Demerit là gì

 - 
a mark given khổng lồ someone, especially a student in a school, because they have sầu done something wrong or broken a rule:


Bạn đang xem: Demerit là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ saigonmachinco.com.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


I am not going into lớn the merits or demerits of the word "deficiency," about which we have already heard so much.
Inevitably, education is where the demerits of the rate tư vấn grant settlement have the worst effect.
Các ý kiến của các ví dụ không trình bày cách nhìn của các chỉnh sửa viên saigonmachinco.com.vn saigonmachinco.com.vn hoặc của saigonmachinco.com.vn University Press tốt của những nhà cấp giấy phép.
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*Xem thêm: Bằng B1 Chạy Được Xe Gì ? Những Thông Tin Cần Biết Về Gplx B1

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Khái Niệm Nghiệp Vụ Ngân Hàng Tiếng Anh Là Gì, 200+ Từ Vựng Tiếng Anh Ngân Hàng Thông Dụng Nhất

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu