đô thị hóa ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

10/03/2022 7,608

Bạn đang xem: đô thị hóa ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây

A. tỷ trọng dân trở nên thị thấp.

B. ra mắt phức tạp và lâu lâu năm.

C. ra mắt chậm rãi, chuyên môn thấp rộng lớn đối với trái đất.

D. lối sinh sống trở nên thị cải cách và phát triển lờ lững rộng lớn vận tốc khu đô thị hoá.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vày Vietjack

Đáp án: D

Lối sinh sống trở nên thị cải cách và phát triển lờ lững rộng lớn vận tốc khu đô thị hoá là điểm sáng ko chính về khu đô thị hoá ở việt nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội này bên dưới đây?

Câu 2:

Xem thêm: cách xem lại tin nhắn đã xóa trên messenger của người khác

Biểu hiện nay này tại đây chứng minh chuyên môn đô thị mới của việt nam còn thấp?

Câu 3:

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng thời gian nhanh trong mỗi năm thời gian gần đây đa số do

Câu 4:

Điểm không giống nhau của quy trình đô thị mới quy trình tiến độ 1975 đến giờ đối với quy trình tiến độ 1954 - 1975 là

Câu 5:

Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự cải cách và phát triển kinh tế tài chính việt nam là

Câu 6:

Quá trình đô thị mới ở nước ta không có điểm sáng này sau đây?

Câu 7:

Để thuyên giảm tác động xấu đi của đô thị mới, việt nam cần

Câu 8:

Tác động của khu đô thị hoá cho tới cải cách và phát triển kinh tế tài chính của nước ta không thể hiện nay ở việc

Câu 9:

Số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị ở việt nam trong mỗi năm vừa qua thay cho thay đổi theo dõi hướng

Câu 10:

Thời Pháp nằm trong, khu đô thị hóa không có điểm sáng này sau đây?

Câu 11:

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng thời gian nhanh trong mỗi năm thời gian gần đây do

Xem thêm: đổi tên facebook trên máy tính