de thi toán lớp 2 học kì 1 kết nối tri thức

Với cỗ trăng tròn Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2023 với đáp án, tinh lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối trí thức và thuế tầm từ đề đua Toán 2 của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn nước. Hi vọng cỗ đề đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn tập dượt và đạt thành quả cao trong những bài bác đua Học kì 1 Toán 2.

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Xem thử

Bạn đang xem: de thi toán lớp 2 học kì 1 kết nối tri thức

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề đua Cuối Học kì 1 Toán lớp 2 Kết nối trí thức phiên bản word với điều giải chi tiết:

  • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1: Nối phép tắc tính với thành quả đúng: (1 điểm) 

Quảng cáo

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất 

Câu 2: Xem tờ lịch mon 9 rồi lựa chọn kể từ nhập ngoặc điền nhập khu vực chấm (1 điểm)

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Ngày 5 mon 9 là ngày  ......................... 

Câu 3: Tính (1 điểm):

        18kg – 9kg = ……                     52 km – 4 km = …..                 64cm + 8cm = …….

Câu 4: Điền vệt >, <, = nhập khu vực chấm: (1 điểm)

35 + 15 ….. 80 – 10 – 15

Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh nhập đáp án đích (1 điểm)

Trong hình vẽ mặt mày với bao nhiêu hình tam giác

        A. 2 hình

        B. 3 hình

        C. 4 hình

        D. 5 hình

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Quảng cáo

Câu 6: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

24 + 16                    37 + 55                       97 - 9                  51 - 28 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 7: Điền Đ hoặc S nhập dù trống: (1 điểm)

         20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Câu 8: Tìm x (1 điểm)

a) x + 48 = 63                                          b) x - 24 = 16 

Câu 9: Nhà chú Ba nuôi 50 gà. Nhà cô Tư nuôi nhiều hơn thế mái ấm chú Ba 17 gà. Hỏi nhì mái ấm nuôi toàn bộ từng nào gà  (1 điểm)

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 10: Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất với nhì chữ số và số lớn số 1 với cùng một chữ số (1 điểm)

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 2)

Bài 1. a) Viết những số với nhì chữ số tuy nhiên chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là 9.

..............................................................................................................................................

b) Trong những số trên:

        - Số bé xíu nhất là:…………………………………

        - Số lớn số 1 là:………………………………...

        - Số to hơn 50 tuy nhiên nhỏ rộng lớn 60 là:…………………………

Bài 2. Số?

        9 + 5 = ……………                   8 + 8 =………………..            7 + 6 =…………….

        8 + 3 =…………….                  5 + 7 =………………..            9 + 9 =…………….

        14 – 5 =……………                  17 – 8 =………………            12 – 6 =……………

        18 – 9 =……………                  13 – 6 =………………            11 – 7 =……………

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

        20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

a) 54 + 17

…………….

…………….

…………….

b) 29 + 28

……………..

……………..

……………..

c) 85 – 48 

…………….

…………….

…………….

d) 66 – 37 

…………….

…………….

…………….

Bài 5. Trong vườn với 35 cây bòng. Số cây cam nhiều hơn thế số lượng km bòng là 18 cây. Hỏi nhập vườn với toàn bộ từng nào cây?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 6. Nối nhì đồng hồ thời trang chỉ nằm trong giờ với nhau:

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Bài 7. Quân cao 9dm 4cm, Kiên thấp rộng lớn Quân 5cm. Hỏi Kiên cao từng nào xăng – ti – mét?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 8*. Điền nhập khu vực chấm cho tới mến hợp:

a) Hôm ni là loại ……….. ngày ………… mon ……….

b) 5 ngày sau là loại ………… ngày …………. mon ……….

c) 2 ngày trước là loại ………… ngày …………..mon ……….

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 3)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước đáp án đích. 

Câu 1: Số ngay lập tức trước của số lớn số 1 với tía chữ số là:

A. 998                                               C. 997

B. 999                                               D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là: 

A. 538                                               C. 547

B. 548                                               D. 537

Câu 3: Độ lâu năm của đàng vội vàng khúc MNPQ là: 

 20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

A. 9cm                  B. 10cm                C. 6cm                  8cm

Câu 4: Số bao gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được ghi chép là: 

A. 39                                              B. 309

C. 390                                            D. 930

Câu 5: Chọn câu vấn đáp tương thích. 

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng: 

A. 5km                  B. 5dm                  C. 5cm                  D. 5m

Câu 6: Ba chúng ta Linh, Nga và Loan đi học học tập vẽ. Giờ chính thức nhập lớp là 7 giờ nửa tiếng. Hôm cơ Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ nửa tiếng. Hỏi chúng ta này đi học sớm trước giờ nhập học?

A. Quý khách hàng Linh                    B. Quý khách hàng Nga                     B. Quý khách hàng Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245                             b) 643 – 240 

Câu 2: Nêu thương hiệu toàn bộ tía điểm trực tiếp mặt hàng nhập hình sau: 

 20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Câu 3: Có nhì team người công nhân sửa đàng. Đội Một sửa được 840m đàng, team Hai sửa được nhiều hơn thế team Một 50m đàng. Hỏi team Hai sửa được từng nào mét đường?

Câu 4: Quan sát biểu trang bị giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

b) Có từng nào nhành hoa hồng  đã nở? 

b) Số nhành hoa cúc nở nhiều hơn thế số nhành hoa hồng là bao nhiêu bông? 

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 4)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước đáp án đích. 

Câu 1: Phép đối chiếu này bên dưới đó là đúng?

A. 237 > 273                                     C. 690 = 609

B. 310 < 300                                      D. 821 < 841

Câu 2: Đồ vật tại đây với dạng khối nào?

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

A. Khối lập phương                                              C. Khối cầu

B. Khối vỏ hộp chữ nhật                                            D. Khối trụ

Câu 3:Trong vỏ hộp với 2 trái khoáy bóng xanh lơ và 1 trái khoáy bóng đỏ tía. Nam nhắm đôi mắt và lôi ra 2 trái khoáy bóng ở nhập vỏ hộp. Hỏi năng lực cả hai trái khoáy bóng Nam lôi ra đều là bóng màu xanh lá cây là rất có thể, ko thể hoặc chắc chắn là xảy ra? 

A. Không thể

B. Có thể

C. Chắc chắn

Câu 4: Phép tính này tiếp sau đây với thành quả rộng lớn nhất? 

A. 5 × 3                                          B. 2 × 7

C. 2 × 10                                           D. 5 × 2

Câu 5: Chọn câu vấn đáp tương thích. 

Quãng đàng kể từ mái ấm Mai cho tới ngôi trường lâu năm khoảng:

A. 2km                  B. 2m m                C. 2cm                  D. 2dm

Xem thêm: quê tôi có cánh diều

Câu 6: Kết trái khoáy của phép tắc tính 132 + 419 vày bao nhiêu?

A. 551                  B. 541                  B. 540                  D. 451

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm hiệu của số lớn số 1 với tía chữ số không giống nhau và số bé xíu nhất với tía chữ số.

Câu 2: Có từng nào hình tứ giác nhập hình sau?

 20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Câu 3: Khu vườn A với 125 cây vải vóc, khu vực vườn B với nhiều hơn thế khu vực vườn A 68 cây vải vóc. Hỏi khu vực vườn B với từng nào cây vải? 

Câu 4: Quan sát biểu trang bị giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

a) Lớp 2C quyên hùn được từng nào quyển sách?

b) Lớp này quyên hùn được không ít sách nhất, lớp này quyên hùn được không nhiều sách nhất? 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 5)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn xoe nhập câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 hiểu là:

        A. Năm chín             B. Năm mươi chín    C. Chín năm             D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là loại Ba. Ngày thứ nhất của năm 2020 là loại mấy?

        A. Thứ Hai               B. Thứ Ba                C. Thứ Tư                D. Thứ Năm

Câu 3: Số lớn số 1 với 2 chữ số không giống nhau là: 

        A. 99                        B. 89                        C. 98                        D. 100

Câu 4: 92 vày tổng của nhì số này nhập của cặp số sau đây?

        A. 32 và 50              B. 55 và 47               C. 37 và 55               D. 55 và  47

Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây với từng nào tứ giác?

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

        A.   2                        B.  4                         C.  3                         D.  5

Câu 6: An với 8 viên bi. Hùng với nhiều hơn thế An 2 viên bi. Hỏi Hùng với từng nào viên bi?

       A. 6 viên bi              B. 10 viên bi             C. 11 viên bi             D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

        36 + 47                    100 – 65                   47 + 37                    94 – 57    

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tìm y:

        a) 37 + hắn = 81                                           b) 63 – hắn = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một khu vực vườn với 100 cây móc, sau khoản thời gian cung cấp lên đường một trong những cây móc thì khu vực vườn còn sót lại 37 cây móc. Hỏi tiếp tục cung cấp từng nào cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm thắt một quãng trực tiếp nhập hình mặt mày nhằm có một hình tam giác và 2 hình tứ giác. Đọc thương hiệu những hình đó?

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 6)

Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

Số lớn số 1 nhập mặt hàng số: 66; 67; 68; 69 là số.

        A. 68                       B. 67                        C. 69                        D. 66.

Câu 2: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

        21 giờ còn được gọi là …………

        A. 9h sáng sủa            B. 4 giờ chiều           C. 3h chiều           D. 9h tối.

Câu 3: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

        Tổng của 35 và 55 là:

        A. 59                       B. 90                        C. 11                        D.100.

Câu 4: (0,5 điểm) Điền vệt (> , < , =) nhập khu vực chấm.

        50 … 5 + 36                                             45 + 24 … 24 + 45

Câu 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

28 + 35

............................

............................

............................

  43 + 48

............................

............................

............................

  63 – 28

............................

............................

............................

     91 – 43

............................

............................

............................

Câu 6: (1 điểm) Tính

        19 kilogam + 25 kilogam =...........................               63 kilogam – 35 kilogam = ............................

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tắc tính với kết quả đúng.

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất 

Câu 8: (2 điểm) Nam với 38 viên bi. Rô bốt với 34 viên bi. Hỏi Nam và Rô-bốt với toàn bộ từng nào viên bi?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 9: (1 điểm)

Hình mặt mày với bao nhiêu hình tứ giác?

…………………………………………………

…………………………………………………

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Câu 10: (1 điểm)

Tìm hiệu của số tròn xoe chục lớn số 1 với 2 chữ số với số nhỏ nhất với 2 chữ số kiểu như nhau?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 7)

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Số ngay lập tức sau của 29 là: 

A. 30                     B. 28                        C. 31                        D. 40

Câu 2: 4kg + 5 kilogam + 16kg = ............ kilogam. Điền thành quả tương thích nhập khu vực chấm:

A. 9                         B. trăng tròn                        C. 25                        D. 21

Câu 3: Tính tổng, biết những số hạng là 48 và 17: 

A. 31                       B. 65                        C. 41                        D. 55

Câu 4: Đồng hồ nước mặt mày chỉ: 

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

A. 1 giờ                    B. 6 giờ                    C. 12 giờ                  D. Không xác định

Câu 5: Án Thư học tập của em lâu năm khoảng chừng từng nào đề-xi-mét?

A. 11dm                  B. 30 dm                  C. 2dm                     D. 100cm

Câu 6: Mẹ vắt được 67 lít sữa trườn, chị vắt được 33 lít sữa trườn. Hỏi u và chị vắt được từng nào lít sữa bò? 

A. 34 lít                    B. 100 lít                  C. 44 lít                    D. 90 lít

Câu 7: Ngày 27 mon 12 là loại nhì. Ngày 22 mon 12 là loại mấy? 

A. Thứ tía                 B. Thứ tư                  C. Thứ năm              D. Thứ sáu

Câu 8: Hình mặt mày có: 

A. 3 tam giác, 2 tứ giác

B. 4 tam giác, 3 tứ giác

C. 4 tam giác, 2 tứ giác

D. 4 tam giác, 4 tứ giác

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

26 + 35                             26 + 59                           75 – 17                        60 – 43     

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2: (1 điểm) Hãy vẽ thêm thắt kim giờ nhằm đồng hồ thời trang chỉ

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Câu 3: (2 điểm) Năm ni tía 31 tuổi hạc, con cái 8 tuổi hạc. Hỏi tía rộng lớn con cái từng nào tuổi? 

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4: (1 điểm) Số điền nhập dấu? là bao nhiêu? 

20 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

- Số điền nhập vệt ? là: ....... 

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một trong những nội dung không lấy phí nhập cỗ Đề đua Toán lớp hai năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu trả phí không thiếu, Thầy/Cô vui sướng lòng coi thử:

Xem thử

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Bộ đề đua năm học tập 2022 - 2023 những lớp những môn học tập được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề tổ hợp và biên soạn bám theo Thông tư tiên tiến nhất của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, được tinh lọc kể từ đề đua của những ngôi trường bên trên toàn nước.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.