GOLD COAST RESORT PHU QUOC, PHÚ QUỐC

 - 
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Gold coast resort phu quoc, phú quốc

48 Tran Hung Dao Street,Duong Dong, việt nam

https://i.travelapi.com/hotels/10000000/9850000/9848800/9848774/56fad3da_b.jpg
Giá chỉ với

0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg> 500.000 VND 0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


Giảm giá 15% mang lại đặt chống sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg> -1 }"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg ng-click="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không có giá! hết sức tiếc công ty chúng tôi không có giá trong thời gian này.

Xin vui mừng chọn thời hạn khác hoặc contact 1900 1870 và để được hỗ trợ


0"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg class="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>

Rấc tiếc, saigonmachinco.com.vn không tìm thấy phòng thoả yêu mong của bạn. Vui mừng chọn lại con số phòng hoặc tham khảo gợi nhắc dưới đây.


*Xem thêm: Vé Tàu Sài Gòn Phan Thiết - Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam

0"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg data-index="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgClassIndex"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg class="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgroom"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg ng-if="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>

*

0"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg data-html="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgtrue"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg class="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgcapacity v-tooltip"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg data-toggle="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgtooltip"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg data-placement="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgbottom"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg data-delay="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgshow"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg:100, "https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpghide"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg:50"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg title="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgSức chứa về tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg, "https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg trẻ em"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg):"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpghoặc "https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg người lớn, "https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg con trẻ em"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg):"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg (childAgeFrom + "https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg - "https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn 0"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults fan lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg "https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg:"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / nhà vệ sinh nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn rửa ráy Jacuz

0"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


0"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg ng-init="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgshowFacRoom =false"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>

fac

Thu gọn app phòng


1"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgInternal"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgB2B"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgVINPEARL"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgSMD"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg)"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg chống ngủ"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg, giường:"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg:"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgInternal"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgB2B"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgVINPEARL"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgSMD"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg)"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg> Tùy chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgInternal"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgB2B"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgVINPEARL"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgSMD"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg)"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>2"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg class="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgv-padding-bottom-5"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg ng-repeat="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>itemBedTypeitemBedType
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgInternal"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgB2B"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgVINPEARL"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgSMD"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg)"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>itemBedType.description


Xem thêm: Mang Laptop Lên Máy Bay - Laptop Có Được Mang Lên Máy Bay Không

0"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn 0"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults fan lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ nhỏ (childAgeFrom + "https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg - "https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg "https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg:"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / phòng tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn tắm rửa Jacuz

0"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


0"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg ng-init="https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpgshowFacRoom =false"https://saigonmachinco.com.vn/gold-phu-quoc-hotel/imager_1_39266_700.jpg>