hai kim loại đều thuộc nhóm 2a trong bảng tuần hoàn là

Câu hỏi:

13/08/2019 57,835

A. Ca, Ba

Bạn đang xem: hai kim loại đều thuộc nhóm 2a trong bảng tuần hoàn là

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án A

Hai sắt kẽm kim loại đều nằm trong group IIA vô bảng tuần trả là Ca, Ba

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại nào là tại đây đem tính khử mạnh nhất?

A. Cu.

B. Fe.

C. Mg.

D. Al.

Câu 2:

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo hướng tính khử tăng dần dần là

A. Mg, Cu, Zn, Al.

B. Cu, Zn, Al, Mg.

C. Cu, Mg, Zn, Al.

D. Al, Zn, Mg, Cu.

Câu 3:

Kim loại nào là tại đây đem tính khử yếu ớt nhất?

A. Ag.

B. Al.

Xem thêm: chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp

C. Fe.

D. Cu.

Câu 4:

Dãy sắt kẽm kim loại bị thụ động vô axit HNO3 quánh, nguội là:

A. Fe, Al, Cu.

B. Fe, Al, Ag.

C. Fe, Zn, Cr.

D. Fe, Al, Cr.

Câu 5:

Kim loại đem tính khử vượt trội nhất, vô số những đáp án sau:

A. Na.

B. Li.

C. K.

D. Cs.

Câu 6:

Phương pháp công cộng nhằm pha trộn sắt kẽm kim loại Na, Ca, Al vô công nghiệp lúc bấy giờ là

A. Nhiệt luyện.

B. thủy luyện.

C. năng lượng điện phân rét chảy.

D. năng lượng điện phân dung dịch

Xem thêm: đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 1