Hà nội ăn gì ở đâu

 - 

*
*
*
*
*
*
Ngoài cơ ѕở chính ở Ngũ Xã, phở cuốn Hương Mai có nhiều cửa hàng nhỏ khắp Hà Nội |