Iep là gì

 - 
(4.1) Chương thơm Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (Individualized Education Program, IEP) là gì và làm thế nào tôi có thể yêu mong tìm ra cmùi hương trình này mang đến con tôi?


Bạn đang xem: Iep là gì

IEP là một report bằng văn bản biểu hiện chuyên môn học hành ngày nay, mục tiêu tiếp thu kiến thức của con quý khách, bài toán xếp phần trong trường cùng các hình thức. <34 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Sec. 300.320.> Để dìm phiên bản IEP, trước tiên con khách hàng đề xuất được reviews. Để đòi hỏi được Review, khách hàng hãy viết thư gửi trao giám đốc/điều pân hận chương trình giáo dục đặc biệt của học quần thể cùng với một phiên bản sao gửi đến giáo viên với hiệu trưởng của nhỏ quý vị. Hãy mang đến chúng ta biết quý khách quyên tâm đến tiến trình giáo dục của bé mình. Và rằng quý khách sẽ giới thiệu bé mình để được đánh giá và thẩm định cho những hình thức giáo dục đặc biệt. Quý vị cũng có thể ước ao mang đến học tập khu hiểu được quý vị mong muốn nhận thấy planer thẩm định và đánh giá trong vòng 15 ngày kể từ ngày học tập khu nhận ra thư của quý khách. Xem Thư Mẫu Yêu Cầu Cuộc Họp IEP, Phần Phụ Lục – Phụ Lục H.

Hãy lưu lại bản sao thử dùng này cùng những thỏng từ liên lạc không giống cùng với học tập khu vực. Nếu quý vị Gọi điện cho hoặc thủ thỉ cùng với nhân viên cấp dưới trường để ra mắt, nhân viên của học tập quần thể phải hỗ trợ quý vị lập đề nghị của quý khách thành văn phiên bản. Nếu học quần thể giới thiệu bé khách hàng tsi mê gia lịch trình giáo dục đặc biệt quan trọng, khách hàng vẫn nên liên tục cùng với thưởng thức bằng vnạp năng lượng bạn dạng vì chủ yếu quý vị lập. Yêu cầu giới thiệu bằng vnạp năng lượng bạn dạng của khách hàng sẽ đảm bảo an toàn Việc thẩm định cùng thời hạn IEPhường. được theo đúng.

5 California Code of Regulations (C.C.R.) Sec. 3021(a).> Trong thỏng giới thiệu, quý khách cũng yêu cầu thưởng thức con khách hàng được thẩm định và đánh giá theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng 1973 (“Mục 504”) để khẳng định con quý khách gồm hội tụ đủ ĐK dấn những dịch vụ theo pháp luật đó ko. Nếu hội tụ đủ điều kiện, học tập khu vực rất có thể sẽ phải cung ứng những điều chỉnh và/hoặc hình thức hợp lý, bao hàm những dịch vụ giáo dục quan trọng, nhằm mục tiêu chất nhận được bé quý vị thừa kế lợi từ trường sóng ngắn học tập giống như các trẻ em ko tàn tật. Những kiểm soát và điều chỉnh và/hoặc hình thức này có thể vô cùng đặc biệt trường hợp con khách hàng không hội tụ đủ điều kiện dấn giáo dục đặc biệt quan trọng, hoặc vì chưng nguyên nhân làm sao đó mà Việc kiểm soát và điều chỉnh và/hoặc dịch vụ đó không được hỗ trợ theo chương trình giáo dục đặc biệt. Letter khổng lồ Veir, 19 IDELR 876 (April 29, 1993).> Xem Chương 1, Thông Tin về Quyền và Trách Nhiệm Cơ Bản cùng Cmùi hương 3, Thông Tin về Tiêu Chí Đủ Điều Kiện.


*Xem thêm: Rủi Ro Trong Kinh Doanh Là Gì ? Đâu Là Yếu Tố Dẫn Đến Rủi Ro Kinh Doanh?

*

*Xem thêm: Full Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Gồm Những Gì Cho Doanh Nghiệp Gồm Những Gì?

*

Disability Rights California (DRC) is a nonprofit legal services organization founded in 1978 that advocates, educates, investigates and litigates to advance the rights, dignity, equal opportunities, & choices for all people with disabilities.


Chuyên mục: Tài liệu