Dissent là gì

 - 
a svào difference of opinion on a particular subject, especially about an official suggestion or plan or a popular belief:


Bạn đang xem: Dissent là gì

in sports such as football and rugby, the offence of disagreeing with a decision made by a referee :
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự saigonmachinco.com.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách sáng sủa.


law A dissent is also a legal opinion by a judge in a court that differs from the opinion of most of the other judges of the court.
(of a judge) to offer a legal opinion in a court that differs from the opinion of most of the other judges of the court:
*

*

*Xem thêm: Tuổi Nhâm Thân Nam 1992 Cung Gì, Tuổi Nhâm Thân 1992 Thuộc Mạng Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cyberspace Là Gì - Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa Cyberspace Và Internet

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu