điện phân nóng chảy nacl

Phản ứng năng lượng điện phân giá chảy: NaCl -dpnc hoặc NaCl đi ra Na hoặc NaCl đi ra Cl2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử, phản xạ năng lượng điện phân giá chảy và được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một vài bài xích tập luyện sở hữu tương quan về NaCl sở hữu điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

2NaCl -dpnc→ 2Na + Cl2

Quảng cáo

Bạn đang xem: điện phân nóng chảy nacl

Điều khiếu nại phản ứng

- điện phân

Cách tiến hành phản ứng

- điện phân giá chảy NaCl.

Hiện tượng nhận thấy phản ứng

- Có khí vàng lục, mùi hương xốc bay đi ra ở cực kỳ dương.

Bạn sở hữu biết

- Cacs ion sắt kẽm kim loại kiềm cực kỳ khó khăn bị khử nên nên dung loại năng lượng điện.

- Phương pháp năng lượng điện phân giá chảy dung nhằm pha trộn những sắt kẽm kim loại sinh hoạt mạnh như Na, K, Ca…

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Phương pháp này tại đây dung nhằm pha trộn sắt kẽm kim loại Na?

A. điện phân giá chảy NaCl.

B. điện phân hỗn hợp NaCl.

C. Cho Cu phản xạ với NaCl.

D. Nhiệt phân NaCl.

Hướng dẫn giải

Phương pháp năng lượng điện phân giá chảy dung nhằm pha trộn những sắt kẽm kim loại sinh hoạt mạnh như Na, K, Ca…

Xem thêm: thế tử hàn tư ân

Đáp án A.

Quảng cáo

Ví dụ 2:

Thể tích khí ở dktc bay đi ra khi năng lượng điện phân giá chảy 5,85 gam NaCl là

A. 1,12 lít.   B. 2,24 lít.   C. 3,36 lít.   D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

Phản ứng năng lượng điện phân giá chảy: 2NaCl → 2Na + Cl2 ↑ | Cân bởi phương trình hóa học

V = 0,05.22,4 = 1,12 lít.

Đáp án B.

Ví dụ 3:

Khi năng lượng điện phân giá chảy NaCl, khí clo sinh đi ra ở

A. catot.   B. cực kỳ âm.   C. anot.   D. màng ngăn.

Hướng dẫn giải

clo sinh đi ra ở cực kỳ dương hoặc anot

Đáp án C.

Xem thêm: flo bá vương âm nhạc

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Phản ứng năng lượng điện phân dung dịch: 2NaCl + 2H2O -dpdd→ 2NaOH + Cl2 ↑ + H2
 • NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl ( ↓)
 • NaBr + AgNO3 → NaNO3 + AgBr ( ↓)
 • NaI + AgNO3 → NaNO3 + AgI ( ↓)
 • NaCl + H2SO4 -<250oC→ NaHSO4 + HCl ↑
 • 2NaCl + H2SO4 -≥400oC→ Na2SO4 + 2HCl ↑
 • 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2
 • 2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2
 • 2NaI + Br2 → 2NaBr + I2
 • 2NaI + O3 + H2O → 2NaOH + I2 + O2
 • 2NaI + 2FeCl3 → I2 + 2FeCl2 + 2NaCl
 • 2NaI + 2Fe(NO3)3 → I2 + 2Fe(NO3)2 + 2NaNO3
 • 2NaI + Fe2(SO4)3 → I2 + 2FeSO4 + Na2SO4
 • 2NaI + H2O2 → I2 + 2NaOH
 • 8HNO3 + 6NaI → 6NaNO3 +3I2 + 2NO ↑ + 4H2O

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-natri-na.jsp