Jaeger là gì

 - 
Now, I think I can tap inlớn it using the same công nghệ that allows the two Jaeger pilots to chia sẻ a neural bridge.

Bạn đang xem: Jaeger là gì


Tôi nghĩ là tôi có thể liên kết cùng với nó bằng phương pháp dùng bao gồm công nghệ cho phép 2 phi công lái Jaeger thuộc share hệ thần gớm cùng nhau.
Being strongly influenced by Plato’s ideas about the soul, Oriren “built inkhổng lồ Christian doctrine the whole cosmic drama of the soul, which he took from Plato lớn,” observes theologian Werner Jaeger.
Origen Chịu tác động mạnh mẽ từ bỏ ý tưởng của Plakhổng lồ về linh hồn. Nhà thần học Werner Jaeger nhận xét: “ đã sản xuất lý thuyết của đạo Đấng Christ sự bảo ban về linc hồn nhưng mà ông đã đưa từ Plato”.
Crimson Typhoon, the three-armed Chinese Jaeger, is piloted by triplets và resembles a "medieval little warrior"; its texture evokes Chinese lacquered wood with golden edges.
Crimson Typhoon, Jaeger bố tay từ bỏ Trung Hoa được điều khiển vì ba người, bao gồm hình dáng mô bỏng một "binh sỹ nhỏ tuổi thời Trung cổ"; phần kiểu thiết kế của Jaeger này gợi đến mộc tô mài Trung Quốc với những gờ mạ đá quý.
He endeavoured khổng lồ resaigonmachinco.com.vnve sầu its imperilled values and, thus, he became an "educator of the people" (in the words of Werner Jaeger).
Ông đang cố gắng hồi sinh các cực hiếm bị rình rập đe dọa của chính nó cùng vì vậy, biến một "công ty dạy dỗ nhân dân" (theo lời của Werner Jaeger).
Consider the answer prosaigonmachinco.com.vnded by theologian Werner Jaeger in The Harvard Theological Resaigonmachinco.com.vnews back in 1959: “The most important fact in the history of Christian doctrine was that the father of Christian theology, Origen, was a Platonic philosopher at the school of Alexandria.
Hãy xem câu vấn đáp của phòng thần học Werner Jaeger vào cuốn The Harvard Theological nhận xét vào năm 1959: “Sự khiếu nại đặc biệt duy nhất vào lịch sử của giáo lý đạo đấng Christ là ông Oriren, phụ vương của thần học tập của đạo đấng Christ, lại là triết nhân theo Plalớn trên ngôi trường học tập làm saigonmachinco.com.vnệc Alexandria.
Joe Pingue portrays Captain Merrit, the captain of a fishing boat caught in a battle between Jaeger and Kaiju.
Joe Pingue và vai Thuyền trưởng Merrit, thuyền trưởng của mẫu tàu cá bị tóm gọn trong trận tdiệt chiến giữa Gipsy Danger và Kaiju Knifehead.

Xem thêm: Muốn Xây Nhà Cần Chuẩn Bị Gì ? Muốn Xây Nhà Cần Chuẩn Bị Những Gì


Gipsy Danger, the American Jaeger, was based on the shape of Thủ đô New York City"s Art Deteo buildings, such as the Chrysler Building & the Empire State Building, but infused with John Wayne"s gunslinger gait và hip movements.
Gipsy Danger, Jaeger đến từ Mỹ, được dựa vào dáng vẻ của những tòa công ty theo phe cánh Art Deco ngơi nghỉ Thành phố Thủ đô New York như Tòa bên Chrysler giỏi Tòa bên Empire State, mà lại mặt khác cũng thấm nhuần chuyển động hông với dáng đi xạ thủ của John Wayne.
In this judgement, Pechồng agrees with Jaeger, who said that the imminent political decision imbued Demosthenes"s speech with a fascinating artistic power.
Trong đánh giá này, Peck gật đầu cùng với Jaeger, tín đồ bảo rằng những đưa ra quyết định chính trị thấm đẫm diễn văn uống của Demosthenes với cùng 1 quyền lực thẩm mỹ thú vị.
Cherno Altrộn, the Russian Jaeger, was based on the shape và paint patterns of a T-series Russian tank, combined with a giant containment silo to give the appearance of a walking nuclear power plant with a cooling tower on its head.
Cherno Altrộn, Jaeger đến từ Nga, được dựa trên dáng vẻ với họa tiết hoa văn sơn bên trên xe pháo tăng cái T của Nga, kết phù hợp với một silo cất to con nhằm tạo ra dung mạo của một xí nghiệp sản xuất điện hạt nhân sống cùng với thdẫn giải nhiệt bỏ lên trên đầu.
While learning khổng lồ pilot their Jaeger, they undergo a process of "opening up", gaining access to lớn each other"s thoughts, memories & secrets.
Trong thời gian luyện tập điều khiển Jaeger, chúng ta đã thử qua quá trình "opening up", bước vào Một trong những suy xét, hồi ức và bí mật của fan cơ.
In the film, a Jaeger"s neural load is too much for a single pilot khổng lồ handle alone, meaning they must first be psychically linked lớn another pilot—a concept called "drifting".
Trong bộ phim truyện, một bạn thường quan trọng đáp ứng được khối hệ thống thần kinh của một Jaeger, bao gồm nghĩa rằng chúng ta nên được liên kết với 1 bạn tinh chỉnh và điều khiển khác—một quá trình được điện thoại tư vấn là "drifting".
It featured members of the YouTube network (such as the Game Grumps) as Jaeger pilots fighting Kaiju.

Xem thêm: Từ Ghép Chính Phụ Là Gì - Nhận Biết Từ Ghép Chính Phụ Và Từ Ghép Đẳng Lập


Trong saigonmachinco.com.vndeo clip, năm member của màng lưới YouTube này (ví dụ như trò chơi Grumps) được thay đổi thành các bạn điều khiển Jaeger đang chiến đấu với Kaiju.
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tài liệu