de thi toán lớp 1 học kì 2 chân trời sáng tạo

Bộ đề thi đua học tập kì 2 môn Toán một năm 2022 - 2023 sách Chân trời tạo ra bao gồm 5 đề, có đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng quỷ trận 3 cường độ theo dõi Thông tư 27, chung thầy cô nhanh gọn thi công đề thi đua học tập kì 2 mang đến học viên của tớ.

Với 5 đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 1 Chân trời tạo ra, còn làm những em luyện giải đề, biết phương pháp phân chia thời hạn mang đến hợp lý và phải chăng nhằm ôn thi đua học tập kì hai năm 2022 - 2023 đạt sản phẩm cao. Hình như, hoàn toàn có thể xem thêm tăng 35 đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán. Chi tiết mời mọc thầy cô và những em chuyển vận miễn phí:

Bạn đang xem: de thi toán lớp 1 học kì 2 chân trời sáng tạo

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo

  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời tạo ra - Đề 1
  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời tạo ra - Đề 2
  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời tạo ra - Đề 3

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời tạo ra - Đề 1

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

PHÒNG GD & ĐT……

TRƯỜNG TIỂU HỌC ……….

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 20222023
MÔN TOÁN LỚP 1
(Thời gian ngoan thực hiện bài bác 40 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vô vần âm trước sản phẩm đúng:

Câu 1: a) Trong những số: 35, 98, 74, 69 số nào là rộng lớn nhất

A . 35

B . 74

C . 98

D . 69

b) Trong những số: 69, 74, 98, 35 số nào là bé bỏng nhất

A . 69

B . 98

C . 74

D . 35

Câu 2: Nối:

Câu 2

Câu 3: Đúng ghi đ, sai ghi s vô dù trống rỗng sau từng ý bên dưới đây

a) 77 – 7 – 0 = 77 ☐

b) 90 + 5 > 94 ☐

c) 65 – 33 < 33☐

d) 63 = 36☐

Câu 4: Trong những số 25; 46; 60; 07; 90 số tròn trặn chục là:

A. 25; 60
B. 46; 90
C. 60; 90
D. 07; 60

Câu 5: Đồng hồ nước sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Câu 5

A. 6 giờ

B. 7 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. TỰ LUẬN:

Câu 6: Tính nhẩm

3 + 36 = ……...

38 centimet – 10cm = ……………

45 – trăng tròn = ……...

60cm + 5cm = …………..

Câu 7: Đặt tính rồi tính:

26 + 676 + 2068 - 3175 – 45

Câu 8: Cho hình vẽ:

Câu 8

a. Trong hình sở hữu từng nào hình vuông? Có…..Hình vuông

b. Trong hình sở hữu từng nào hình tam giác? Có…..Hình tam giác

Câu 9: Lớp 1A trồng được 14 cây, lớp 1B trồng được 22 cây. Hỏi cả nhì lớp trồng được từng nào cây?

Câu 9

Câu 10: Cho phụ thân số 43 ; 68; 25 và những vệt +; -; = hãy viết lách những quy tắc tính đúng

…………………………………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………………............

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. TRẮC NGHIỆM:Khoanh vô vần âm trước sản phẩm đúng:

Câu1a)1b)456
Ý đúngCDCCC
Điểm11111

Câu 2: (1 điểm) Nối: (Mỗi ý chính được 0,25 điểm)

Câu 2

Câu 3: (1 điểm) (Mỗi ý chính được 0,25 điểm)

a) S; b) Đ; c) Đ; d) S

II. TỰ LUẬN:

Câu 6: (1 điểm) (Mỗi ý chính được 0,25 điểm)

3 + 36 = 39

38 centimet – 10cm = 28 cm

45 – trăng tròn = 25

60cm + 5cm = 65 cm

Câu 7: (1 điểm) từng quy tắc tính chính được (0,25 điểm)

Câu 8: (1 điểm) (Mỗi ý chính 0,5 điểm)

a. Trong hình sở hữu từng nào hình vuông? Có 1 hình vuông

b. Trong hình sở hữu từng nào hình tam giác? Có 5 hình tam giác

Câu 9:

Câu 9

Câu 10: (1 điểm) (Hs viết lách được một quy tắc tính chính được 0,25 điểm)

43 + 25 = 68; 25+ 43 = 68; 68 – 25 = 43 ; 68- 43= 25

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học: Biết số lớn số 1, số bé bỏng nhất, số tròn trặn chục. hiểu cơ hội đặt điều tính và tiến hành quy tắc nằm trong, quy tắc trừ vô phạm vi 100, viết lách quy tắc tính trừ phù họp với câu vấn đáp của vấn đề sở hữu điều văn (cộng, trừ ko nhớ)

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Câu số

1,2,4

7

1

9

10

Số điểm

3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

3,0

Hình học: Nhận hiểu rằng hình vuông vắn, hình tam giác

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

1,0

1,0

Thời gian: hiểu kiểm tra ngày giờ chính, sở hữu nhận thấy thuở đầu về thời hạn.

Số câu

1

1

Câu số

5

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

5

1

1

1

2

5

5

Số điểm

5,0

1,0

1,0

1,0

2,0

5,0

5,0

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời tạo ra - Đề 2

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC............

HỌ TÊN: ………………………………

LỚP: 1….

KTĐK CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN TOÁN - LỚP 1
Thời gian: 35 phút (Ngày …/ 5 /2023)

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp chính.

Câu 1: Số 36 gồm:

A. 3 chục và 6 đơn vị
B. 36 chục
C. 6 chục và 3 đơn vị

Câu 2: Các số 79, 81, 18 được viết lách theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng là:

A. 79,18, 81
B. 81, 79, 18
C. 18, 79, 81

Câu 3: Số lớn số 1 sở hữu 2 chữ số là:

A. 90
B. 10
C. 99

Câu 4: Đọc là tờ lịch ngày thời điểm hôm nay.

A. Thứ sáu, ngày 11
B. Thứ phụ thân, ngày 11
C. Thứ tư, ngày 11

Câu 4

Câu 5: Trong hình mặt mày sở hữu từng nào khối lập phương?

A.10
B. 20
C. 30

Câu 5

Câu 6: Điền vô địa điểm trống:

Đồng hồ nước chỉ ………….

Câu 6

PHẦN B. TỰ LUẬN

Xem thêm: quả phụ tướng hợp âm

Bài 1:

a. Đặt tính rồi tính:

35 + 24

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

76- 46

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

b. Tính nhẩm

30 + 30 = ……

70 – 40 – 10 =…….

c. Điền >, <, =

Bài 2: Điền số tương thích vô sơ đồ:

Bài 2

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

…… hình vuông

.…… hình tam giác

Bài 3

a. Băng giấy tờ lâu năm từng nào cm?

Bài 3

Bài 4: Viết quy tắc tính rồi thưa câu trả lời:

Bạn Trang hái được 10 hoa lá, chúng ta Minh hái được 5 hoa lá. Hỏi cả nhì chúng ta hái được từng nào bông hoa?

Phép tính: ………………………………………………………………………...

Trả lời: …………………………………………………………………………...

Bài 5: Điền số tương thích vô địa điểm trống:

Số ……… là số ngay tắp lự sau của 50 và ngay tắp lự trước của 52.

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ CHẤM CUỐI NĂM - MÔN TOÁN
LỚP 1 - NĂM HỌC 2022 – 2023

Phần I: (3 điểm) Học sinh khoanh chính đạt điểm:

Câu 1: A ( 0.5điểm)

Câu 2: B (0.5 điểm)

Câu 3: A (0.5 điểm)

Câu 4: A (0.5 điểm)

Câu 5: C (0.5 điểm)

Câu 6: 9 giờ (0.5 điểm)

- Học sinh khoanh 2 đáp án trở lên/1 câu: 0 điểm

Phần II: (7 điểm)

Bài 1: (3đ)

a) Đặt tính rồi tính

35 + 24 = 79 76 – 46 = 30

- Học sinh tiến hành chính sản phẩm 2 quy tắc tính đạt 1 điều.

b) Tính nhẩm

Học sinh thực hiện chính từng bài bác đạt 0.5điểm

30+40 = 70 70 - 40 – 10 = 20

c) Điền vệt >,<,=

Học sinh điền chính sản phẩm từng bài bác đạt 0.5 điểm

34 < 43 40 + 30 > 60

Bài 2: 1 điểm

Điền số tương thích vô sơ đồ:

Bài 2

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

1 hình vuông vắn (0.5 điểm)

5 hình tam giác (0.5 điểm)

b. Băng giấy tờ lâu năm 8 centimet (0.5 điểm)

Bài 4:

Phép tính: 10+5=15 (0.5 điểm)

Trả lời: Cả nhì chúng ta hái được 15 hoa lá (0.5 điểm)

Bài 5: (0.5 điểm)

Số 51 là số ngay tắp lự trước của 52 và ngay tắp lự sau của 50.

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 theo dõi Thông tư 27

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TOÁN - LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúcNội dungNội dung từng câu
theo nấc độ
Câu sốTrắc nghiệmTự luậnTỉ lệ điểm theo dõi ND
Mức 1Mức 2Mức 3Mức 1Mức 2Mức 3
Số và những quy tắc tính nằm trong, trừ ko lưu giữ vô phạm vi 100
(khoảng 6 điểm)
10.50220.56
Số tự động nhiênCấu tạo nên sốI.10.50.5
Xếp số theo dõi trật tự theo dõi trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn, kể từ rộng lớn cho tới béI.20.50.5
Số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau Hoặc số lớn số 1, số bé bỏng nhấtI.30.50.5
Đặt tính rồi tínhII.1a11
Tính nhẩmII.1b11
So sánh những sốII.1c11
Tách gộp sốII.211
Điền số mến hợpII.50.50.5
Yếu tố hình học tập (khoảng 2 điểm)00.50100.52
Hình tam giác, hình vuông vắn, hình tròn trụ, hình vỏ hộp chữ nhật, khối lập phươngĐếm hìnhI.60.50.5
II.3a11
Đo đoạn thẳngII.3b0.50.5
Giải toán sở hữu điều văn
(khoảng 1 điểm)
0000011
Số họcViết quy tắc tính rồi thưa câu trả lờiII.411
Yếu tố đo đại lượng, thời hạn
(khoảng 1 điểm)
1000001
Thời gianTuần lễ, những ngày vô tuầnI.40.50.5
Viết, vẽ kim giờ bên trên đồng hồI.50.50.5
TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU21032210

Ma trận tỷ trọng điểm

Tỉ lệ điểm theo dõi cường độ nhận thứcNhận biết550%
Thông hiểu330%
Vận dụng220%
Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luậnTrắc nghiệm3(3đ)
Tự luận7(7đ)

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời tạo ra - Đề 3

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC……….
Lớp: 1….
Họ và tên:……………………

KIỂM TRA CUỐI KÌ II – LỚP 1
Môn Toán
Năm học: 2022 - 2023
Thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trặn vô vần âm trước ý vấn đáp đúng: (3 điểm)

1. 95 phát âm là:

A. chín mươi năm
B. chín mươi lăm
C. chín năm

2. Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: 92, 67, 74

A. 67; 74; 92
B. 74; 67; 92
C. 92; 74; 67

3. Số ngay tắp lự trước của 58 là:

A. 56
B. 59
C. 57

4. Một tuần lễ sở hữu bao nhiêu ngày?

A. 6 ngày
B. 7 ngày
C. 8 ngày

5. Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Câu 5

A. 6 giờ
B. 12 giờ
C. 7 giờ

6. Có từng nào khối hình lập phương?

Câu 6

A. 3
B. 4
C. 5

II. PHẦN TỰ LUẬN

1. a. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

35 + 52

……………

……………

……………

……………

50 - 20

……………

……………

……………

……………

b. Tính nhẩm: (1 điểm)

40 + 30 + 10 =...........

80 + 10 – 30 =..........

c. Điền >, <, = ? (1 điểm)

80 ..... 58

72 + 3 ...... 72 + 4

2. Viết quy tắc tính tương thích sơ đồ dùng tách – gộp (1 điểm)

Câu 2

3. a. Viết vô địa điểm chấm mang đến mến hợp: (1 điểm)

Câu 3

Có: .......... hình vuông

Và: ........ hình tròn

Có vớ cả: ............ hình vuông vắn và hình tròn

b. Đo chừng lâu năm chai hồ nước và viết lách số đo:

Câu 3

4. Viết quy tắc tính và viết lách câu trả lời: (1 điểm)

Lan sở hữu 14 con cái sao biển

Lan cho chính mình 4 con

Hỏi Lan sót lại từng nào con cái sao hải dương ?

Trả lời: Lan sót lại ..... con cái sao biển

Câu 4

5. Nối: (0.5 điểm)

Câu 5

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

A

C

B

C

B

II. TỰ LUẬN:

Câu 1: 3 điểm

a. Đặt tính rồi tính: 1 điểm

Câu 1

Làm chính từng quy tắc tính đạt 0.5 điểm. Không đặt điều tính nhưng mà viết lách sản phẩm ko mang đến điểm quy tắc tính cơ.

b. Tính nhẩm: 1 điểm

40 + 30 + 10 = 80

80 + 10 – 30 = 60

Mỗi quy tắc tính chính đạt 0.5 điểm

c. >; <; = : 1 điểm

80 > 58

72 + 3 < 72 + 4

Điền chính vệt đạt 0.5 điểm

Câu 2: Viết chính quy tắc tính sơ đồ dùng tách – gộp: 36 + 12 = 48 đạt 1 điểm

Câu 3: a. Viết vô địa điểm chấm mang đến mến hợp: 1 điều. Điền chính số hình vuông vắn, số hình tròn trụ từng địa điểm 0.25 điểm. Điền chính địa điểm toàn bộ 0.5 điểm.

Có: 8 hình vuông

Và: 5 hình tròn

Có vớ cả: 13 hình vuông vắn và hình tròn

b. Đo và viết lách chính chừng lâu năm chai hồ nước đạt 0.5 điểm

Câu 4: Viết chính quy tắc tính 14 – 4 = 10 đạt 0.5 điểm vấn đáp chính Lan sót lại 10 con cái sao hải dương đạt 0.5

5. Nối: 0,5 điểm. Mỗi bài bác nối chính 0,25 điểm

Xem thêm: one piece movie 12

Câu 5

...

>> Tải tệp tin nhằm xem thêm trọn vẹn Sở đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 - 2023 sách Chân trời sáng sủa tạo