dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

Câu hỏi:

22/03/2020 98,897

Bạn đang xem: dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án A

- Dung dịch axit thực hiện quỳ tím fake quý phái red color.

⇒ Dung dịch HCl thực hiện quỳ tím fake đỏ

- Dung dịch K2SO4 và NaCl ko thực hiện quỳ tím thay đổi màu sắc.

- Dung dịch KOH thực hiện quỳ tím fake quý phái greed color.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu này tại đây đúng vào khi trình bày về sự việc năng lượng điện li

A. Sự năng lượng điện li là sự việc hòa tan một hóa học vô nước trở thành dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học bên dưới ứng dụng của loại năng lượng điện.

C. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học trở thành ion dương và ion âm Lúc hóa học cơ tan nội địa hoặc ở tình trạng rét chảy

D. Sự năng lượng điện li thực ra là quy trình lão hóa - khử

Câu 2:

Dung dịch hóa học này tại đây (có nằm trong nồng độ) dẫn năng lượng điện chất lượng nhất

A. K2SO4

B. KOH

C. NaCl

D. KNO3

Câu 3:

Các hỗn hợp axit, bazơ, muối hạt dẫn năng lượng điện được là vì vô hỗn hợp của bọn chúng sở hữu các 

A. ion ngược dấu

B. anion (ion âm).

Xem thêm: phim cái bóng sư tử của mèo lười

C. cation (ion dương).

D. chất

Câu 4:

Cho những muối hạt sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối hạt nằm trong loại muối hạt axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5:

Các hỗn hợp NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 sở hữu nằm trong mật độ mol, hỗn hợp sở hữu pH nhỏ nhất là

A. HCl

B. CH3COOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 6:

Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua loa sự phân li của H2O) sở hữu những thành phần nào

A. H+, NO3-

B. H+, NO3-, H2O

C. H+, NO3-, HNO3

Xem thêm: công nghệ 11 bài 19

D. H+, NO3-, HNO3, H2O