happy birthday to me nghĩa là gì

Happy birthday lớn u là chúc mừng sinh nhật tôi, là lời chúc tụng giành riêng cho phiên bản thân mật về ngày bản thân được sinh Thành lập. Một số kể từ vựng và khuôn câu về sinh nhật vì thế giờ Anh.

Bạn đang xem: happy birthday to me nghĩa là gì

Happy birthday lớn u là chúc mừng sinh nhật tôi, là lời chúc tụng giành riêng cho phiên bản thân mật về ngày bản thân được sinh Thành lập và thông thường vào trong ngày này chúng tớ hoặc tổ chức triển khai 1 trong các buổi tiệc cùng theo với bè bạn và người thân trong gia đình vô gia đinh nhằm ăn mừng.

Một số kể từ vựng giờ Anh về sinh nhật.

Balloon /bə'lu:n/: Bóng cất cánh.

Birthday /´bə:θ¸dei/: Ngày sinh nhật.

Birthday cake /keik/: Bánh sinh nhật.

Blow out /bləʊ/ /aut/: Thổi nến.

Candle /'kændl/: Nến.

Wish /wi∫/: Điều ước.

Decoration /dekə´reiʃən/: Đồ tô điểm.

Gift /gift/: Quà.

Sparkler /´spa:klə/: Pháo sáng sủa.

Ribbon /ribn/: Ruy băng.

Xem thêm: liên bang nga đã từng là trụ cột kinh tế của

Invitation /invi'teiʃn/: Giấy chào.

Các khuôn lời chúc mừng sinh nhật vì thế giờ Anh.

On this wonderful day, I wish you the best that life has lớn offer. Happy birthday.

Trong ngày quan trọng đặc biệt này, tôi chúc chúng ta những điều tốt nhất có thể tuy nhiên cuộc sống đời thường rất có thể tạo nên. Chúc mừng sinh nhật.

Happy birthday lớn you, may good luck go with you and happiness too.

Chúc mừng sinh nhật của công ty, mọi điều chất lượng tốt rất đẹp sẽ tới với chúng ta và niềm hạnh phúc cũng vậy.

Sending your way a bouquet of happiness. To wish you a very happy birthday.

Gửi cho tới chúng ta một bó hoa niềm hạnh phúc. Chúc chúng ta một sinh nhật niềm hạnh phúc.

Wishing you a beautiful day with good health and happiness forever. Happy birthday.

Chúc chúng ta một ngày chất lượng tốt rất đẹp với sức mạnh chất lượng tốt và niềm sung sướng vô tận. Chúc mừng sinh nhật.

Bài viết Happy birthday lớn u là gì được tổ hợp vì thế nhà giáo trung tâm giờ Anh SGV.

Xem thêm: google giải bài tập bằng camera