de thi toán lớp 2 kì 2Bộ Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp hai năm 2023 của tất cả thân phụ cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2.

Top 50 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề HK2 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 2 CD

Bạn đang xem: de thi toán lớp 2 kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 2 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 2 Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Kết nối trí thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023 đem ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 2 Cánh diều

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 đem ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh năm 2023 đem ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Quảng cáo

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số năm trăm chín mươi lăm ghi chép là:

A. 595                      B. 559

C. 995                      D. 955

Câu 2. Số 728 được ghi chép thành:

A. 700 + 80 + 2       B. 700 + 2

C. 700 + trăng tròn + 8       D. 800 + 70 + 2

Câu 3. Hình vẽ mặt mũi có:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề)

A. 3 hình tứ giác      B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác      D. 6 hình tứ giác

Quảng cáo

Câu 4. Độ lâu năm đàng cấp khúc ABCDE là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề)

A. 5 ´ 4 = trăng tròn (m)        B. 4 ´ 5 = trăng tròn (m)

C. 5 ´ 3 = 15 (m)        D. 3 ´ 5 = 15 (m)

Câu 5. Giờ vô học tập buổi sáng sớm là 7 giờ 15 phút. Sáng ni, Phong vô học tập muộn 15 phút. Vậy sáng sủa ni Phong vô học tập lúc:

A. 7 giờ                   B. 7 giờ 30 phút

C. 6 giờ 15 phút                   D. 6 giờ 30 phút

Câu 6. Em Hà và Phong tan học tập lúc:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề)

A. 4 giờ 6 phút        B. 4 giờ 30 phút

C. 16 giờ 6 phút        D. 16 giờ rưỡi

II. Phần tự động luận

Câu 7. Nối tổng với số quí hợp:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề)

Câu 8. Đặt tính rồi tính.

646 + 29

…………

…………

…………

769 + 5

…………

…………

…………

548 – 329

…………

…………

…………

751 – 61

…………

…………

…………

Câu 9. Quan sát biểu đồ gia dụng giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Vật nuôi yêu thương quí nhất của chúng ta lớp 2C

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề)

a) Có từng nào chúng ta quí nuôi mèo?

……………………………………………………………………………………………..

b) Có từng nào chúng ta quí nuôi cá?

……………………………………………………………………………………………..

c) Con vật nào là được chúng ta quí nuôi nhất?

……………………………………………………………………………………………..

d) Có 4 chúng ta quí nuôi loài vật nào?

……………………………………………………………………………………………..

Câu 10. Trường Tiểu học tập Kim Đồng đem 182 học viên nam giới và 209 học viên nữ giới.

a) Hỏi Trường Tiểu học tập Kim Đồng đem toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Câu 11. Viết chữ số tương thích vô dù trống rỗng sẽ được quy tắc tính đích.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước đáp án đích.

Câu 1:Số ngay tắp lự trước của số lớn số 1 đem thân phụ chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ lâu năm của đàng cấp khúc MNPQ là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 đem đáp án Kết nối trí thức (10 đề)

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D.8cm

Câu 4: Số bao gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: Chọn câu vấn đáp tương thích.

Xem thêm: tả cánh đồng lớp 5

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: Ba chúng ta Linh, Nga và Loan tới trường học tập vẽ. Giờ chính thức vô lớp là 7 giờ một phần hai tiếng. Hôm bại Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ một phần hai tiếng. Hỏi chúng ta nào là tới trường sớm trước giờ vô học?

A. quý khách hàng Linh

B. quý khách hàng Nga

C. quý khách hàng Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu thương hiệu toàn bộ thân phụ điểm trực tiếp mặt hàng vô hình sau:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 đem đáp án Kết nối trí thức (10 đề)

Câu 3:Có nhì team người công nhân sửa đàng. Đội Một sửa được 840m đàng, team Hai sửa được nhiều hơn nữa team Một 50m đàng. Hỏi team Hai sửa được từng nào mét đường?

Câu 4:Quan sát biểu đồ gia dụng giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 đem đáp án Kết nối trí thức (10 đề)

b) Có từng nào nhành hoa hồng đang được nở?

b) Số nhành hoa cúc nở nhiều hơn nữa số nhành hoa hồng là bao nhiêu bông?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước đáp án đích.

Câu 1:Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 12

B. Kim giờ chỉ vô số 12, kim phút chỉ vô số 8

C. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 3

D. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 6

Câu 2: Thương của quy tắc phân tách đem số bị phân tách vì như thế 12, số phân tách vì như thế 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn lốt tương thích nhằm điền vô địa điểm chấm: 560 …. 578.

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Phép nhân nào là tiếp sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết trái khoáy của quy tắc tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 đem những quá số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ lâu năm của đàng cấp khúc GNPQ vì như thế bao nhiêu?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 đem đáp án Chân trời phát minh (10 đề)

Câu 2: Nhà chưng Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà chưng Long thu hoạch được nhiều hơn nữa ngôi nhà chưng Hùng 56kg. Hỏi ngôi nhà chưng Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi vỏ hộp bánh đem 5 cái bánh. Hỏi 4 vỏ hộp bánh như vậy đem từng nào chiếc?

Câu 4: Hai lớp 2A và 2B quyên gom được toàn bộ từng nào cuốn sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn trặn chục đem thân phụ chữ số, đem số trăm và số chục đều là 1 trong những. Số sách của lớp 2B nhiều hơn nữa số sách của lớp 2A là trăng tròn quyển.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước đáp án đích.

Câu 1:Các số 425; 405 và 415 được ghi chép bám theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn là:

A. 425; 415; 405

B. 415; 405; 425

C. 405; 415; 425

D. 415; 425; 405

Câu 2: Đây là tờ lịch mon 12. Hỏi ngày 25 mon 12 là loại mấy?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 đem đáp án Cánh diều (10 đề)

A. Thứ sáu

B. Thứ hai

C. Thứ bảy

D. Chủ nhật

Câu 3: Trong lọ hoa chỉ mất nhì loại hoa là hoả hồng và hoa cúc. Hà nhắm đôi mắt và kéo ra một nhành hoa bất kì vô lọ. Hỏi kĩ năng Hà lấy được nhành hoa cúc là hoàn toàn có thể, ko thể hoặc chắc chắn là xảy ra?

A. Không thể

B. Có thể

C. Chắc chắn

Câu 4: Tổng nào là tiếp sau đây ứng với quy tắc nhân 5 × 3?

A. 5 + 3

B. 5 + 5 + 5

C. 3 + 3 + 3 + 3 + 3

D. 3 + 3 + 3

Câu 5: Kết trái khoáy của quy tắc tính 200km + 140km là:

A. 340km

B. 34km

C. 304km

D. 214km

Câu 6: Số nào là tiếp sau đây đem cơ hội gọi là thân phụ trăm linh lăm?

A. 35

B. 305

C. 355

D. 325

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm thương biết số bị phân tách vì như thế 4 và số phân tách vì như thế 2.

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 215 + 400

b) 450 – 320

c) 845 – 130

Câu 3: Anh cao 149cm, em thấp rộng lớn anh 20cm. Hỏi em cao từng nào xăng – ti – mét?

Câu 4:Quan sát biểu đồ gia dụng giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 đem đáp án Cánh diều (10 đề)

a) Cửa mặt hàng nào là bán tốt nhiều xe cộ nhất vô một ngày?

b) Trong một ngày, cả thân phụ cửa hàng bán tốt tổng số từng nào con xe đạp?

Xem demo Đề HK2 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 2 CD

Xem thêm thắt những đề ganh đua Toán lớp 2 đem đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo unique đầu xuân năm mới Toán lớp 2 (6 đề)

 • Top 10 Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp hai năm 2023
 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì một năm 2023 (10 đề)
 • Top 60 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023

 • Top 10 Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp hai năm 2023
 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì hai năm 2023 (10 đề)
 • Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: walkers can unwittingly damage the fragile environment

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 2 sách mới nhất những môn học