hai sóng kết hợp là hai sóng có

Câu hỏi:

01/05/2020 79,670

Bạn đang xem: hai sóng kết hợp là hai sóng có

A. nằm trong phương, nằm trong tần số và chừng lệch sóng ko đổi

Đáp án chủ yếu xác

B. nằm trong tần số. Cùng phương

C. nằm trong biên chừng. Cùng tần số

D. cùng phương, hiệu số trộn ko thay đổi theo đuổi thời gian

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Hai sóng phối kết hợp với nằm trong phương, tần số và chừng lệch sóng ko đổi

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc xấp xỉ điều hoà có

A. chu kỳ luân hồi tỉ trọng với lượng vật

B. chu kỳ luân hồi tỉ trọng với chừng cứng lò xo

C. chu kỳ luân hồi tỉ trọng với căn bậc nhì của lượng vật

D. chu kỳ luân hồi tỉ trọng với căn bậc nhì của chừng cứng của lò xo

Câu 2:

Tốc chừng truyền sóng cơ sắp xếp theo đuổi thứ tự giảm dần trong những môi trường

A. rắn, lỏng, khí

B. khí, lỏng, rắn

C. rắn, khí, lỏng

D. lỏng, khí, rắn

Câu 3:

Xem thêm: ta luyện khí 10 vạn năm

Một diện tích S S đặt điều vô kể từ ngôi trường đều phải có chạm màn hình kể từ B, góc thân thuộc vectơ chạm màn hình kể từ và vectơ pháp tuyến của mặt S là α. Từ trải qua diện tích S S được xem theo đuổi công thức:

A. Ф = BStanα

B. Ф = BSsinα

C. Ф = BScosα

D. Ф = BScotanα

Câu 4:

Một mạch điện kín gồm mối cung cấp năng lượng điện với suất năng lượng điện động ξ = 12 V, năng lượng điện trở vô r = 2 Ω mắc với năng lượng điện trở thuần R. Để năng suất dung nạp ở mạch ngoài là 16 W thì hiệu suất của nguồn lúc đó có thể nhận giá trị là

A. H = 39%

B. H = 98%

C. H = 60%

D. H = 67%

Câu 5:

Một hóa học điểm triển khai bên cạnh đó nhì xấp xỉ với biên chừng theo thứ tự là 8 centimet và 16 centimet, chừng lệch sóng thân thuộc bọn chúng là π/3. Biên chừng xấp xỉ tổ hợp là

A. 78

B. 83

C. 38

D. 87

Câu 6:

Một nguồn sóng có phương trình u0 = 6cos(ωt) centimet tạo rời khỏi sóng cơ lan truyền vô không khí. Phương trình sóng của phần tử môi trường tại điểm nằm cách nguồn sóng đoạn d là u=6cos2πt0,5-d5 cm, với d với đơn vị chức năng mét, t với đơn vị chức năng giây. Tốc chừng truyền sóng có mức giá trị là

A. v = 10 m/s

B. v = 100 m/s

C. v = 10 cm/s

Xem thêm: hiệp ước pa tơ nốt

D. v = 100 cm/s