hoá 12 bài 14

Bình chọn:

4.2 bên trên 93 phiếu

Bạn đang xem: hoá 12 bài 14

Lý thuyết vật tư polimeKIẾN THỨC TRỌNG TÂM Xem cụ thể

Bài 1 trang 72 sgk chất hóa học 12

Giải bài xích 1 trang 72 SGK Hóa học tập 12. Kết luận này tại đây ko trọn vẹn đích..

Xem điều giải

Bài 2 trang 72 sgk chất hóa học 12Giải bài xích 2 trang 72 SGK Hóa học tập 12. Tơ tằm và nilon-6,6 đều: Xem điều giải Bài 3 trang 72 sgk chất hóa học 12Giải bài xích 3 trang 72 SGK Hóa học tập 12. Có những điểm gì giống như nhau và không giống nhau Xem điều giải Bài 5 trang 73 sgk chất hóa học 12Giải bài xích 5 trang 73 SGK Hóa học tập 12. Phân tử khối khoảng.... Xem điều giải

Bài 6 trang 73 sgk chất hóa học 12

Giải bài xích 6 trang 73 SGK Hóa học tập 12. Cao su lưu hóa ...

Xem điều giải