc thủy triều rút cọc tiếp tục đâm thủng thuyền giặc.

C. Ông sai binh lính sử dụng những thanh mộc đầu nhọn phi nhập những phi thuyền của quân Nam Hán nhập đêm tối.

Câu 4: Cuộc chiến tranh tiếp tục ra mắt và thắng lợi như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Quân Nam Hán quá thắng đem những phi thuyền của tớ tiến thủ nhập VN, quân tao bị đàn áp nên đành rút quân.

B. Quân Nam Hán đoán được ý vật của Ngô Quyền nên đành rút quân về nước.

C. Quân Nam Hán trúng kế tiếp của Ngô Quyền, thất bại thảm sợ hãi, quân tao dành riêng thắng lợi vang lừng.

Câu 5: Qua mẩu truyện bên trên, em thấy Ngô Quyền là kẻ như vậy nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Cuộc chiến này còn có chân thành và ý nghĩa ra sao so với nước ta? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7:  Viết lại những thương hiệu riêng biệt với nhập bài bác hiểu và phân bọn chúng trở nên 2 loại sau (0,5 điểm)

- Tên người:.........................................................................................

- Tên riêng biệt địa lí:...................................................................................

Câu 8:Tìm 5 kể từ ngữ chỉ sinh hoạt nhập bài bác hiểu bên trên.(0,5 điểm)

Câu 9:Đặt một câu với dùng kể từ ngữ em vừa vặn tìm kiếm được ở câu 8.(1 điểm)

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Quà của đồng nội

Khi trải qua những cánh đồng xanh rì, các bạn với ngửi thấy mùi hương thơm nức non của bông lúa non ko ? Trong loại vỏ xanh rì cơ, với cùng một giọt sữa white thơm nức, phảng phất mùi vị ngàn cây cỏ. Dưới tia nắng, giọt sữa từ từ nhộn nhịp lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng nề vì thế hóa học quý trong trắng của trời.Đợi đến thời điểm vừa vặn nhất, người tao gặt đem về. 

(Thạch Lam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết một bức thư ngắn ngủn cho 1 người các bạn quốc tế nhằm thích nghi và giãi bày lòng thân mật ái của em với các bạn.

Gợi ý:

- Về hình thức: Bức thư cần phải có địa điểm, tháng ngày, năm, điều đầu thư, điều cuối thư, kí thương hiệu.

- Về nội dung:

+ Em tự động trình làng về tay.

+ Lí vì thế viết lách thư.

+ Bày tỏ lòng thân mật ái của em dành riêng cho chính mình.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi hiểu một quãng văn phiên bản trong những phiếu hiểu. Đảm bảo hiểu đích vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác hiểu, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

Ngày xưa với cùng một cô bé bỏng sinh sống nằm trong u nhập một túp lều giành giật dột nhừ tuy nhiên cơ là một trong những bé bỏng gái vô nằm trong hiếu hạnh. Thật rủi ro u của cô ấy bé bỏng lại bị căn bệnh đặc biệt nặng nề tuy nhiên vì thế mái ấm nghèo nàn nên ko với chi phí mua sắm dung dịch trị, và cô bé bỏng vô nằm trong buồn buồn chán.

Một phiên đang được ngồi khóc mặt mày lối chợt với cùng một ông lão trải qua thấy kỳ lạ bèn chớ lại căn vặn. Khi biết sự tình ông già nua phát biểu với cô bé:

- Cháu hãy nhập rừng và cho tới mặt mày gốc cây cổ thụ vĩ đại nhất nhập rừng hái lấy một nhành hoa độc nhất bên trên cơ. Bông hoa ấy với từng nào cánh thì u con cháu sinh sống được vì thế đấy ngày.

Cô bé bỏng ngay lập tức nhập rừng và rất rất lâu sau mới nhất nhìn thấy nhành hoa white cơ. Phải trở ngại lắm cô mới nhất trèo lên được nhằm lấy nhành hoa, tuy nhiên Lúc kiểm điểm chỉ tồn tại một cánh, hai cánh, ba cánh tứ cánh. Chỉ với tứ cánh hoa là sao chứ? Chẳng nhẽ u cô chỉ sinh sống được vì thế đấy ngày thôi sao? 

Không đành lòng cô ngay lập tức sử dụng tay xé nhẹ nhõm dần dần từng cánh hoa rộng lớn trở nên những cánh hoa nhỏ và nhành hoa cũng theo đòi này mà nhiều cánh dần dần lên nhiều đến mức độ không thể kiểm điểm được nữa. Từ cơ dương gian gọi nhành hoa ấy là nhành hoa cúc white nhằm nói đến lòng hiếu hạnh của cô ấy bé bỏng cơ dành riêng cho u bản thân.

Khoanh tròn xoe nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Cô bé bỏng với thực trạng sinh sống như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Cô bé bỏng sinh sống với u nhập cảnh nghèo nàn nàn.

B. Cô bé bỏng sinh sống với phụ huynh nhập sang chảnh, trang trọng.

C. Cô bé bỏng không cha mẹ, sinh sống ở ven lối.

Câu 2: Ông lão tiếp tục phát biểu gì với cô bé bỏng sau thời điểm biết sự tình? (0,5 điểm)

A. Ông lão bảo cô hái những nhành hoa bên trên gốc cây cổ thụ vĩ đại nhất nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

B. Ông lão bảo cô chỉ hái một nhành hoa độc nhất bên trên gốc cây cổ thụ vĩ đại nhất nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

C. Ông lão bảo cô chỉ việc hái nhành hoa độc nhất bên trên gốc cây cổ thụ nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

Câu 3: Vì sao cô bé bỏng lại xé từng cánh hoa rộng lớn trở nên những cánh hoa nhỏ? (0,5 điểm)

A. Vì cô bé bỏng nghĩ về nhành hoa nhiều cánh nhỏ tiếp tục đẹp tuyệt vời hơn.

B. Vì cô bé bỏng nghĩ về nhành hoa nhiều cánh nhỏ tiếp tục kéo dãn được sự sinh sống của u.

C. Vì cô bé bỏng nghĩ về nhành hoa nhiều cánh nhỏ là nhành hoa quan trọng đặc biệt nhất nhằm dành riêng tặng u.

Câu 4: Theo em, nhành hoa cúc white hình tượng mang đến điều gì trải qua câu truyện trên? (0,5 điểm)

A. Biểu tượng của sự tinh khiết, cao quý của một người phụ nữ.

B. Biểu tượng của sự việc sinh sống, là sự hiếu hạnh của những người con cái so với u.

C. Biểu tượng của thương yêu vĩnh cửu.

Câu 5: Thông điệpđược gửi gắm là gì?(1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Trong cuộc sống thường ngày, em thể hiện nay sự hiếu hạnh so với người thân trong gia đình nhập mái ấm gia đình vì thế những cơ hội nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm 5 kể từ ngữ chỉ điểm lưu ý được dùng nhập mẩu truyện bên trên. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Tìm kể từ ngữ với trái khoáy nghĩa với những kể từ sau: buồn bã, khó khăn.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9: Đặt một câu với hình hình ảnh đối chiếu về hoả hồng.(1 điểm)

........................................................................................................

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Cây gạo

Mùa xuân, cây gạo gọi cho tới từng nào là chim ríu rít. Từ xa cách nhìn lại, cây gạo lừng lững như 1 tháp đèn to đùng. Hàng ngàn nhành hoa là hàng trăm ngọn lửa hồng tươi tắn. Hàng ngàn búp nõn lá, hàng trăm ánh nến nhập xanh rì. Tất cả đều lóng lánh, lung linh nhập nắng và nóng. Chào mồng, cà cưỡng, sáo thâm,...đàn đàn lũ lũ cất cánh cút cất cánh về, lượn lên lượn xuống.

 (Theo Vũ Tú Nam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn ngắn ngủn (8 – 10 câu) nêu tình thương, xúc cảm của em với hero em yêu thương mến nhập một mẩu truyện tiếp tục học tập.

Gợi ý:

- Giới thiệu hero em yêu thương mến.

- Nêu lí vì thế em yêu thương mến hero cơ.
Lưu trữ: Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 (sách cũ)

Xem tăng đề thi đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua Toán lớp 3
 • Đề thi đua Tiếng Anh 3
 • Đề thi đua Tin học tập lớp 3

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD

Đã với điều giải bài bác luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tóm tắt vợ nhặt ngắn nhất

Loạt bài bác Đề thi đua Tiếng Việt 3 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 3 những môn học