dị giới vô địch hệ thống

Tác giả: Hồ Đồ Tiếu Tiếu
Thể loại: Huyền Huyễn, Hệ Thống
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
83092
Giọng nam: 67 tập

Bạn đang xem: dị giới vô địch hệ thống

– Tu luyện kỳ hiệu giết thịt người giết thịt quái ác sang trọng bão táp!
Rút thưởng công suất Thần kỹ Thần binh vậy cho tới mượt tay! Phó chức khối hệ thống Thần đan Thánh phù thoải mái luyện chế .

Trạch phái nam Thần Thân đem bám theo vô địch khối hệ thống vượt lên nhưng mà cho tới, tiến công quái ác bạo túng tịch, giết thịt người thực hiện rơi đồ dùng, tay trái khoáy Hàng Long 128 chưởng, tay nên chư thiên Càn Khôn Đại Na Di, uy áp Tam Giới, sau cuối phát triển thành vô địch Chí Tôn!

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 06:53:06

2:

Tap 002 - 06:46:43

3:

Tap 003 - 06:48:58

4:

Tap 004 - 06:44:50

5:

Tap 005 - 06:46:02

6:

Tap 006 - 06:46:20

7:

Tap 007 - 06:46:35

8:

Tap 008 - 06:48:16

9:

Tap 009 - 06:44:35

10:

Tap 010 - 06:44:17

11:

Tap 011 - 06:44:25

12:

Tap 012 - 06:42:47

13:

Tap 013 - 06:46:20

14:

Tap 014 - 06:45:34

15:

Tap 015 - 06:44:17

16:

Tap 016 - 06:44:41

17:

Tap 017 - 06:42:16

18:

Tap 018 - 06:42:19

19:

Tap 019 - 06:46:28

20:

Tap 020 - 06:46:54

21:

Tap 021 - 06:46:58

22:

Tap 022 - 06:45:57

23:

Tap 023 - 06:42:43

24:

Tap 024 - 06:43:45

25:

Tap 025 - 06:44:19

26:

Tap 026 - 06:51:57

27:

Tap 027 - 06:46:15

28:

Tap 028 - 06:44:22

29:

Tap 029 - 06:49:28

30:

Tap 030 - 06:44:29

31:

Tap 031 - 06:41:06

32:

Tap 032 - 06:37:21

33:

Tap 033 - 06:37:33

34:

Tap 034 - 06:36:14

Xem thêm: nắng hạ ngày đông

35:

Tap 035 - 06:40:18

36:

Tap 036 - 06:36:38

37:

Tap 037 - 06:41:14

38:

Tap 038 - 06:38:35

39:

Tap 039 - 06:42:09

40:

Tap 040 - 06:37:22

41:

Tap 041 - 06:38:26

42:

Tap 042 - 06:44:10

43:

Tap 043 - 06:39:23

44:

Tap 044 - 06:40:59

45:

Tap 045 - 06:35:17

46:

Tap 046 - 06:34:20

47:

Tap 047 - 06:35:51

48:

Tap 048 - 06:35:13

49:

Tap 049 - 06:35:39

50:

Tap 050 - 06:34:12

51:

Tap 051 - 06:38:56

52:

Tap 052 - 06:35:52

53:

Tap 053 - 06:36:36

54:

Tap 054 - 06:33:02

55:

Tap 055 - 06:32:10

56:

Tap 056 - 06:30:44

57:

Tap 057 - 06:33:13

58:

Tap 058 - 06:31:47

59:

Tap 059 - 06:30:16

60:

Tap 060 - 06:33:25

61:

Tap 061 - 06:31:27

62:

Tap 062 - 06:28:35

63:

Tap 063 - 06:29:45

64:

Tap 064 - 06:34:28

65:

Tap 065 - 06:30:39

66:

Tap 066 - 03:45:06

67:

Tap 067 - 06:18:57

1:

Tap 001

2:

Tap 002

3:

Tap 003

Xem thêm: one piece movie 12

Truyện Dị Giới Vô Địch Hệ Thống Audio nằm trong chuyên mục Huyền Huyễn, Hệ Thống của người sáng tác Hồ Đồ Tiếu Tiếu. Truyện được lấy mối cung cấp kể từ Truyện convert, VIP và Hoàn trở nên với số tập luyện là 67. Các các bạn đem phát âm những chuyên mục không giống của truyện Dị Giới Vô Địch Hệ Thống bên trên đây: