Indifference curve là gì

 - 
a line on a graph joining points where a consumer has an equal màn chơi of satisfaction from particular quantities of two products, when quantities of one sản phẩm are shown on the vertical axis & the other on the horizontal axis


Bạn đang xem: Indifference curve là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự saigonmachinco.com.vn.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách tự tín.


*

(someone who has) a natural ability to lớn be good at something, especially without being taught

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Phân Biệt Cách Dùng Other Với Another Dễ Dàng Nhất, Phân Biệt Other Và Another

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa " Simple Is The Best Là Gì ? Simple Is The Best Việt Làm Thế Nào Để Nói

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu