Fly fishing là gì

 - 
the activity of trying khổng lồ catch fish using a hook made lớn look like a fly or other insect in order khổng lồ attract the fish


Bạn đang xem: Fly fishing là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ saigonmachinco.com.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


Fly fishing is for brown trout & rainbow trout from the banks or from boats which can be hired from the fishing lodge.
Fly fishing is also popular; in particular, the golden trout is highly sought after for catch và release fishing.
Fly fishing records are classed by tippet diameter, not breaking strength, which varies between material and manufacturers.
Fly fishing for pike is another eligible way of catching these fish, & the float tube is now recognized as an especially suitable water craft for pike fly-fishing.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu hiện ý kiến của các biên tập viên saigonmachinco.com.vn saigonmachinco.com.vn hoặc của saigonmachinco.com.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*Xem thêm: Swing Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Swing Trong Tiếng Việt Swing Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Material Breach Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Material Breach Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu