Iphone 6g là gì

 - 
Đen / Xấu 98% - 1.690.000₫Đen / Đẹp 99% - 2.090.000₫White / Xấu 98% - 1.690.000₫Trắng / Đẹp 99% - 2.090.000₫Vàng / Xấu 98% - 1.790.000₫Vàng / Đẹp 99% - 2.190.000₫