đối tượng nào sau đây được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với xài đề
Lý thuyết Địa lí 10 Bài 2 (Kết nối học thức 2023): Phương pháp bộc lộ những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng đồ

Bạn đang xem: đối tượng nào sau đây được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu

Với tóm lược lý thuyết Địa lí lớp 10 Bài 2: Phương pháp bộc lộ những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng đồ sách Kết nối tri thức hay, cụ thể cùng theo với bài bác luyện trắc nghiệm tinh lọc đem đáp án canh ty học viên nắm rõ kiến thức và kỹ năng trọng tâm, ôn luyện nhằm học tập chất lượng môn Địa lí 10.

Địa lí lớp 10 Bài 2: Phương pháp bộc lộ những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng đồ

Video giải Địa lí 10 Bài 2: Phương pháp bộc lộ những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng đồ- Kết nối tri thức

A. Lý thuyết Địa lí 10 Bài 2: Phương pháp bộc lộ những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng đồ

1. Phương pháp kí hiệu

– Đối tượng thể hiện: Đối tượng phân bổ theo đuổi điểm, hoặc đối tượng người sử dụng triệu tập bên trên diện tích S nhỏ

– Hình thức thể hiện: Các dạng kí hiệu được bịa đúng đắn nhập địa điểm tuy nhiên đối tượng người sử dụng phân bố

– Khả năng thể hiện: Chất lượng, con số, cấu hình, sự cách tân và phát triển và phân bổ … của đối tượng người sử dụng qua chuyện hình dạng, sắc tố, độ cao thấp của kí hiệu

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 2: Phương pháp bộc lộ những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng đồ vật - Kết nối học thức  (ảnh 1)

Bản đồ vật một vài xí nghiệp sản xuất năng lượng điện ở nước Việt Nam năm 2020

2. Phương pháp đàng gửi động

– Đối tượng thể hiện: Sự dịch gửi của những đối tượng người sử dụng, hiện tượng lạ ngẫu nhiên, kinh tế tài chính – xã hội bên trên bạn dạng đồ

– Hình thức thể hiện: Các mũi tên

– Khả năng thể hiện: Hướng dịch chuyển của những đối tượng người sử dụng, con số, cấu hình … trải qua sắc tố, phạm vi, phía mũi tên

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 2: Phương pháp bộc lộ những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng đồ vật - Kết nối học thức  (ảnh 1)

Bản đồ vật gió máy và bão ở Việt Nam

3. Phương pháp bạn dạng đồ vật biểu đồ

– Đối tượng thể hiện: Thể hiện tại độ quý hiếm của đối tượng người sử dụng theo đuổi từng bờ cõi, thông thường sử dụng nhập bạn dạng đồ vật kinh tế

– Hình thức thể hiện: Dùng những loại biểu đồ vật không giống nhau bịa nhập phạm vi của những đơn vị chức năng lãnh thổ

– Khả năng thể hiện: Thể hiện tại con số, unique của đối tượng

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 2: Phương pháp bộc lộ những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng đồ vật - Kết nối học thức  (ảnh 1)

Bản đồ vật diện tích S và sản lượng lúa cả năm của  Việt Nam (2020)

4. Phương pháp chấm điểm

– Đối tượng thể hiện: Thể hiện tại đối tượng người sử dụng phân nghiền nhỏ lẻ bên trên lãnh thổ

– Hình thức thể hiện: Dùng những chấm điểm, từng chấm điểm ứng với cùng một con số của đối tượng người sử dụng nhất định

– Khả năng thể hiện: Chủ yếu hèn thể hiện tại về mặt mày con số của đối tượng

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 2: Phương pháp bộc lộ những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng đồ vật - Kết nối học thức  (ảnh 1)

 Bản đồ vật phân bổ dân ở Á Lục năm 2020

5. Phương pháp khoanh vùng

– Đối tượng thể hiện: Thể hiện tại đối tượng người sử dụng phân bổ theo đuổi vùng tuy nhiên không được đều từng, tuy nhiên chỉ mất ở từng vùng nhất định

– Hình thức thể hiện: Dùng những đàng đường nét ngay tắp lự, đường nét đứt, hoặc ghi chép thương hiệu đối tượng người sử dụng nhập vùng đó

– Khả năng thể hiện: Thể hiện tại sự phân bổ của đối tượng

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 2: Phương pháp bộc lộ những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng đồ vật - Kết nối học thức  (ảnh 1)

Một số cơ hội không giống nhau thể hiện tại vùng trồng cây dung dịch nam

Ngoài đi ra còn tồn tại những cách thức thể hiện tại không giống như: cách thức kí hiệu theo đuổi đàng, cách thức đàng đẳng trị, cách thức nền unique, cách thức bạn dạng đồ vật mật độ…

B. Bài luyện trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 2: Phương pháp bộc lộ những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng đồ

Câu 1. Dòng biển khơi thông thường được bộc lộ vày phương pháp

A. đường hoạt động.

B. chấm điểm.

C. bản đồ vật – biểu đồ vật.

D. kí hiệu.

Đáp án: A

Giải thích: Phương pháp đàng hoạt động được dùng nhằm bộc lộ sự dịch chuyển của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí ngẫu nhiên và kinh tế tài chính – xã hội. Ví dụ: phía gió máy, phía dòng sản phẩm biển khơi, di dân, động vật hoang dã thiên di,…

Câu 2. Trong cách thức kí hiệu, sự khác lạ về quy tế bào của những đối tượng người sử dụng được thể hiện tại bằng

A. màu sắc không giống nhau của những kí hiệu

B. các kí hiệu tượng hình không giống nhau.

C. các kí hiệu đem hình dạng không giống nhau.

D. các kí hiệu đem độ cao thấp không giống nhau.

Đáp án: D

Giải thích: Trong cách thức kí hiệu, sự khác lạ về quy tế bào của những đối tượng người sử dụng được thể hiện tại vày những kí hiệu đem độ cao thấp không giống nhau.

Câu 3. Hướng gió máy thông thường được bộc lộ vày phương pháp

A. đường hoạt động.

B. bản đồ vật – biểu đồ vật.

C. kí hiệu.

D. chấm điểm.

Đáp án: A

Giải thích: Phương pháp đàng hoạt động được dùng nhằm bộc lộ sự dịch chuyển của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí ngẫu nhiên và kinh tế tài chính – xã hội. Ví dụ: phía gió máy, phía dòng sản phẩm biển khơi, di dân, động vật hoang dã thiên di,…

Câu 4. Trên bạn dạng đồ vật kinh tế tài chính – xã hội, những đối tượng người sử dụng địa lí thông thường được thể hiện tại vày cách thức đàng hoạt động là

A. đường biên cương, điểm khai quật tài nguyên.

B. trạm trở thành áp, đàng chạc chuyển vận năng lượng điện.

C. nhà máy, đàng giao thông vận tải.

D. các luồng di dân, phía vận tải đường bộ.

Đáp án: D

Giải thích:

– Phương pháp đàng hoạt động được dùng nhằm bộc lộ sự dịch chuyển của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí ngẫu nhiên và kinh tế tài chính – xã hội. Ví dụ: phía gió máy, phía dòng sản phẩm biển khơi, di dân, động vật hoang dã thiên di,…

-> Trên bạn dạng đồ vật kinh tế tài chính – xã hội, những đối tượng người sử dụng địa lí thông thường được thể hiện tại vày cách thức đàng hoạt động là những luồng di dân, phía vận tải đường bộ.

Câu 5. Luồng di dân thông thường được bộc lộ vày phương pháp

A. chấm điểm.

B. đường hoạt động.

C. bản đồ vật – biểu đồ vật.

D. kí hiệu.

Đáp án: B

Giải thích: Phương pháp đàng hoạt động được dùng nhằm bộc lộ sự dịch chuyển của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí ngẫu nhiên và kinh tế tài chính – xã hội. Ví dụ: phía gió máy, phía dòng sản phẩm biển khơi, di dân, động vật hoang dã thiên di,…

Câu 6. Phương pháp đàng hoạt động không giống với cách thức chấm điểm hầu hết tại phần nó mang lại biết

A. hướng dịch chuyển của đối tượng người sử dụng.

B. quy tế bào của đối tượng người sử dụng.

C. cơ cấu của đối tượng người sử dụng.

D. vị trí của những đối tượng người sử dụng.

Đáp án: A

Giải thích: Phương pháp đàng hoạt động không giống với cách thức chấm điểm hầu hết tại phần nó cho biết thêm phía dịch chuyển của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí ngẫu nhiên và kinh tế tài chính – xã hội.

Câu 7. Phương pháp đàng gửi động không thể hiện tại được

A. tốc phỏng di chyển đối tượng người sử dụng.

Xem thêm: Xe Janus - dòng xe máy Yamaha được yêu thích nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay

B. chất lượng của đối tượng người sử dụng.

C. khối lượng của đối tượng người sử dụng.

D. hướng di chyển đối tượng người sử dụng.

Đáp án: B

Giải thích:

– Phương pháp đàng hoạt động được dùng nhằm bộc lộ sự dịch chuyển của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí ngẫu nhiên và kinh tế tài chính – xã hội. Ví dụ: phía gió máy, phía dòng sản phẩm biển khơi, di dân, động vật hoang dã thiên di,…

– Đặc điểm của đối tượng người sử dụng, hiện tượng lạ được thể hiện tại trải qua sắc tố, độ cao thấp (độ rộng lớn, phỏng đậm, chiều rộng lớn, chiều dài) và vị trí hướng của mũi thương hiệu hoặc vận tốc dịch chuyển của đối tượng người sử dụng.

Câu 8. Trên bạn dạng đồ vật ngẫu nhiên, đối tượng người sử dụng địa lí này tại đây được thể hiện tại vày cách thức đàng gửi động?

A. Dòng sông.

B. Đường bờ biển khơi.

C. Dãy núi.

D. Hướng gió máy.

Đáp án: D

Giải thích:

– Phương pháp đàng hoạt động được dùng nhằm bộc lộ sự dịch chuyển của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí ngẫu nhiên và kinh tế tài chính – xã hội. Ví dụ: phía gió máy, phía dòng sản phẩm biển khơi, di dân, động vật hoang dã thiên di,…

-> Trên bạn dạng đồ vật ngẫu nhiên, đối tượng người sử dụng địa lí được thể hiện tại vày cách thức đàng hoạt động là phía gió máy.

Câu 9. Đặc điểm này sau đây không đúng với cách thức kí hiệu?

A. Các kí hiệu thông thường đem tía dạng chính: hình học tập, chữ và tượng hình.

B. Các kí hiệu bịa đúng đắn nhập địa điểm đối tượng người sử dụng phân bổ bên trên bạn dạng đồ vật.

C. Mỗi kí hiệu hoàn toàn có thể thể hiện tại được rất nhiều đối tượng người sử dụng địa lí không giống nhau.

D. Dùng nhằm thể hiện tại những đới tượng phân bổ theo đuổi những điểm rõ ràng.

Đáp án: C

Giải thích:

Đặc điểm và chân thành và ý nghĩa của cách thức kí hiệu:

– Xác xác định trí của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo đuổi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, căn nhà ga, điểm dân ở,…

– Biểu hiện tại con số, quy tế bào và unique của đối tượng người sử dụng địa lí. Có tía dạng kí hiệu bạn dạng đồ vật hầu hết (dạng hình học tập, chữ và tượng hình).

Câu 10. Để phân biệt vùng phân bổ của một dân tộc bản địa này bại liệt đan xen với những dân tộc bản địa không giống, thông thường sử dụng cách thức này sau đây?

A. Bản đồ vật – biểu đồ vật.

B. Kí hiệu.

C. Khoanh vùng.

D. Chấm điểm.

Đáp án: C

Giải thích:

– Phương pháp Khu Vực thể hiện tại những đối tượng người sử dụng phân bổ theo đuổi vùng tuy nhiên không được đều từng bên trên bờ cõi tuy nhiên chỉ mất ở từng vùng chắc chắn.

– Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng chuyên nghiệp canh cây cối, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để phân biệt vùng phân bổ của một dân tộc bản địa này bại liệt đan xen với những dân tộc bản địa không giống, thông thường sử dụng cách thức Khu Vực.

Câu 11. Các đối tượng người sử dụng địa lí này tại đây thông thường được bộc lộ vày cách thức kí hiệu?

A. Các trường bay.

B. Các quần đảo.

C. Các sản phẩm núi.

D. Đường biên cương.

Đáp án: A

Giải thích: Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo đuổi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, căn nhà ga, điểm dân ở, hải cảng,…

Câu 12. Để thể hiện tại diện tích S cây lâu năm thường niên và nhiều năm của những tỉnh/thành phố ở VN, người tớ thông thường sử dụng phương pháp

A. chấm điểm.

B. kí hiệu.

C. vùng phân bổ.

D. bản đồ vật – biểu đồ vật.

Đáp án: D

Giải thích:

– Phương pháp bạn dạng đồ vật – biểu đồ vật thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng lạ địa lí theo đuổi từng bờ cõi (đối tượng địa lí) bằng phương pháp bịa những biểu đồ vật nhập không khí phân bổ của đối tượng người sử dụng địa lí bại liệt bên trên bạn dạng đồ vật.

– Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cối, tổ chức cơ cấu dùng khu đất theo đuổi bờ cõi,…

-> Để thể hiện tại diện tích S cây lâu năm thường niên và nhiều năm của những tỉnh/thành phố ở VN, người tớ thông thường sử dụng cách thức bạn dạng đồ vật – biểu đồ vật.

Câu 13. Phương pháp bạn dạng đồ vật – biểu đồ vật thông thường được dùng để làm thể hiện tại điểm sáng này tại đây của hiện tượng lạ địa lí bên trên một đơn vị chức năng lãnh thổ?

A. Tốc phỏng cách tân và phát triển.

B. Giá trị tổng số.

C. Cơ cấu độ quý hiếm.

D. Động lực cách tân và phát triển.

Đáp án: B

Giải thích: Phương pháp bạn dạng đồ vật – biểu đồ vật thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng lạ địa lí theo đuổi từng bờ cõi (đối tượng địa lí) bằng phương pháp bịa những biểu đồ vật nhập không khí phân bổ của đối tượng người sử dụng địa lí bại liệt bên trên bạn dạng đồ vật.

Câu 14. Trên bạn dạng đồ vật, kí hiệu chữ thông thường thể hiện tại đối tượng người sử dụng địa lí này sau đây?

A. Rừng lá kim.

B. Bôxít.

C. Cà phê.

D. Than đá.

Đáp án: B

Giải thích: Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo đuổi điểm rõ ràng -> Trên bạn dạng đồ vật, kí hiệu chữ thông thường thể hiện tại đối tượng người sử dụng địa lí bôxít (khoáng sản bôxít được bộc lộ bên trên bạn dạng đồ vật là: hình vuông vắn, đem chữ Al ở giữa).

Câu 15. Trên bạn dạng đồ vật phân bổ dân ở, quy tế bào của những khu đô thị thông thường được thể hiện tại vày phương pháp

A. chấm điểm.

B. bản đồ vật – biểu đồ vật.

C. khoanh vùng.

D. kí hiệu.

Đáp án: D

Giải thích:

– Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo đuổi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, căn nhà ga, điểm dân ở,…

-> Trên bạn dạng đồ vật phân bổ dân ở, quy tế bào của những khu đô thị thông thường được thể hiện tại vày cách thức kí hiệu.

 

Bài giảng Địa lí 10 Bài 2: Một số cách thức bộc lộ những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng đồ vật – Kết nối tri thức

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Lý thuyết Địa lí 10 Bài 2 (Kết nối học thức 2023): Phương pháp bộc lộ những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng đồ
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích canh ty những em triển khai xong chất lượng bài bác luyện của tôi.

Đăng bởi: http://saigonmachinco.com.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: đổi tên facebook trên máy tính